Adjátok át szíveteket Fiamnak

A Szűzanya üzenete 2012. december 25-én Jakov Čolo látnok által:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy
segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül
szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek  befogadni mindnyájatokat a szívembe
és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában
éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek.  Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet
a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a
szívetekben elindulni az üdvösség útján.”

A Szűzanya 1987. január 8-i üzenetében Marija Pavlović látnok által a következőket
mondta: „Drága gyermekek, továbbra is akarok nektek üzeneteket adni, de mától nem csütörtökönként,
hanem minden hónap 25-én. Eljött az idő, amikor beteljesedett az, amit az én Uram akart. Mostantól kevesebb
üzenetet adok, de továbbra is veletek maradok.” Immár hagyománnyá vált, hogy a Szűzanya 1987.
január 25-től minden hónap 25-én üzenetet ad. Ez alkalommal váratlanul, másként történt.
A jelenéskor – Marija Pavlović látnok tanúsága szerint – Jézus először szólalt meg és ezt
mondta: „Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint.” Az Úr hangja volt ez, határozott,
tekintélyt parancsoló, amely mély tiszteletet váltott ki. Ez újdonságot jelent, az eddigi jelenésekhez
képest. Jézus az üzenet tartalmát tekintve nem mondott olyat, amit ne tudnánk az evangéliumból.
Ezzel még erőteljesebben akart parancsainak megélésére buzdítani, amely Hozzá vezet, aki a mi
egyetlen békességünk.
A Szűzanya Jakov látnok által adott üzenetében, életünk kezébe és szívébe való
helyezésének fontosságát hangsúlyozza. Csakis ez a felajánlás által lehetséges megérteni és
megtapasztalni szeretetét és Fiának, a mi Üdvözítőnknek szeretetét. Mária Jézus édesanyja és a
mi anyánk. Az édesanyai szerep nem csak abban áll, hogy kilenc hónapon át szíve alatt hordozza
gyermekét, hanem, hogy felnevelje és napról-napra lelki módon szülje meg. A Szűzanya jelenése,
közelsége és üzenetei annak jele, hogy Ő teljesíti édesanyai szerepét, amelyet Jézus bízott rá
a Kálvárián. Jézus, amíg a kereszten függött Mária kezébe adta János apostol által az egész
emberiséget. Jézus a kereszten is gondolt ránk. A Szűzanya jelenéseinek hosszú időtartama
azt jelenti számunkra, hogy Jézus gondol ránk, fontosak vagyunk neki és fontos számára a mi
üdvösségünk is. Isten Mária által szomjazik ránk.
A Szűzanya ezen üzenetének szavaiban is érezzük Isten utánunk való vágyakozását.
Ebben az üzenetében nem csak imára hív bennünket, hanem kér bennünket. Ő, a mennyei
Édesanya kér bennünket, hogy vegyük komolyan szavait és éljünk üzenetei szerint.
Mária nem tesz szenzációs dolgokat. Ő a rejtekben munkálkodik. Ezért ajánlja nekünk,
hogy még mielőtt elalszunk, bízzuk rá magunkat és életünket, helyezzünk mindent az Ő kezébe.
Ő lassan, de biztosan, az imádság által szeretne formálni bennünket, úgy ahogyan Jézust formálta.
Ha édesanyai szívében otthonra találunk, ha neki ajándékozzuk szabadságunkat, akkor át tud
formálni bennünket, nevelni fog és napról napra egyre hasonlóbakká leszünk Jézushoz. Így
ugyanazon édesanya gyermekeivé leszünk.
Ezért vágyakozva hív bennünket, hogy helyezzük életünket az ő kezébe. Ez az önátadás
nem egy nap és nem is egy év alatt történik meg. Ez mindennapi döntést és Jézussal járást jelent.
Fontos felkelteni önmagunkban az Isten utáni vágyat és felfedezni az Istenkeresés örömét. Aki
megtapasztalta már életében Isten közelségének és szeretetének örömét, az ezután még jobban
fogja keresni és szomjazni azt. Aki keresi Istent és vágyakozik utána, az biztosan rá is fog találni.
Nincs élet édesanya nélkül. Máriában élni azt jelenti, hogy van édesanyánk, aki beburkol
bennünket édesanyai szeretetével. Mária, ahogyan a litániában megszólítjuk, a mennyország
ajtaja, aki által Isten kincsei és kegyelmei áradnak ránk. A jelenések éveiben Isten Mária által jön
hozzánk, hogy megérinthető és konkrét módon mutassa meg nekünk szeretetét.

Ezzel az üzenetével a Szűzanya édesanyai szívvel szól hozzánk, amelybe elrejtőzhetünk
és amelyre rábízhatjuk magunkat. Sohasem lehetett hallani, hogy valakit is elhagyott volna, aki
bizalommal fordult hozzá és kérte őt.

Imádság:

Szeplőtelen fogantatás, ég és föld királynője, bűnösök menedéke és szeretettel teljes Édesanya,
akire Isten az irgalmasság tervét bízta, itt vagyunk lábaid előtt, mi szegény bűnösök.
Alázatosan arra kérünk, fogadj el bennünket teljesen, mint tieidet. Munkálkodj lelkünkben,
testünkben, életünkben, halálunkban és örökkévalóságunkban tetszésed szerint. Akaratod
szerint terjeszd fölénk kezedet, hogy végleg megvalósulhasson az, amit rólad mondtak: az
asszony eltapossa majd a kígyó fejét. Kérlek, add, hogy a te kezedben megtisztuljak, irgalommal
gazdagodjak, szeretetednek eszközévé váljak, hogy terjedjen Jézus Isteni Szívének országa. Ámen.
(Szent Maximilán Kolbe, a Szent Szűz lovagjának felajánló imája Szűz Máriához)

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments