A Szűzanya jelenlétének kegyelme

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, csak imádkozzatok mindaddig, míg szívetek meg nem
nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de
ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre és családi imára hívlak benneteket.
A Szentírás mindig buzdítás legyen számotokra. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
Međugorje, 2013. április 25-én

A Boldogságos Szűz Mária ezzel az üzenetével, úgy ahogyan a korábbiakkal is szeretné
felébreszteni Isten utáni vágyunkat, amely létünk legmélyebb alapja. Életünk ezen alapjának
felfedezéséhez vezető út, az ima. Az imádság megnyit és elvezet a hit és a bizalom valóságához.
A Szűzanya a természetből vett képet, vagyis a virágot használja. A virág azért tud élni, mert
megnyílik a napsugár melegére. Így van a mi lelki életünkkel is. Szívünk nem nyílik meg
önmagától, mechanikus módon, valamilyen előre meghatározott törvényszerűség által. A szív
megnyílása szabadságban, akaratunk szabad beleegyezésével történik Isten hívására és biztatására.
Istennel való találkozásunkban mindig Isten a kezdeményező. Mindig Isten teszi meg az első
lépést felénk, a válaszunkra várva. Ezért mondja Jézus: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki
meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem” (Jel 3,20).
Az a virág, amelyről a Szűzanya üzenetében beszél, szívünkhöz hasonló. Szívünk annyira
él, amennyire megnyílik a világosságra, Isten Szívének és szeretetének melegére és sugaraira. A
szív az a hely, ahol az ember Istennel találkozik. A szív az ember belső valósága, mely el van
rejtve a tekintetek elől. A szív megnyilvánulása külső viselkedésünk, tetteink és szavaink.
Ugyanakkor viselkedésünk és szavaink eltakarhatják azt, ami a szívünkben van. Az ember
birtokolja azt a szörnyű képességet, hogy képmutató lehet. Csakis Isten a szívek és vesék
vizsgálója. Istent nem tudjuk becsapni úgy, mint embertársainkat. Az ember a szemével lát, az Úr
azonban azt nézi, ami a szívben van.
Szükséges, hogy mélyebben bensőkbe, vagyis szívünkbe tekintsünk. Sajnos, általában
a felszínen élünk, sekélyes a lelki életünk. Önmagunkat sem ismerjük, mert szívünk elaludt és
bezárult. Ezért figyelmeztet bennünket a Szűzanya arra, hogy mennyire távol vagyunk szívétől.
Testben élünk, amely könnyen a külső dolgok felé vonz. Könnyebben hajlunk afelé, amit látunk,
hallunk és a felszínesen megélünk.
Jézus gyakran figyelmezteti hallgatóit, hogy szívük zárkózott és kemény és késedelmes a
hitre. Ez a szív a világ mértéke szerint alakított és rövid ideig tartó értékekre alapoz, ellentétben
az evangéliumival. Az, az út, amelyet Szűz Mária mutat és, amelyre buzdít az ima, amely bevezet a
hitbe. Az imádság és a hit nem különálló valóság, amelyek létezhet önmagukban. Az ima és a hit
együtt jár. Amennyit imádkozunk, annyira hiszünk és fordítva.
A ma élő embert megfertőzte a szüntelen aktivitás és szükséges számára, hogy hatékony
legyen. Ilyen környezetben elvárják tőle, hogy önmagából egyre többet és többet adjon
másoknak. Mit adhat? Azt tudjuk adni, amit kaptunk, és amink van. Azt tudjuk elfogadni Istentől,
amit kértünk, amiért imádkoztunk. Ő sohasem fog és nem is szeretne erőszakkal belépni
szívünkbe és életünkbe.
Jézus, aki Isten Fia, ugyanígy imádkozott és virrasztott. Ha Jézuséi akarunk lenni, akkor
nem marad más, mint rálépni arra az útra, amelyet Ő mutatott nekünk. De Jézus nemcsak utat
mutatott számunkra, hanem Ő a mi Utunk, Igazságunk és Életünk. Segítsünk mennyei
Édesanyánknak, Máriának, hogy Ő segíthessen nekünk eljutni Jézushoz, az élet és minden
teljesség forrásához.

Imádság

Szűz Mária, köszönjük jelenléted és hozzánk, gyermekeidhez való türelmed. Köszönjük,
hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, amikor távol vagyunk szívedtől. Köszönjük édesanyai
szívedet, amely szüntelenül hív bennünket, gyermekeit, akik elveszünk a számításainkban, életünk
szorongásaiban és felszínességében. Köszönjük, hogy szüntelenül, újra és újra Igent mondasz
Istennek. Köszönjük nyitott szívedet, amely által Isten ma is hív és magához vonz bennünket.
Hála neked minden szívért, amely lelkileg felébredt, látóvá lett és meggyógyult međugorjei
jelenléted által. Szavaid, amelyeket hozzánk intézel, és amelyek Szeplőtelen Szívedből fakadnak,
érintsék meg szorongó, kemény és zárkózott szívünket, hogy felfedezhessük az öröm teljességét,
amelyet Isten szeretni ajándékozni számunkra. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments