2017. február 25.

Palkó Márton, 2017. febr. 27. 0:55

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni.Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Kemenes Gábor atya tavaszi zarándoklata Budapestről

Palkó Márton, 2017. febr. 17. 2:37   [ 2017. febr. 25. 11:18 frissítve ]

Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Međugorjéba április 17-i (hétfő) esti indulással,
és április 22-i (szombat) délelőtti hazaérkezéssel. Várható költségek:
17.000 Ft útiköltség, + étkezési- és szállás-költség, mely előre láthatóan
65 Euro. 

Jelentkezni: Kemenes Gábor, 1393 Budapest, Pf. 317. címen,
5000.- Ft előleg befizetésével lehet (március 15-ig történő beérkezéssel,
ezután már csak a buszok megteltéig fogadunk el jelentkezést). Utazni
érvényes útlevéllel vagy személyigazolvánnyal lehet. A postautalványra
kérjük olvashatóan ráírni a nevet, lakcímet, a "közlemény" helyén az
útlevél vagy az igazolvány számát és a telefonszámot (ha van e-mail
címet). Nagy segítséget jelent, ha előre jelzik azt is, hogy kivel
szeretnének egy autóbuszon utazni. Egy csekken több jelentkező előlegét
is fel lehet adni (a postaköltségek csökkentések érdekében), ebben az
esetben célszerű levélben közölni a fent említett adatokat. A szállás- és
buszfoglalás miatt kérjük a határidő pontos betartását! Aki igényli, annak
csoportos utasbiztosítást tudunk kötni, melynek várható költsége
2000-2500 Ft/fő (a jelentkezők számától függ, hogy mekkora kedvezményt
kapunk). Kérjük egyértelműen jelezni, hogy kívánják-e igénybe
venni a biztosítást vagy sem, melyhez a születési adatokra van szükségünk.

2017. február 2.

Palkó Márton, 2017. febr. 3. 6:19

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, ti, akik törekedtek felajánlani életetek minden napját  Fiamnak, ti, akik próbáltok vele élni, ti, akik imádkoztok és áldozatot hoztok, ti vagytok ennek a békétlen világnak a reménye! Ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai, az élő evangélium, az én kedves szeretet-apostolaim. A Fiam veletek van! Ő azokkal van, akik gondolnak rá, akik imádkoznak. De éppúgy türelmesen várja azokat, akik nem ismerik Őt. Ezért ti, szeretetem apostolai, szívvel imádkozzatok és tetteitekkel mutassátok meg Fiam szeretetét. Ez az egyetlen remény számotokra és az örök életre vezető egyetlen út is. Én, édesanyaként, itt vagyok veletek. Hozzám intézett imáitok a szeretetet legszebb rózsái számomra. Nem tudok nem ott lenni, ahol érzem a rózsa illatát. Van remény! Köszönöm nektek."


2017. január 25.

Palkó Márton, 2017. jan. 27. 6:47

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

ZARÁNDOKLATSZERVEZŐK ÉS IMA CSOPORT VEZETŐK 24. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA

Palkó Márton, 2017. jan. 7. 2:53

A zarándoklatszervezők, a béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 24. nemzetközi találkozóját 2017. február 27. és március 3. között rendezik meg Međugorjéban.


Jelentkezni lehet Horváthné Gundinger Beatrixnál: 0630 608 5069A találkozó témája:

"Gazdagodjatok mind jobban a szeretetben" (Fil 1,9)

A Szűzanya iskolájában

PROGRAM

2017. február 27. hétfő

15,00  A résztvevők regisztrációja

17,00  Esti imaprogram a templomban

 

2017. február 28. kedd

9,00   Szentségimádás

9,30   Előadás

          Szünet

11,00 Találkozás és beszélgetés az előadóval

15,00 Csoportmunka (nyelvcsoportok szerint)

17,00 Esti imaprogram a templomban

21,00 Szentségimádás

 

2017. március 1. szerda

9,00   Szentségimádás

9,30   Előadás, beszélgetés

          Szünet

11,00 Találkozás és beszélgetés az előadóval

14,00 Ima a Križevácon

17,00 Esti imaprogram a templomban

19, 00 Elmélkedés és vacsora a plébániai hívekkel (kenyér és tea)

 

2017. március 2. csütörtök

9,00   Szentségimádás

9,30   Előadás

          Szünet

11,00 A résztvevők találkozása a plébánossal

12,30 Közös ebéd

15,00 Ima a Jelenések hegyén

17,00 Esti imaprogram a templomban

 

2017. március 3. péntek

9,00  Szentségimádás

9,30  A résztvevők tapasztalatainak megosztása

         Szentmise


A lelkigyakorlat előadója fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa.

Fra Marinko Šakota 1968. július 12-én Čitlukban született. Az általános- és a középiskola első osztályát Čitlukban fejezte be. Ekkor választotta a ferences hivatást és jelentkezett a Visoko-i Ferences szemináriumba. Itt befejezte a gimnázium második osztályát, majd a dubrovniki jezsuita gimnáziumba folytatta tanulmányait, ahol érettségi bizonyítványt szerzett. 1987. július 15-én Humacon öltötte magára a ferences habitust, ahol noviciátusi évét töltötte. 1988-tól 1989-ig a Jugoszláv Néphadseregben teljesített katonai szolgálatot. Filozófiai és teológiai tanulmányait Szarajevóban kezdte a Ferences teológián (1989-1990), majd a zágrábi jezsuita főiskolán folytatta (1990-1992) és Fuldban (Németországban) fejezte be (1992-1995), ahol diplomát szerzett. Örök fogadalmát Široki Brijegben tette le 1993-ban. 1996. február 10-én Zágrábban diakónussá, 1996. július 13-án pedig Frohnleitenben pappá szentelték. Első szolgálati helye az innsbrucki Ferences kolostor volt, ahol kisegítő lelkipásztorként egy évet töltött (1996-1997), majd lelkészként szolgált Frohnleitenben (1997-1998), ezt követően pedig Augsburgba káplánként működött (1998-2000). Mostarban is káplánként szolgált (2000-2003), majd plébánossá nevezték ki Gradnićiba (2003-2010). 2010 szeptemberétől kápláni szolgálatot végez Međugorjéban. 2013-tól Međugorje plébánosa.


Szinkrontolmácsolást biztosítunk minden nyelvcsoport számára. A szeminárium teljes költsége 50€/fő, amelyben benne van a szervezés költsége, az előadók, a tolmácsok tiszteletdíja és a közös ebéd az utolsó napon. A regisztrációnál, fizetéskor a jelentkezők akkreditációt kapnak, amely biztosítja számukra a lelkigyakorlaton való részvételt. A szállásról és az étkezésekről mindenki maga gondoskodik.

Szívből örülünk jelentkezésüknek és a találkozásnak!

 

2017. január 2.

Palkó Márton, 2017. jan. 4. 1:51

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, Fiam a szeretet és fény forrása volt, amikor a Földön a világnak a világmindenségről beszélt. Apostolaim kövessétek az Ő fényét. Ez nem könnyű. Kicsiknek kell lennetek. Magatokat másoknál kisebbé kell tenni, és a hit segítségével betöltekezni az Ő szeretetével. Hit nélkül egyetlen ember sem képes  a földön  csodálatos tapasztalatot megélni. Veletek vagyok. Ezekkel a jöveteleimmel, ezekkel a szavaimmal nyilvánulok meg számotokra, szeretnék tanúságot tenni szeretetemről és édesanyai gondoskodásomról. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt olyan kérdések feltételével, amelyekre sohasem kaptok választ. Földi életetek végén Mennyei Atyátok fogja azt megadni. Mindig tudnotok kell, hogy Isten mindent tud, az Isten lát, az Isten szeret. Az én legkedvesebb Fiam beragyogja az életet, szétoszlatja a sötétséget, és édesanyai szeretetem, amely hozzátok visz, kimondhatatlan, titokzatos, de valóságos. Én kimondom irántatok való érzéseimet: szeretetemet, megértésemet és édesanyai jóakaratomat. Apostolaim, tőletek imáitok rózsáit kérem, amelyeknek a szeretet cselekedeteinek kell lenniük. Édesanyai szívemnek ezek az imák a legkedvesebbek. Értetek született Fiam elé viszem őket. Ő lát és hall benneteket. Mi mindig közel vagyunk hozzátok. Ez a szeretet, amely hív, összekapcsol, megtérít, bátorít és betölt. Ezért, apostolaim mindig szeressétek egymást, de mindenekelőtt szeressétek Fiamat. Ez az üdvösség és az örök élet felé vezető egyetlen út. Ez a legkedvesebb imám, amely a rózsa legfinomabb illatával tölti be szívemet. Imádkozzatok, mindig imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük Fiam világossága lenni. Köszönöm nektek."

Elmélkedés

Palkó Márton, 2016. dec. 19. 2:02

2016. december 2.

Palkó Márton, 2016. dec. 6. 6:53

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek."

A Szűzanya nagyon szomorú volt.

2016. november 25.

Palkó Márton, 2016. dec. 1. 4:22

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

1-10 of 128