2015. október 2.

Palkó Márton, 2015. okt. 2. 14:12

Mirjana által kapott üzenet:


"Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek."

2015. szeptember 25.

Palkó Márton, 2015. szept. 26. 5:31

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Imádság a békéért - Međugorjei imatalálkozó a bécsi Stephansdomban

Palkó Márton, 2015. szept. 21. 6:12

2015. szeptember 29-én, kedden 16:00 és 21:00 között immár 8. alkalommal rendezik meg a bécsi Stephansdom-ban a ’Message for You’ (Neked szóló üzenet) címmel a međugorjei imatalálkozót a békéért.
A szervezők idén is több ezer embert várnak, hogy a népek közötti, a családok és az egyének békéjéért közösen imádkozzanak. Gyere és imádkozz velünk!
A találkozó programja:
16:00 – Tanúságtételek: P. Karl Wallner, fra Marinko Šakota, a Cenacolo közösség fiataljai, Magnus MacFarlane-Barrow, a Mary’s Meals közösség alapítója, mely közösség által ma naponta már több mint 1 millió gyermek jut táplálékhoz
17:15 – Marija Pavlović-Lunetti (1981. június 25-től minden nap megjelenik neki a Szűzanya) tanúságtétele a hitről
18:00 – Rózsafüzér
19:00 – A szentmisét Dr. Christoph Schönborn bíboros mutatja be a jelenlévő papokkal együtt
A szentmise után szentségimádás kb. 21:30-ig
 
Kemenes Gábor atya autóbuszt szervez erre az alkalomra.
Indulás: 2015. szeptember 29. kedd 12:00
Helyszín: Budapest, Szt. Imre templom (XI. kerület, Villányi u.)
Útiköltség: 4000 Ft
Jelentkezni a p.kemenes.gabor@gmail.com email címen lehet szeptember 27-ig.
Az autóbusz csak akkor indul el, ha a naponta, szinte óránként változó migráns helyzet ezt lehetővé teszi.

2015. szeptember 2.

Palkó Márton, 2015. szept. 3. 2:02

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Drága szeretet-apostolaim, igazság hordozói, újra hívlak és magam köré gyűjtelek benneteket, hogy segítsetek nekem, segítsetek a szeretetre és igazságra szomjazó - Fiamra szomjazó - gyermekeimnek. Én a Mennyei Atyától küldetett kegyelem vagyok, hogy segítsek nektek megélni Fiam igéjét. Szeressétek egymást. A ti földi életeteket éltem. Tudom, hogy nem mindig könnyű, de ha szeretni fogjátok egymást, szívvel imádkoztok, lelki magasságokba fogtok eljutni és meg fog nyílni számotokra a mennybe vezető út. Itt várlak benneteket én, a ti édesanyátok, mert én itt vagyok. Legyetek hűségesek Fiamhoz és tanítsatok hűségre másokat is. Veletek vagyok, segíteni fogok nektek. Tanítani foglak benneteket a hitre, hogy igaz módon tudjátok átadni azt másoknak. Tanítani foglak benneteket az igazságra, hogy tudjatok megkülönböztetni. Tanítani foglak titeket a szeretetre, hogy megismerjétek, mi az igazi szeretet. Gyermekeim, Fiam meg fogja adni nektek, hogy szavaitok és cselekedeteitek által ő szóljon. Köszönöm nektek."


2015. augusztus 25.

Palkó Márton, 2015. aug. 27. 0:50

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Fertődi Medjugorje imatalálkozó

Palkó Márton, 2015. aug. 17. 1:09

Kedves Testvérek!

Nagy szeretettel várunk benneteket a Medjugorjei Imatalálkozóra.
Ha csoporttal érkeztek, azt mindenképpen jelezzétek előre, hogy mennyi emberre számítsunk.
Külön szeretném kérni a medjugorjei zarándok út szervezőket, hogy 14 órára legyenek a fertődi plébánián, megbeszélést tartunk Kemenes Gábor atya vezetésével.
Továbbá szeretettel kérem mindazokat, akik részt kívánnak venni ezen a találkozón, apostoli munkájukkal segítsék a Szűzanyát.
Legalább egy embert hozzatok magatokkal, aki még nem volt Medjugorjéban, vagy aki még nem ismeri Isten szeretetét.


"..Ti vagytok az én erőm. Ti, apostolaim,... Amióta megszületett szeret, és én arra vágyom, hogy minden gyermekem megismerje ezt a szeretetet. Azt szeretném, hogy mindnyájan visszatérjenek hozzá, akik fájdalmaik és értetlenségük miatt elhagyták Őt, és megismerjék mindazok, akik sohasem ismerték. ..."
Medjugorje 2015.március 2.

Imádsággal készüljünk erre a napra!
Köszönöm, hogy válaszoltatok az Ő hívására.
Horváthné Bea


2015. augusztus 2.

Palkó Márton, 2015. aug. 3. 7:11

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyaként, aki szereti gyeremekeit, látom milyen nehéz időben éltek. Látom szenvedéseteket, de nektek tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. Fiam veletek van, mindenhol. Láthatatlan, de láthatjátok, ha megélitek Őt. Ő az a világosság, amely beragyogja lelketeket és békességet ad. Ő az egyház, akit szeretnetek kell és mindig imádkozni és harcolni érte, de nemcsak szavakkal, hanem a szeretet cselekedeteivel. Gyermekeim, úgy cselekedjetek, hogy mindannyian megismerjék és szeressék a Fiamat, mert az igazság a Fiamban van, aki az Istentől született – az Isten Fia. Ne vesztegessétek az időt túl sok gondolkodással, mert el fogtok távolodni az igazságtól. Egyszerű szivvel fogadjátok szavát és éljétek meg azt. Ha megélitek szavát, imádkozni fogtok. Ha megélitek szavát irgalmas szeretettel szerettek. Szeretni fogjátok egymást. Minél inkább szerettek, annál távolabb kerültök a haláltól. Mindazok, akik megélik Fiam igéjét és szeretnek, azok számára a halál élet lesz. Köszönöm nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitokban Fiamat láthassátok. Imádkozzatok, hogy bennük Fiamat ölelhessétek át."

2015.07.25.

Palkó Márton, 2015. júl. 25. 15:18

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Örömmel vagyok ma is veletek és arra hívlak mindnyájatokat gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek azt a szeretetet, amellyel szeretlek benneteket. Szeretetem erősebb a rossznál, ezért gyermekeim közeledjetek Istenhez, hogy érezhessétek Istenből fakadó örömömet. Isten nélkül nincs jövőtök, nincs reményetek, sem üdvösségetek, ezért hagyjátok el a rosszat és válasszátok a jót. Veletek vagyok és veletek együtt járok közben Istennél minden szükségletetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Elmélkedés

Palkó Márton, 2015. júl. 10. 12:33   [ 2015. júl. 10. 12:35 frissítve ]

2015. július 2.

Palkó Márton, 2015. júl. 3. 1:01

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy terjesszétek a Fiamba vetett hitet – a ti hiteteket. Gyermekeim, ti, a Szentlélek által megvilágosultak, apostolaim, adjátok át azt másoknak – azoknak, akik nem hisznek, nincs tudomásuk a hitről és nem is akarnak tudomást szerezni róla – ezért nektek sokat kell imádkoznotok a szeretet ajándékáért, mert a szeretet az igazi hit ismertetőjele, ti pedig az én szeretetem apostolai lesztek. A szeretet mindig feleleveníti az Eukarisztia fájdalmát és örömét, feleleveníti Fiam szenvedésének fájdalmát, amellyel megmutatta azt, mit jelent mérhetetlenül szeretni és feléleszti az abból fakadó örömet, hogy itt hagyta számotokra testét és vérét, hogy önmagával tápláljon benneteket és így egy legyen veletek. Gyengédséggel telve nézlek titeket és mérhetetlen szeretetet érzek, amely megerősít abban a vágyamban, hogy erős hitre vezesselek benneteket. Az erős hit ad számotokra örömet és boldogságot a földön és végül a Fiammal való találkozást. Ez az Ő vágya. Ezért éljétek meg Őt, éljétek a szeretetet, éljétek a világosságot, amely az Eukarisztia által mindig beragyog titeket. Kérlek benneteket, hogy sokat imádkozzatok pásztoraitokért, imádkozzatok azért, hogy még jobban szeressétek őket, mert Fiam adta őket nektek, hogy testével tápláljanak benneteket és megtanítsanak szeretni. Ezért ti is szeressétek őket. De, jegyezzétek meg gyermekeim, hogy a szeretet azt jelenti elviselni, adni, és soha, de soha nem ítélkezni. Köszönöm nektek."

1-10 of 78