2014. december 2.

Palkó Márton, 2014. dec. 4. 23:30

Mirjana által kapott üzenet:

Drága gyermekek, jegyezzétek meg, mert mondom nektek, győzedelmeskedni fog a szeretet! Tudom, hogy közületek sokan elveszítik a reményt, mert szenvedést, fájdalmat, féltékenységet, irigységet látnak maguk körül… De én az édesanyátok vagyok. A Mennyországban vagyok, de itt vagyok veletek is. Fiam újra elküld, hogy segítsek nektek. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek, mert a szívem győzelme Isten nevében van. Szeretett Fiam gondol rátok, ahogyan mindig is tette. Higgyetek neki és éljétek Őt. Ő a világ élete! Gyermekeim, Fiamat élni azt jelenti, élni az Evangéliumot. Ez nem könnyű. Szeretetet, megbocsátást és áldozatot jelent, ez megtisztít és megnyitja a Mennyek Országát. Segíteni fog nektek az őszinte ima, amely nem csak szó, hanem olyan ima, amelyet a szív mond. Ugyanígy a böjt is, mert az még több szeretet, megbocsátás és áldozat. Ezért ne veszítsétek el a reményt, hanem kövessetek! Újra kérlek benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig Fiamra nézzenek, aki a világ első Pásztora volt, és akinek családja volt az egész világ. Köszönöm nektek.

2014. november 25.

Palkó Márton, 2014. nov. 27. 5:03

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imára. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy megérthessétek, kik vagytok, és merre kell mennetek. Legyetek az örömhír hordozói és a remény emberei. Legyetek szeretet mindazok számára, akik nélkülözik a szeretetet. Gyermekek, csak akkor lesztek minden és tehettek meg mindent, ha imádkoztok, és nyitottak lesztek Isten akaratára, Istenre, aki az örök élet felé szeretne vezetni benneteket. Veletek vagyok, és napról napra közbenjárok értetek Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2014 november 2.

Palkó Márton, 2014. nov. 2. 10:35   [ 2014. nov. 2. 10:35 frissítve ]

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Fiam áldásával vagyok veletek, veletek, akik szerettek engem és törekedtek a követésemre. Szeretnék veletek is lenni, akik nem fogadtok el engem. Mindnyájatok számára megnyitom szeretettel telt szívemet és édesanyai kezemmel megáldalak benneteket. Olyan édesanya vagyok, aki megért titeket. A ti életeteket éltem és átéltem szenvedéseiteket és örömeiteket.Ti, akik fájdalmat éltek meg, megértitek fájdalmamat és szenvedésemet azon gyermekeim iránt, akik nem engedik meg, hogy Fiam fénye beragyogja őket, a gyermekeim iránt, akik sötétségben élnek. Ezért szükségem van rátok, rátok, akiket beragyogott a fény, és akik megértettétek az igazságot. Arra hívlak benneteket, hogy imádjátok Fiamat, hogy lélekben növekedhessetek és igazi lelkiségre juthassatok. Apostolaim, így tudtok majd segíteni nekem. Segíteni nekem, azt jelenti, imádkozni azokért, akik nem ismerték meg Fiam szeretetét. Értük imádkozva megmutatjátok Fiamnak, hogy szeretitek és követitek Őt. A Fiam megígérte nekem, hogy sohasem fog győzni a rossz, mert itt vagytok ti, igaz lelkek; ti, akik törekedtek szívvel imádkozni; ti, akik fájdalmaitokat és szenvedéseiteket Fiam elé viszitek; ti, akik megértitek, hogy az élet csak egy szempillantás; ti, akik a Mennyek Országára vágyakoztok. Mindez apostolaimmá tesz benneteket, és szívem győzelme felé vezet titeket. Ezért gyermekeim, tisztítsátok meg szíveteket és imádjátok Fiamat. Köszönöm nektek!"

Imatalálkozó a bécsi dómban

Palkó Márton, 2014. nov. 2. 10:29   [ 2014. nov. 2. 10:44 frissítve ]

IMÁDSÁG A BÉKÉÉRT 2014

„Message for you” („Üzenet Neked”)

Imádság a békéért a bécsi Stephans-dómban

2014. november 15. szombat

16.00 – 21.00 Találkozó Christoph Schönborn bíborossal, Ivan Dragičević látnokkal és a tanúságtevőkkel.     

A „Message for You“ – imatalálkozó a dómban csodálatos alkalom! A szív békéje, a családok és közösségek békéje, országunk és a világ békéje a legértékesebb ajándék. A béke ma veszélyben van. Imádkozzunk, énekeljünk együtt ezen a napon a békéért! Gyertek, imádkozzunk együtt!

A találkozóra autóbuszt szervezünk. Az indulás időpontja: 2014. november 15. szombat déli 12 óra. Helyszín: Budapest (XI. kerület) Szent Imre templom. Az útiköltség legfeljebb 5 000 Ft (a jelentkezők számától függően alakul). Jelentkezni 2014. november 10-ig lehet az andrea.medjugorje@gmail.com e-mail címen vagy a 26/389-817 telefonszámon. A találkozó magyar nyelvű fordítását FM kisrádión lehet majd követni, ezért kérjük, hogy fülhallgatóval használható erre alkalmas telefont vagy rádiót hozzanak magukkal.

 

Az imatalálkozón az amerikai Arthur Boyle Križevacon történt rákbetegségből való gyógyulásáról tesz tanúságot. Az egykori Berlusconi-Partygirl Ania Goledzinowska pedig arról beszél, miként változott meg élete a međugorjei keresztúton.

Arthur Boyle 1999-ben tudta meg, hogy veserákja van és operációra van szüksége. Nyolc hónappal a műtét után, a tüdején áttétek jelentek meg, és az orvosok a túlélés csekély esélyét is alig látták. 2000 szeptemberében látogatott el először Međugorjéba. Arthur Boyle 13 gyermek apja, akik közül hat még iskoláskorú, hét pedig már befejezte tanulmányait. Brian nevű fia az USA egyik legismertebb jéghoki játékosa. Miután az orvosok közölték vele, hogy milyen állapotban van, egy barátja megkérdezte tőle, hogy hallott-e már Međugorjéról. Ekkor eszébe jutott, hogy lánya tíz évvel azelőtt orvostanhallgatóként egy könyvet hozott, amely erről a zarándokhelyről szól, és amelyet felesége oly nagy lelkesedéssel olvasott. Egy héttel később két barátjával Međugorjéba repült.

Ania Goledzinowska az egykori olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi partygirl-je lett, miután (az elnök) egyik születésnapi ünnepélyén a tortából félmeztelenül lépett ki. Már-már úgy tűnt, élete a drog és a szex zsákutcájába torkollik, de meghívták egy zarándokútra Međugorjéba. Mialatt kissé kényszeredetten a keresztúton a Križevacra tartott, megérintette Isten szeretete. Életét ez a pillanat változtatta meg.

Program

16.00: Imádság, majd Arthur Boyle és Ania Goledzinowska tanúságtétele

17.00: „Teremtsünk együtt milliókat” (“Schaffen wir gemeinsam die Million”) – Magnus MacFarlane-Barrow  beszámolója a Mary`s Meals étel akciójának kezdeményezésről, amely sok Međugorje-barát segítségével világszerte több mint 920.000 gyermeket juttat naponta élelemhez.

17.15: A međugorjei Ivan Dragičević látnok tanúságtétele a Szűzanya jelenéseiről, amelyekben 1981. június 24-e óta részesül.

18.00: Rózsafüzér

19.00: Szentmise Dr. Christoph Schönborn bíborossal

Szentségimádás kb. 21.30-ig

Tervezett visszaérkezés hajnali 1 órakor

Zenei vezető: Mag. Margit Czerny; Melinda Dumitrescu hegedű, Roland Patzlehner gitár

Szervezők:

A bécsi béke oázisa közösség, Johannesgemeinschaft des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens, Gebetsaktion Wien.

 

2014. október 25.

Palkó Márton, 2014. okt. 26. 5:52

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek Mindenszentek közbenjárását, akik már a világosságban vannak. Megtérésetek útján, napról-napra ők legyenek számotokra példa és buzdítás.Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és mulandó.Ezért vágyakozzatok az örökkévalóságra és imában készítsétek a szíveteket.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, különösen azokért, akik nekem és Fiamnak szentelték magukat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2014. október 2.

Palkó Márton, 2014. okt. 3. 8:25

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, szeressétek egymást. A Mennyei Atya és a felebarát iránti szeretet legyen az első helyen a szívetekben, minden evilági felett, ahogyan azt Fiam kezdettől fogva szeretné. Drága gyermekeim, hát nem ismeritek fel az idők jeleit? Nem ismeritek fel, hogy körülöttetek minden, ami történik azért van, mert nincs szeretet? Értsétek meg, hogy az üdvösség az igaz értékekben van. Fogadjátok el a Mennyei Atya hatalmát, szeressétek és tiszteljétek Őt. Járjatok Fiam nyomában. Gyermekeim, drága apostolaim, ti mindig újra körém gyűltök, mert szomjaztok. Szomjaztok a békére, a szeretetre és a boldogságra. Igyatok a kezemből. Kezem Fiamat nyújtja nektek, Aki a tiszta víz forrása. Ő élővé fogja tenni hiteteket és megtisztítja szíveteket, mert Fiam szereti a tiszta szíveket, a tiszta szívek pedig szeretik Fiamat. Csak a tiszta szívek alázatosak és erős hitűek. Gyermekeim, ilyen szívet kérek tőletek. Fiam azt mondta nekem, hogy az egész világ Édesanyja vagyok. Ti, akik így fogadtok el engem, kérlek benneteket, hogy életetekkel, imátokkal, áldozatotokkal segítsetek nekem, hogy minden gyermekem édesanyaként fogadjon el és így elvezethessem őket a tiszta víz forrásához. Köszönöm nektek! Drága gyermekeim, míg pásztoraitok megáldott kezükkel Fiam testét nyújtják nektek, szívetekben mindig köszönjétek meg Fiamnak áldozatát, és a pásztorokat, akiket újra és újra nektek ad."

2014. szeptember 25.

Palkó Márton, 2014. szept. 28. 8:36   [ 2014. szept. 28. 8:36 frissítve ]

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Gyermekeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, de különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam, Jézus szeretetétől. Gyermekeim, a szívetekben lévő hit örömével tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról és imádkozzatok a békéért, amely Isten drága ajándéka. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Marinko atya látogatása

Palkó Márton, 2014. szept. 19. 12:01


2014. szeptember 2.

Palkó Márton, 2014. szept. 3. 2:26

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek,én a ti édesanyátok, végtelen szeretetből jövök újra közétek, a Mennyei Atya végtelen szeretetéből. Míg szívetekbe tekintek, látom, hogy közületek sokan édesanyaként fogadtok el engem, és őszintén, tiszta szívből szeretnétek az apostolaim lenni. De édesanyátok vagyok nektek is, akik nem fogadtok el és keményszívűségetek miatt nem akarjátok megismerni Fiam szeretetét. Nem is tudjátok mennyire fáj a szívem és mennyit kérlelem Fiamat értetek. Kérem Öt, hogy gyógyítsa meg lelketeket, mert Ő ezt megteheti. Kérem Őt, hogy a Szentlélek csodája által világosítson meg benneteket, hogy megszűnjetek újból és újból elárulni, káromolni és megsebezni Őt. Teljes szívemből imádkozom, hogy megértsétek, csakis Fiam a világ üdvössége és világossága. És ti, gyermekeim, kedves apostolaim mindig hordozzátok Fiamat szívetekben és gondolataitokban. Ezáltal a szeretetet hordozzátok. Mindazok akik nem ismerik, a ti szeretetetekben fogják felismerni Őt. Én mindig mellettetek vagyok. Különleges módon vagyok pásztoraitok mellett, mert Fiam hívta meg őket, hogy az örökkévalóság útján vezessenek benneteket. Apostolaim, köszönöm nektek áldozataitokat és szereteteteket."1-10 of 47