2017. augusztus 2.

Palkó Márton, 2017. aug. 4. 7:47

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, a Mennyei Atya akaratából vagyok itt veletek, annak édesanyjaként, aki szeret benneteket. Itt vagyok veletek, hogy segítsek nektek megismerni és követni Őt. Fiam itt hagyta lábnyomait, hogy nektek könnyebb legyen követni Őt. Ne féljetek. Ne legyetek bizonytalanok, én veletek vagyok. Ne bátortalanodjatok el, mert sok imára és áldozatra van szükség azokért, akik nem imádkoznak, nem szeretnek és nem ismerik Fiamat. Segítsetek nekik, testvéreiteket látva bennük. Szeretetem apostolai, halljátok meg magatokban a hangomat, érezzétek édesanyai szeretetemet. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok cselekedve, imádkozzatok ajándékozva, imádkozzatok szeretettel, imádkozzatok munkával és gondolattal Fiam nevében.
Minél több szeretetet adtok, annál többet fogtok kapni. A szeretetből fakadó szeretet megvilágosítja a világot. A megváltás szeretet, és a szeretet végtelen. Amikor majd Fiam újra eljön a földre, szeretetet fog keresni a szívetekben. Gyermekeim, sok  szeretetcselekedetet vitt végbe értetek. Arra tanítalak benneteket, hogy ezeket lássátok, megértsétek és megköszönjétek azzal, hogy szeretitek Őt, és mindig újból megbocsátotok felebarátaitoknak, mert Fiamat szeretni azt jelenti: megbocsátani. Fiamat nem szeretitek, ha nem tudtok megbocsátani, ha nem próbáljátok megérteni felebarátaitokat, ha ítélkeztek. Gyermekeim, mit ér az ima, ha nem szerettek és nem tudtok megbocsátani? Köszönöm nektek."

2017. július 25.

Palkó Márton, 2017. júl. 27. 23:24

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Legyetek imádság és Isten szeretetének visszfénye mindazok számára, akik távol vannak Istentől és Isten parancsaitól. Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon, hogy az életszentség igazság legyen számotokra, és az ima által ösztönözzétek magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

28. Mladifest, ifjúsági találkozó, augusztus 1-6.

Palkó Márton, 2017. júl. 21. 4:48   [ 2017. júl. 27. 23:25 frissítve ]

Ha nem tudsz elmenni, de szeretnél bekapcsolódni:


(Az adás csak auguszus 1-jétől lesz elérhető!)

Nyisd meg a fenti linket, válaszd ki a magyar nyelvet, és kövesd élőben a találkozó programjait.

PROGRAM

Kedd, 2017. 8. 1.

18.00 Rózsafüzér
19.00 A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA,
Szentmise
21.00 – 22.00 Szentségimádás

Szerda, 2017. 8. 2.

06.00 - 06.40 Rózsafüzér a Jelenések Hegyén
09.00 Imádság, Katekézis, Tanúságtétel
12.00 Úrangyala, Szünet
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
20.30 – 21.30 Elmélkedés égő gyertyával és
Kereszthódolat

Csütörtök, 2017. 8. 3.

09.00 Imádság, Katekézis, Tanúságtétel
12.00 Úrangyala, Szünet
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
20.30 –21.30 Körmenet a Szűzanya szoborral,
Szentségimádás

Péntek, 2017. 8. 4.

09.00 Imádság, Katekézis, Tanúságtétel
12.00 Úrangyala, Szünet
16.00 Tanúságtétel (Cenacolo)
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
21.15 A Cenacolo közösség előadása

Szombat, 2017. 8. 5.

09.00 Imádság, Katekézis, Tanúságtétel
12.00 Úrangyala, Szünet
16.00 Tanúságtétel
18.00 Rózsafüzér
19.00 Szentmise
20.30 – 21.30 Szentségimádás
21.30 – 22.00 KÜLDETÉS, Búcsúzás

Vasárnap, 2017. 8. 6.

A hegyre mindenki egyénileg megy fel.
05.00 Szentmise a Križevácon

2017. július 2.

Palkó Márton, 2017. júl. 6. 2:18   [ 2017. júl. 8. 9:02 frissítve ]

Mirjana által kapott üzenet:

Drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltok hívásomra és összegyűltök itt, körülöttem, égi édesanyátok körül. Tudom, hogy szeretettel és reménnyel gondoltok rám. Én is szeretetet érzek mindnyájatok iránt, ahogyan legkedvesebb Fiam is, aki irgalmas szeretetében mindig újra elküld hozzátok, Ő, aki ember volt, és Isten, aki volt és aki van – egy és háromságos, Ő, aki testében, lelkében értetek szenvedett, Ő, aki kenyérré lett, hogy táplálja lelketeket és így megmentsen titeket. Gyermekeim, arra tanítalak benneteket, hogyan váljatok méltóvá az Ő szeretetére, úgy, hogy gondolataitokat rá irányítjátok és megélitek Fiamat. Szeretetem apostolai, betakarlak titeket palástommal, mert édesanyátokként szeretnélek megoltalmazni benneteket. Kérlek titeket, imádkozzatok az egész világért. Szívem szenved. A bűnök szaporodnak, túl sok a bűn. De a ti segítségetekkel, akik alázatosak, szerények, szeretetteljesek, rejtőzködők és szentek vagytok, szívem győzedelmeskedni fog. Szeressétek Fiamat mindenek felett és általa az egész világot. Sohase felejtsétek el, hogy minden testvéretek hordoz magában valami értéket – a lelkét. Ezért gyermekeim, szeressétek mindazokat, akik nem ismerik Fiamat, hogy az ima és a szeretet által, amely az imából fakad, jobbá legyenek, hogy a jó tudjon győzedelmeskedni bennük, hogy megmeneküljön a lelkük és örök életük legyen. Apostolaim, gyermekeim, Fiam azt mondta nektek, hogy szeressétek egymást. Ez legyen beírva a szívetekbe és az ima mellett ezt a szeretetet próbáljátok megélni. Köszönöm nektek.

Elmélkedés

Palkó Márton, 2017. júl. 6. 2:16

Meghívó

Palkó Márton, 2017. jún. 21. 0:22

1981. június 25. – 2017. június 25.
Harminchat éve hív megbékélésre a
BÉKE KIRÁLYNŐJE MEDJUGORJÉBEN

Az évfordulón a Szűzanyával együtt könyörgünk a világ békéjéért

2017. június 25-én (vasárnap) délután 6 órától
a Horváth Mihály téren a
Józsefvárosi Plébánia Templomban

(Megközelíthető a 4-es és 6-os villamos
32-esek tere megállójától.)

Rózsafüzért imádkozunk – az interneten kapcsolódva Medjugorjéhez –, majd
Szentmisével folytatjuk, és hálaadó Szentségimádással zárjuk a találkozót.

Elmélkedés

Palkó Márton, 2017. jún. 21. 0:18

2017. június 2.

Palkó Márton, 2017. jún. 8. 1:01

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy itt is az imádságra hívlak titeket. Imádkozzatok azokért, akik nem ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért. Imádkozzatok Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen. Ez az idő fordulópont. Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket. Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az evangélium igéinek útja. Szeretetem apostolai, a világnak annyira szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek."


2017. május 25.

Palkó Márton, 2017. máj. 30. 5:22

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! A Magasságbeli megengedte nekem, hogy újra megtérésre hívjalak benneteket. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyre mindnyájan meghívást kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet tanúi ebben a békétlen világban. Az életetek mulandó ezen a földön. Imádkozzatok, hogy az ima által az égre és az égi dolgokra vágyakozzatok és szívetek mindent másképp fog látni. Nem vagytok egyedül, veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Elmélkedés

Palkó Márton, 2017. máj. 30. 5:20

1-10 of 146