Nyíljatok meg szeretetemre!

„Drága gyermekek! 
Örömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen 
Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét 
adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg 
szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. 
Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy 
mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Jelenéseinek harminckettedik évfordulóján adott üzenetének elején láthatjuk, mennyire 
vágyik a Szűzanya arra, hogy közelebb vigyen bennünket Fiához, a mi Urunkhoz. A Szűzanya 
Szeplőtelen szíve és teste által jött el hozzánk Jézus. Ugyanígy mi is eljuthatunk hozzá a mennyei 
Édesanya szíve által, amely szüntelenül felénk fordul, és a szeretetről beszél. Az üzenet ezen 
szavaiban is felismerjük annak a szeretetnek a mélységét és szépségét, amely szól hozzánk 
és vonz bennünket. Ezek a szavak nem fenyegetőek és megfélemlítőek, hanem kérlelőek és 
ajándékozóak. Ebben az üzenetben, ahogyan a többiben is, láthatjuk az Édesanya gyermekei felé 
irányuló kérését, mert a legjobbat akarja gyermekei számára. Ő jól tudja, hogy nincs más út, mint 
az imádság útja. Az imádság az a lehetséges hely, ahol megtörténhet a találkozás Jézussal, akihez 
szeretne elvezetni bennünket.

Isten Mária által ezen évek alatt a kegyelem kezdeményezője Međugorjéban. Isten 
szeretett először bennünket, és nem mi őt. Ő választott ki bennünket, és nem mi őt. Isten 
elküldte Fiának Édesanyját, mi nem hívtuk őt. Habár üzeneteiben Szűz Mária nem mond 
ismeretlen dolgokat számunkra, mégis ezen egyszerű szavakban felismerjük Szeplőtelen 
Szívének édesanyai mélységét és szépségét, amely fáradhatatlanul velünk van. Azt szeretné, 
hogy engedjük meghódítani magunkat e szeretet által, amely Őt is elbűvölte. Miután Názáretben 
az angyali üdvözlet után megnyitotta szívét Istennek, többé már nem szűnik meg hordozni és 
odaajándékozni ezt a szeretetet minden teremtménynek. Az Úr szolgálóleánya minden ember 
szolgálójává lesz a világ végéig, az idők végezetéig. Aki szereti Istent, szereti testvéreit is, mert ők 
Isten gyermekei. Ezt a két szeretetet, Isten és a felebaráti nem választható szét.

Attól a pillanattól fogva, hogy Mária Istent hordozva szívében és testében elindult 
meglátogatni rokonát, Erzsébetet, szünet nélkül látogatja az emberi szíveket, hogy elhozza és 
nekünk ajándékozza Istent és Hozzá vezessen bennünket. Isten Mária által nemcsak azt szeretné, 
hogy megismerjük ezt a szeretetet és befogadva élvezzük azt, hanem arra vágyik, hogy elfogadva 
ezt a szeretetet megengedjük, hogy alakítson és formáljon bennünket. És ezt Szent Pál mértéke 
szerint tegyük: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20).

Helyet adni Isten szeretetének életünkben azt jelenti, hasonlóvá válni Őhozzá, részesévé 
lenni szeretetének. A szeretet sohasem egy befejezett dolog, tett, szüntelenül mélyülnie kell. A 
szeretet a mélyebbé válás és a megismerés által él. A szeretet a tapasztalat által is növekszik, 
tapasztalathoz pedig az imádság által jutunk. Az ima azonban nem elvont és kimondott szöveg 
vagy szabály. Isten elé őszintén kell odaállnunk, mindazzal, amit megélünk, és amik vagyunk. 
Tudjuk, hogy Mária is növekedett a hitben, hatást gyakoroltak rá a tapasztalatok, a megismerés, 
szívében hordozta és el-elgondolkodott rajtuk.

Tanítónőnk Ő életünk útján, hisz hozzánk hasonlóan élt. Isten titka és személyes életének 
titka előtt állt. Isten misztériuma istenfélelmet és imádást kelt bennünk. Mária megtaníthat 
bennünket arra, hogy Isten türelmes, az alázatosakat felemeli, de szétszórja a gőgös szívűeket. 
Mária arra is tanít bennünket, fontos, hogy türelmesnek és kitartónak legyünk, mert Istené az 
utolsó szó, mely mindig a javunkat szolgálja, ha hűségesek és állhatatosak maradunk.

Könyörögjünk

Szűz Mária, hozzád fordulok és kérlek, könyörögd ki számomra a szeretet ajándékát. Te 
megtapasztaltad Isten szeretetét, amelyre megnyitottad szívedet. Ezt a szeretet szüntelenül 
hordozod és gyermekeidnek ajándékozod. Légy türelmes és fáradhatatlan velünk, akkor is, ha 
azt látod, hogy szívünk ajtaja zárva van. Ne fáradj bele zörgetni ajtónkon, hogy megnyissuk 
végre előtted szívünket. Különösen azokért kérünk, akik nem tudják befogadni a szeretetet, 
azokért, akiknek szeretete összetört. Édesanyánk, Mária emlékezz meg azokról, akik magányosak 
és elhagyottak és azokról is, akik házasságban és családban élnek. Kérlek mindazokért, akik a 
szeretetre vágyakoznak, a haragosokért és az elváltakért, valamint a sebzett lelkekért. Kérlek, add, 
hogy mindannyian érezzék édesanyai szíved gyógyító erejét, amely felemel, gyógyít és új életet 
ajándékoz. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments