2015. november 25.

Palkó Márton, 2015. nov. 30. 9:57

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

2015. november 2.

Palkó Márton, 2015. nov. 4. 5:44

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, újra a szeretetről szeretnék beszélni nektek. Magam köré gyűjtöttelek benneteket Fiam nevében, az Ő akarata szerint. Azt szeretném, hogy hitetek erős legyen, szeretetből fakadjon. Mert azon gyermekeim, akik megértik Fiam szeretetét és követik azt, szeretetben és reményben élnek. Megismerték Isten szeretetét. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél jobban tudjatok szeretni és megtenni a szeretet cselekedeteit. Mert csupán a hit, szeretet és szeretet-cselekedetek nélkül nem az, amit kérek tőletek. Drága gyermekeim, az csak a hit látszata, önmagunk dicsérete. Fiam hitet és  tetteket, szeretetet és jóságot kér. Imádkozom és kérlek titeket is imádkozzatok és éljetek szeretetben, mert azt szeretném, hogy amikor Fiam látni fogja minden gyermekem szívét, szeretetet és jóságot és ne gyűlöletet és közömbösséget lásson. Gyermekeim, szeretetem apostolai, ne veszítsétek el a reményt, ne veszítsétek el az erőt. Képesek vagytok erre. Bátorítalak és megáldalak benneteket. Mert minden evilági, amelyet sajnos sok gyermekem első helyre tesz, eltűnik, és csak a szeretet és a szeretet cselekedetei maradnak meg és nyitják ki a Mennyek Országának ajtaját. Ebben az ajtóban foglak várni benneteket. Ebben az ajtóban szeretném várni és átölelni minden gyermekemet. Köszönöm nektek." 

Berceli találkozó november 7-én

Palkó Márton, 2015. okt. 30. 3:14


2015. október 25.

Palkó Márton, 2015. okt. 30. 3:10   [ 2015. okt. 30. 3:10 frissítve ]

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomra megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről. 
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Elmélkedés

Palkó Márton, 2015. okt. 30. 3:06   [ 2015. okt. 30. 3:08 frissítve ]

2015. október 2.

Palkó Márton, 2015. okt. 2. 14:12

Mirjana által kapott üzenet:


"Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek."

2015. szeptember 25.

Palkó Márton, 2015. szept. 26. 5:31

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Imádság a békéért - Međugorjei imatalálkozó a bécsi Stephansdomban

Palkó Márton, 2015. szept. 21. 6:12

2015. szeptember 29-én, kedden 16:00 és 21:00 között immár 8. alkalommal rendezik meg a bécsi Stephansdom-ban a ’Message for You’ (Neked szóló üzenet) címmel a međugorjei imatalálkozót a békéért.
A szervezők idén is több ezer embert várnak, hogy a népek közötti, a családok és az egyének békéjéért közösen imádkozzanak. Gyere és imádkozz velünk!
A találkozó programja:
16:00 – Tanúságtételek: P. Karl Wallner, fra Marinko Šakota, a Cenacolo közösség fiataljai, Magnus MacFarlane-Barrow, a Mary’s Meals közösség alapítója, mely közösség által ma naponta már több mint 1 millió gyermek jut táplálékhoz
17:15 – Marija Pavlović-Lunetti (1981. június 25-től minden nap megjelenik neki a Szűzanya) tanúságtétele a hitről
18:00 – Rózsafüzér
19:00 – A szentmisét Dr. Christoph Schönborn bíboros mutatja be a jelenlévő papokkal együtt
A szentmise után szentségimádás kb. 21:30-ig
 
Kemenes Gábor atya autóbuszt szervez erre az alkalomra.
Indulás: 2015. szeptember 29. kedd 12:00
Helyszín: Budapest, Szt. Imre templom (XI. kerület, Villányi u.)
Útiköltség: 4000 Ft
Jelentkezni a p.kemenes.gabor@gmail.com email címen lehet szeptember 27-ig.
Az autóbusz csak akkor indul el, ha a naponta, szinte óránként változó migráns helyzet ezt lehetővé teszi.

2015. szeptember 2.

Palkó Márton, 2015. szept. 3. 2:02

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Drága szeretet-apostolaim, igazság hordozói, újra hívlak és magam köré gyűjtelek benneteket, hogy segítsetek nekem, segítsetek a szeretetre és igazságra szomjazó - Fiamra szomjazó - gyermekeimnek. Én a Mennyei Atyától küldetett kegyelem vagyok, hogy segítsek nektek megélni Fiam igéjét. Szeressétek egymást. A ti földi életeteket éltem. Tudom, hogy nem mindig könnyű, de ha szeretni fogjátok egymást, szívvel imádkoztok, lelki magasságokba fogtok eljutni és meg fog nyílni számotokra a mennybe vezető út. Itt várlak benneteket én, a ti édesanyátok, mert én itt vagyok. Legyetek hűségesek Fiamhoz és tanítsatok hűségre másokat is. Veletek vagyok, segíteni fogok nektek. Tanítani foglak benneteket a hitre, hogy igaz módon tudjátok átadni azt másoknak. Tanítani foglak benneteket az igazságra, hogy tudjatok megkülönböztetni. Tanítani foglak titeket a szeretetre, hogy megismerjétek, mi az igazi szeretet. Gyermekeim, Fiam meg fogja adni nektek, hogy szavaitok és cselekedeteitek által ő szóljon. Köszönöm nektek."


2015. augusztus 25.

Palkó Márton, 2015. aug. 27. 0:50

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

1-10 of 83