Ti legyetek az imádság!
 
"Drága gyermekek!
Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten.
Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva "igent" mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."(2014. február 25.)
 
 
A Boldogságos Szűz Mára üzenetével azok felé fordul, akik szeretnék meghallani és meg is hallják azt. Ők azok, akik lelkileg felébredtek. Azok, akik imádkoznak és megtapasztalják, hogy Isten jelen van az életükben. Ők azok, akik megengedték, hogy Isten a szívükben lakjon. Ők azok, akik imádsággal helyet készítettek Istennek, hogy beléphessen és közbenjárhasson az emberért. Szűz Mária azt szeretné, hogy Isten ezen jelenléte gyümölcsöző és tanúságtevő legyen. Istent nem tarthatjuk meg önmagunknak. Isten rajtunk keresztül szeretné magához vonzani az embereket. A mi dolgunk nem az, hogy meggyőzzük az embereket Isten létezéséről, hanem, hogy tanúságot tegyünk róla, nem annyira szavainkkal, sokkal inkább az életünkkel.
A Szűzanya ebben az üzenetében is, de a korábbiakban is összeköti az imádságot a békével. Akik távol vannak az imától, azok nem birtokolhatják a békét. 1995. március 25-i üzenetében a Szűzanya világosan mondja: „… Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak és nincs szeretet ott, ahol nincs hit.” Az ima összeköt bennünket Istennel, Isten pedig a mi egyetlen békénk. Ezt világosan mondja Szent Ágoston is:„Nyugtalan a mi szívünk Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned.” A zsoltáros is ezt mondja: „Csak Istenben keress megnyugvást lelkem”. Isten akkor léphet oda hozzánk, békéjét és önmagát ajándékozva nekünk, ha napjainkban megteremtjük a béke oázisát, vagyis időnkből tudunk Istennek ajándékozni, amelyben neki adjuk önmagunkat, mindazt, ami vagyunk, és ami bennünk van. Bennünk pedig mély vágy van az örökkévalóságra, vágy Isten után. Csakis Ő tudja teljes mértékben betölteni ezt a vágyunkat.
Amikor a Szűzanya azt mondja: ti legyetek imádság, akkor azt szeretné mondani, engedjük meg Istennek, hogy átalakítsa szívünket és tegye szívéhez hasonlóvá. Szent Ferencről életrajzírói azt mondják, hogy nem csak imádkozott, hanem imádsággá vált. Teljesen imává változott. Az ima olyan, mint a csatorna, amely összeköt bennünket a forrással, vagyis Istennel. Imádsággá lenni azt jelenti, megtérni és Mária szívéhez hasonlóvá válni.
A lélek nagy mesterei mindannyian egyetértenek abban, hogy az ima erőfeszítés és harc. Az ima és a kényelem nem jár együtt. Az imádságért érdemes harcolni. Az ima beszélgetés és találkozás Istennel. Minden találkozáshoz időre van szükség. Jól tudjuk, ha gyorsan, szokásból, megfelelő idő odaszentelése nélkül imádkozunk, az ilyen ima nem hozhat békét számunkra. Ilyenkor Istennek csak üres szavakat mondunk, szívünk pedig zárva marad és aggódóvá lesz. Attól az imától, amit kapkodva végzünk, még üresebbek és fáradtabbak leszünk. Az ima a lélek pihenése. Az ima Istennel való beszélgetés, amelyben kinyilvánítjuk szívünk vágyait, Isten pedig szívének kincseit ajándékozza nekünk.
Engedjük meg Szűz Máriának, hogy vezessen bennünket, és Isten szeretetének és a Szűzanya köztünk való jelenlétének tanúivá legyünk.
 
Imádság
            Szűz Mária, Te, aki szeretettel és édesanyai gondoskodással teljes vagy minden gyermeked iránt, add, hogy megtapasztalhassuk szereteted, hogy meggyógyuljunk és örömtelivé legyünk. Rád bízom mindazokat, akik általad keresik az Istent. Könyörögd ki számunkra, hogy mi is Istent hordozzuk szívünkben és tanúságot tegyünk róla mindazoknak, akik távol vannak tőle és a békétől. Töltsd be szívünket kegyelmeddel és közelségeddel, de különösen azokét, akik aggódnak, remény nélkül, sötétségben élnek. Nyisd meg szemüket a lelkiekre, hogy megismerjék az élet igazságát és az örökkévalóságot. Imádkozd ki számunkra az állhatatosságot, hogy soha ne fáradjunk bele Isten keresésébe és egyre jobban vágyakozzunk utána. Ó, Mária, Te, aki kegyelemmel és Istennel teljes vagy, járj közben értünk Fiadnál. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments