A Béke Királynője

Medjugorje.hr

Ifjúsági találkozó

Palkó Márton, 2014. júl. 24. 6:51


2014. július 2.

Palkó Márton, 2014. júl. 3. 6:59

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Én, mindnyájatok édesanyja, akik itt egybegyűltetek, az egész világ édesanyja, anyai áldásommal áldalak meg benneteket, és arra hívlak, hogy induljatok el az alázat útján. Ez az út vezet Fiam szeretetének megismeréséhez. Fiam mindenható, Ő mindenben jelen van. Ha ti, gyermekeim ezt nem ismeritek fel, akkor lelketekben a sötétség, a vakság uralkodik. Csak az alázat tud meggyógyítani benneteket. Gyermekeim, én mindig alázatosan, bátran és reményben éltem. Tudtam, felismertem azt, hogy Isten bennünk van és mi Istenben. Ugyanezt kérem tőletek is. Azt szeretném, hogy mindannyian velem legyetek az örökkévalóságban, mert a részem vagytok. Segíteni fogok nektek utatokon. Szeretetem palástként fog betakarni benneteket és világosságom apostolaivá tesz titeket - Isten világosságának apostolaivá. A szeretettel, amely az alázatból fakad, világosságot visztek oda, ahol sötétség, vakság uralkodik. Fiamat fogjátok odavinni, aki a világ világossága. Mindig pásztoraitok mellett vagyok, és imádkozom, hogy mindig az alázatosság példaképei legyenek számotokra. Köszönöm nektek."

2014. június 25.

Palkó Márton, 2014. jún. 27. 2:55

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! A Magasságbeli megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imában a béke útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és lelketek szomjazik a békére és a szeretetre, az Istenre és az Ő örömére. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és az imában felfedezitek majd az életbölcsességet. Megáldalak mindnyájatokat, és közbenjárok mindegyikőtökért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

A jelenések évfordulója Máriaremetén

Palkó Márton, 2014. jún. 20. 6:44

AKI SZERETETBEN ÉL, ISTENBEN ÉL ÉS ISTEN ŐBENNE.
(1Ján 4)

BÉKE, BÉKE, BÉKE! BÉKÜLJETEK KI EGYMÁSSAL !
(Medjugorje, 1981. jún. 26.)

1981. június 25. – 2014. június 25. 
Harminchárom éve hív megbékélésre a Béke Királynője Medjugorjéban.

+ + +
Az évfordulón a Szűzanyával együtt könyörgünk a világ békéjéért
2014. június 25-én (szerdán) délután 6 órától Máriaremetén
Összejövetelünket a Bazilikában, a Rózsafüzér imádsággal kezdjük.

+ + +

Aki teheti, egy szál virágot és egy szál gyertyát hozzon magával.

ISTEN NÉLKÜL NINCS SEM JÖVŐ, SEM ÖRÖM, ÉS MINDENEK FÖLÖTT
ISTEN NÉLKÜL NINCS ÖRÖK ÜDVÖSSÉG !
(Medjugorje, 1997. április 25.)

SZÍVETEK ÚGY NYÍLJON MEG ISTENNEK, MINT A VIRÁG A NAP MELEGÉNEK !
(Medjugorje, 2012. április 25.)

LEGYETEK ERŐSEK ÉS HATÁROZOTTAK A HITBEN ÉS AZ IMÁDSÁGBAN !
(Medjugorje, 2013. május 25.)

ISTEN LELKÉBEN MINDANNYIAN MEGHÍVOTTAK VAGYTOK,
HOGY TANÚSÁGTEVŐK LEGYETEK!
(Medjugorje, 2014. május 25.)

Zarándoklat

Palkó Márton, 2014. jún. 10. 2:50


Elmélkedés

Palkó Márton, 2014. jún. 10. 2:46

2014. június 2.

Palkó Márton, 2014. jún. 3. 4:11

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Mindnyájatokat hívlak és gyermekeimként fogadlak el benneteket. Imádkozom azért, hogy ti édesanyátokként tudjatok elfogadni és szeretni engem. Szívemben mindnyájatokat egyesítettelek, közétek jöttem és megáldalak benneteket. Tudom, hogy vigasztalást és reményt vártok tőlem, mert szeretlek titeket és közbenjárok értetek. Azt kérem tőletek, hogy egyesüljetek velem Fiamban és legyetek apostolaim. Azért, hogy ezt megtehessétek, újra arra hívlak benneteket, hogy szeressetek. Nincs szeretet ima nélkül - nincs imádság megbocsátás nélkül, mert a szeretet ima - a megbocsátás szeretet. Gyermekeim, Isten a szeretetre teremtett benneteket, szeressetek, hogy megbocsáthassatok. Minden ima, amely szeretetből fakad, eggyé tesz benneteket Fiammal és a Szentlélekkel, a Szentlélek pedig megvilágosít és apostolaimmá tesz, apostolaimmá, akik bármit tesznek majd, az Úr nevében teszik. Nemcsak szavaikkal, cselekedeteikkel is imádkozni fognak,  mert szeretik Fiamat és megértik az igazság útját, amely az Örök Életbe vezet. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig tiszta szívvel vezethessenek benneteket az igazság és a szeretet útján, Fiam útján. Köszönöm nektek."2014. május 25.

Palkó Márton, 2014. máj. 26. 2:01

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében.  Gyermekeim, Isten lelkében mindannyian meghívottak vagytok, hogy tanúságtevők legyetek. Gyermekeim értékesek vagytok, és a szentségre, az örök életre hívlak benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek titeket, és a megtérés új életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Zarándoklat a XXV. Medjugorjei Ifjúsági Találkozóra

Palkó Márton, 2014. máj. 22. 1:59

Zarándokutat szervezünk a 25. Međugorjei Ifjúsági Találkozóra.Indulás július 30-án este, hazaérkezés augusztus 7-én délelőtt. A zarándoklat úti-költsége várhatóan 14.000,- Ft (mivel reméljük, hogy az idén is sikerül támogatást kapnunk) + 100 Euro szállás- és étkezési költség, amit mindenki a helyszínén fizet. Jelentkezni
lehet  június 10-ig bezárólag a FRATERNITAS címén (Kemenes Gábor 1393 Budapest, Pf. 317.) 4000.- Ft előleg befizetésével. A pénzes-utalványon kérjük olvashatóan feltüntetni nevet és a lakcímet, a „Közlemény” helyén a telefonszámát, személyigazolvány számát, a születés dátumát és helyét, és hogy kivel szeretnének egy buszon utazni, ha erre lehetőség adódik. Ez a találkozó (lelkigyakorlat)  fiataloknak szól, ezért az  ő jelentkezésüket várjuk: felső korhatár 30 év (e korhatárnál idősebb kísérők teljes összeget 16.000.-Ft-ot fizetnek). Az utazás költsége utasbiztosítást nem tartalmaz. Aki csoportos biztosítást igényel, kérjük ezt külön jelezze, ennek költségét induláskor kell kifizetni. A biztosítás megkötéséhez szükség van a születés helyére és pontos dátumára, valamint a lakcímre, költsége 2800. Ft (400 Ft/nap, minimum 10 fő esetén). Szeretettel kérünk minden érdeklődőt, hogy jelentkezési szándékát időben, megfontoltan tegye meg. (A szállás és buszfoglalás miatt nagyon fontos a határidő pontos betartása! Ezen a nemzetközi ifjúsági lelkigyakorlaton a résztvevők száma mindig kiemelkedő-
en magas, ezért időben kell szállást foglalnunk! A később jelentkezőket csak várakozó listára tudjuk előjegyezni.)

2014. május 31. Lelkinap Balatonszemesen

Palkó Márton, 2014. máj. 22. 1:33   [ 2014. máj. 22. 1:33 frissítve ]

Programváltozás történt!

1-10 of 40