2017. április 25.

Palkó Márton,

Marija által kapott üzenet

"Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

Meghívó

Palkó Márton, 2017. ápr. 13. 0:39

NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLAT AZ ÉLETÉRT

Međugorje, 2017. május 24-27.
A találkozó témája:
„Gazdagodjatok mind jobban a szeretetben” (Fil 1,9)
A Szűzanya iskolájában
 
Az élet Édesanyjával: lelkigyakorlat az orvosok, az egészségügyi dolgozók és az életvédők számára, imádság azokért, akik elvesztették gyermeküket, megsebződtek az abortusz bűne miatt, a spontán módon elvetéltekért, azokért a házaspárokért, akik gyermeket szeretnének, a pro-life aktivistáiért, a családon belüli erőszak áldozataiért, az egyedülálló szülőkért, a gyermeket váró édesanyákért…

Lelkigyakorlatra jelentkezni Horváthné Gundinger Beatrixnál lehet, a  06-30-608-5069-as telefonszámon.

Elmélkedés

Palkó Márton, 2017. ápr. 13. 0:32

2017. április 2.

Palkó Márton, 2017. ápr. 13. 0:28

A Szűzanya 2017. április 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által

"Drága gyermekek, szeretetem apostolai rajtatok áll, hogy terjesszétek Fiam szeretetét mindazoknak, akik nem ismerték meg azt. Ti, kicsiny fényei a világnak, titeket édesanyai szeretetemmel arra tanítalak, hogy fényesen, teljes ragyogással ragyogjatok. Az ima segíteni fog, mert az ima megment benneteket, az ima megmenti a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok szavakkal, érzésekkel, irgalmas szeretettel és áldozattal. Fiam megmutatta nektek az utat – Ő, aki megtestesült és az első kehellyé tett engem, Ő magasztos áldozatával mutatta meg nektek hogyan kell szeretni. Ezért gyermekeim, ne féljetek az igazságról beszélni. Ne féljetek megváltozni és a szeretet terjesztésével megváltoztatni a világot, hogy így megismerjék és szeressék Fiamat, Őbenne szeressenek másokat. Édesanyaként mindig veletek vagyok. Kérem Fiamat, segítsen nektek, hogy életetekben a szeretet uralkodjon – a szeretet, amely élő, a szeretet, amely vonzó, a szeretet, amely életet ad. Ilyen szeretetre, a tiszta szeretetre tanítalak benneteket. Rajtatok áll apostolaim, hogy felismerjétek, éljétek és terjesszétek. Érzéseitekkel imádkozzatok pásztoraitokért, hogy szeretettel tudjanak tanúságot tenni Fiamról. Köszönöm nektek."

2017. március 25.

Palkó Márton, 2017. márc. 27. 6:24

Marija által kapott üzenet

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Éves jelenés

Palkó Márton, 2017. márc. 27. 6:23   [ 2017. márc. 27. 6:24 frissítve ]

A Szűzanya éves jelenése 2017. március 18-án Mirjana Dragićević-Soldonak
Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta neki, hogy ezután egy évben csak egyszer fog megjelenni neki, március 18-án. Több ezer zarándok gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:44-kor kezdődött és 13:48-ig tartott.
 
"Drága gyermekek! Édesanyai vágyam az, hogy szívetek békével telt, lelketek pedig tiszta legyen, hogy Fiam jelenlétében megláthassátok az Ő arcát. Mert, gyermekeim édesanyaként tudom, hogy vigasztalásra, reményre és oltalomra szomjaztok. Ti, gyermekeim, tudatosan vagy tudat alatt Fiamat keresitek. Földi életem során én is örvendeztem, szenvedtem és türelmesen hordoztam a fájdalmat mindaddig, amíg Fiam dicsőségével meg nem szüntette. Ezért is mondom Fiamnak: Segíts nekik mindig! Ti, gyermekeim őszinte szeretettel világítsátok be az önzés sötétségét, amely mindinkább átjárja gyermekeimet. Legyetek nagylelkűek. Kezetek és szívetek mindig legyen nyitott. Ne féljetek. Bizalommal és reménységgel adjátok át magatokat Fiamnak. Rátekintve, életeteket szeretettel éljétek. Szeretni annyit jelent, önmagunkat adni, elviselni és sohasem ítélkezni. Szeretni azt jelenti, megélni Fiam igéit. Gyermekeim, mint édesanya azt mondom nektek: csak az őszinte szeretet vezet az örök boldogságba. Köszönöm nektek."

Elmélkedés

Palkó Márton, 2017. márc. 27. 6:21

2017. március 2.

Palkó Márton, 2017. márc. 8. 4:32

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyai szeretettel jövök segíteni nektek, hogy több szeretetetek legyen, ami több hitet jelent. Azért jövök, hogy segítsek nektek szeretettel megélni Fiam igéit, hogy a világ más legyen. Ezért szeretetem apostolai magam köré gyűjtelek benneteket. Szívetekkel nézzetek engem, beszéljetek hozzám, mint édesanyátokhoz a fájdalmaitokról, szenvedéseitekről, örömeitekről. Kérjétek, hogy imádkozzak értetek Fiamhoz. Fiam irgalmas és igazságos. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti is ilyenek legyetek. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a körülöttetek élőknek életetekkel beszéljetek Fiamról és rólam, hogy másmilyen legyen a világ, hogy visszatérjen az egyszerűséghez és a tisztasághoz, hogy visszatérjen a hithez és a reményhez. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, szívvel imádkozzatok, szeretettel imádkozzatok, jócselekedeteitekkel imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy mindannyian megismerjék Fiamat, hogy a világ megváltozzon, hogy a világ megmeneküljön. Szeretettel éljétek meg Fiam igéit. Ne ítélkezzetek, hanem szeressétek egymást, hogy szívem győzhessen. Köszönöm nektek."2017. február 25.

Palkó Márton, 2017. febr. 27. 0:55

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni.Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Kemenes Gábor atya tavaszi zarándoklata Budapestről

Palkó Márton, 2017. febr. 17. 2:37   [ 2017. febr. 25. 11:18 frissítve ]

Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Međugorjéba április 17-i (hétfő) esti indulással,
és április 22-i (szombat) délelőtti hazaérkezéssel. Várható költségek:
17.000 Ft útiköltség, + étkezési- és szállás-költség, mely előre láthatóan
65 Euro. 

Jelentkezni: Kemenes Gábor, 1393 Budapest, Pf. 317. címen,
5000.- Ft előleg befizetésével lehet (március 15-ig történő beérkezéssel,
ezután már csak a buszok megteltéig fogadunk el jelentkezést). Utazni
érvényes útlevéllel vagy személyigazolvánnyal lehet. A postautalványra
kérjük olvashatóan ráírni a nevet, lakcímet, a "közlemény" helyén az
útlevél vagy az igazolvány számát és a telefonszámot (ha van e-mail
címet). Nagy segítséget jelent, ha előre jelzik azt is, hogy kivel
szeretnének egy autóbuszon utazni. Egy csekken több jelentkező előlegét
is fel lehet adni (a postaköltségek csökkentések érdekében), ebben az
esetben célszerű levélben közölni a fent említett adatokat. A szállás- és
buszfoglalás miatt kérjük a határidő pontos betartását! Aki igényli, annak
csoportos utasbiztosítást tudunk kötni, melynek várható költsége
2000-2500 Ft/fő (a jelentkezők számától függ, hogy mekkora kedvezményt
kapunk). Kérjük egyértelműen jelezni, hogy kívánják-e igénybe
venni a biztosítást vagy sem, melyhez a születési adatokra van szükségünk.

1-10 of 135