A Béke Királynője

Medjugorje.hr

Elmélkedés

Palkó Márton, 2014 ápr. 9 11:35

2014. április 2.

Palkó Márton, 2014 ápr. 2 23:10

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnék segíteni nektek abban, hogy életetek, imátok és bűnbánatotok őszinte próbálkozás legyen a Fiamhoz és isteni fényéhez való közeledésre, hogy el tudjatok szakadni a bűntől. Minden ima, minden mise és minden böjt próbálkozás a Fiamhoz való közeledésre, emlékeztetés dicsőségére és menedék a bűntől, út, amely a jó Atyának és gyermekeinek újra egyesüléséhez vezet. Ezért, drága gyermekeim nyitott, szeretettel telt szívvel kiáltsátok a Mennyei Atya nevét, hogy a Szentlélekkel beragyogjon benneteket. A Szentlélek által lesztek Isten szeretetének forrása. Ebből a forrásból isznak majd mindazok, akik nem ismerik Fiamat, mindazok,
akik Fiam szeretetére és békéjére szomjaznak. Köszönöm nektek. Imádkozzatok pásztoraitokért. Én imádkozom értük és azt szeretném, hogy mindig érezzék édesanyai kezem áldását és édesanyai szívem támogatását."2014. március 25.

Palkó Márton, 2014 márc. 25 14:17

Marija által kapott üzenet:

„Drága gyermekek! Újra hívlak benneteket: kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett. Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

2014. március 18.

Palkó Márton, 2014 márc. 20 9:00   [ 2014 márc. 25 5:49 frissítve ]

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Utolsó mindennapi jelenésekor Mirjana megkapta a tizedik titkot és azt mondta neki a Szűzanya, hogy ezután egy évben egyszer fog megjelenni neki, március 18-án. Így történt ez az elmúlt években is. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzérre. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:51-ig tartott.

Drága gyermekek! Édesanyaként szeretnék segítségetekre lenni. Anyai szeretetemmel szeretnék segíteni abban, hogy megnyissátok szíveteket és Fiamat tegyétek első helyre a szívetekben. Azt szeretném, hogy Fiam iránti szeretetetek és imátok által rátok ragyogjon Isten fénye és beteljetek Isten irgalmával. Azt szeretném, hogy ily módon eltávozzon a sötétség és a halál árnyéka, amely körül akar venni és el akar csábítani benneteket. Azt szeretném, hogy érezzétek az Isteni ígéret áldásának örömét. Ti, az emberek gyermekei, Isten gyermekei vagytok, az én gyermekeim. Ezért gyermekeim induljatok el azokon az utakon, amelyekre szeretetem vezet, alázatra, bölcsességre tanít és utat talál a Mennyei Atyához. Imádkozzatok velem azokért, akik nem fogadnak el és nem követnek engem, akik szívük keménysége miatt nem tudják megérezni az alázat, a vallás, a béke és szeretet örömét – Fiam örömét. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok áldott keze mindig Isten áldásának örömét adja számotokra. Köszönöm nektek.

Elmélkedés

Palkó Márton, 2014 márc. 3 11:38

2014. március 2.

Palkó Márton, 2014 márc. 3 11:33

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyaként jövök hozzátok és azt szeretném, hogy bennem, mint édesanyában otthonra, vigasztalásra és megnyugvásra találjatok. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, imádkozzatok. Imádkozzatok  alázatos buzgósággal, engedelmességgel és az Atyába vetett teljes bizalommal. Úgy bízzatok benne, ahogyan én tettem, amikor kimondatott számomra, hogy az ígéret áldását fogom hozni. Mindig szívből fakadjon ajkatokon: „Legyen meg a Te akaratod”. Ezért bízzatok és imádkozzatok, hogy közbenjárhassak értetek az Úrnál, hogy mennyei áldását adja rátok és betöltsön benneteket Szentlelkével. Akkor ti, szeretetem apostolai segíteni tudtok majd mindazoknak, akik nem ismerik az Urat, hogy teljes bizalommal Atyának szólítsák Őt. Imádkozzatok pásztoraitokért és bízzatok felszentelt kezükben. Köszönöm nektek."
Medjugorje, 2014. március 2-án

A linkre kattintva a jelenés videója látható:

2014. február 25.

Palkó Márton, 2014 febr. 25 11:39

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten. Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva "igent" mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2014. február 2.

Palkó Márton, 2014 febr. 2 12:07

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnélek megtanítani benneteket az őszinteségre, mert azt szeretném, hogy apostolaimként munkálkodva pontosak, határozottak, de mindenek felett őszinték legyetek. Azt szeretném, hogy Isten kegyelméből nyitottak legyetek az áldásra. Azt szeretném, hogy böjttel és imádásággal kiesdjétek a Mennyei Atyától a természetes, szent-Isteni megismerést. E megismeréssel betöltve Fiam és az én oltalmam alatt olyan apostolaim lesztek, akik Isten Igéjét tudják terjeszteni mindazok számára, akik nem tudnak róla, és le tudjátok majd győzni az utatokba kerülő akadályokat. Gyermekeim, az áldással leszáll majd rátok Isten kegyelme, amit ti böjttel, imával, megtisztulással és kiengesztelődéssel fogtok tudni megtartani.Olyan hatékonyak lesztek, ahogyan kérem tőletek.Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Isten kegyelmének sugara ragyogja be útjaikat.Köszönöm nektek"

Elmélkedés

Palkó Márton, 2014 febr. 2 1:03   [ 2014 febr. 2 1:04 frissítve ]

Tavaszi zarándoklat Budapestről

Palkó Márton, 2014 jan. 28 0:45

Zarándokutat szervezünk Budapestről Međugorjéba 2014. április 21. (hétfő) esti indulással és 26-i (szombat) délelőtti hazaérkezéssel. Várható költségek: 16.000 Ft útiköltség, + 60 euro étkezési és szállás-költség . Jelentkezni: Kemenes Gábor, 1393 Budapest, Pf. 317. címen, 5000.- Ft előleg befizetésével lehet (március 15-ig történő beérkezéssel). Utazni érvényes személyigazolvánnyal vagy útlevéllel lehet. A postautalványra kérjük olvashatóan ráírni a nevet, lakcímet, a "közlemény" helyén a személyigazolvány vagy útlevél számát, a telefonszámot és ha van e-mail címet. 
Nagy segítséget jelent, ha előre jelzik azt is, hogy kivel szeretnének egy autóbuszon utazni. A szállás- és buszfoglalás miatt kérjük a határidő pontos betartását! 
A zarándoklattal kapcsolatos kérdéseikre az andrea.medjugorje@gmail.com e-mail címen kaphatnak választ, vagy az esti órákban a 30/383-9725 telefonszámon.

1-10 of 25