Olvassátok a Szentírást!
 
 
Üzenet, 2014. január 25.
"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak  szívetekben. Gyermekeim,  veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
 
Van egy anekdota, amely arról szól, hogy egy nap a bölcs öreg rabbihoz odalépett felnőtt fia. „Atyám” – mondta a rabbinak – „elolvastam a teljes Bibliát. Meggyőződtem arról, hogy mindez hazugság.” A rabbi ránézett, kezébe vette a Bibliát és a következőt mondta a fiának: „Gondold meg még egyszer, fiacskám. Hátha mégis mind igaz…”
Az igazságot nem tudja kisebbíteni sem azok száma, akik hisznek benne, sem azoké, akik nem. Az igazság mindig igazság marad, nem veszíti el értékét. Nem függ a számoktól, sem a statisztikáktól. Az igazság nem veszítheti el értékét, mi azonban elveszíthetjük azt, ha elzárkózunk előle. Az igazság, mely ez esetben a Biblia, vagyis Isten Igéje döntésre hív bennünket. Isten hív és válaszunkra vár. A Biblia igazsága nem értelmi igazság, amely csak értelmünket érinti. A mi hitünk igazsága egy személy. Jézus Krisztusnak hívják. A vele való találkozás az igazsággal, a fénnyel és az élettel való találkozás.
Isten Igéje mindig egyesektől elfogadott, másoktól elutasított volt. Ez a sorsa Isten Igéjének, ahogyan Jézus Krisztus sorsa is ez volt. És így van a Szűzanya međugorjei üzeneteivel is. Vannak, akik vitatják a Szűzanya jelenéseit, és vannak olyanok is, akik teljes szívükkel a Szűzanya valóságos jelenléte mellett állnak, megélve hívását, életté váltva édesanyai szavait. A Szűzanya senkit sem akar meggyőzni, hanem magát ajándékozza nekünk, így hív arra az útra, amely az életbe vezet. Ő ugyanezen az úton járt, és azt szeretné, hogy mi is ezt az utat válasszuk, felfedezve és teljesítve Isten akaratát életünkben. Nem hagy magunkra bennünket, hanem együtt jár, együtt él velünk, velünk és értünk imádkozik, hogy megnyíljunk Isten akaratára. Ha megnyílunk Isten akaratára és megtesszük azt, sokkal inkább Jézuséi leszünk. Jézus világosan megmondja: „Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)
Az egyszer kimondott és kinyilatkoztatott Isten Igéje aktuális marad minden időkre. Isten Jézusban fedte fel és nyilatkoztatta ki magát számunkra. Az Úr az Igében nyilatkozik meg és adja önmagát, szavával megvilágosít és átalakít, szava által szabaddá tesz és vezet, megvizsgál és vádol, figyelmeztet, vigasztal és megment.
A Szűzanya semmi mást nem szeretne, mint Jézushoz vezetni bennünket. Kitartóan és állhatatosan ismétli üzeneteit. Jól tudja, hogy a Szentírásban, vagyis Isten Igéjében Istent a maga teljességében fedezhetjük fel és találkozhatunk vele. Isten Igéje maga Isten. Amikor kimondja igéjét, önmagát mondja ki, és ajándékozza.
Összefüggés áll fenn Isten Igéjének elhagyása és a hit elvesztése között. Isten Igéjének elhanyagolásából fakad a testvéri és emberi kapcsolatok elhagyása is.
Imádkozni azt jelenti, van Istennel való találkozásból fakadó tapasztalatom, a Szentírás pedig a találkozások története. A Szentírásban nem csak az imádság szép példáit találjuk, hanem az egész Szentírás imádsággá válik, ha miután meghallgattuk vagy elolvastuk Isten Igéjét, engedjük, hogy hasson ránk és a sajátunkká legyenek, azok az érzések, amelyeket a szöveg sugallt, így alakulva bennünk dicséretté, hálává, kéréssé, bizalommá, bűnbánattá és áldássá.
Szent Ágoston mondta: „Ha az ima szöveg, imádkozzatok; ha sóhaj, sóhajtozzatok; ha hálaadás, legyetek örömteliek; ha a remény szavai, reméljetek; ha pedig félelmet kelt, akkor féljetek.” Az imádság legjobb kézikönyve az Isten Igéje.
A Szentírás imánk legbiztosabb alapja, amely által Istenhez jövünk, felfedezve életünkre vonatkozó akaratát.
 
Imádság
Szűz Mária, aki szívedben forgattad és táplálkoztál a szavakból és történésekből, taníts meg bennünket figyelni és szívünkben észrevenni a Szentlélek indítatásait. Csend Édesanyja, taníts meg minket hallgatni, hogy szívünkben felfedezzük az Isten utáni vágyat, amely egyedül képes betölteni ürességeinket és gyógyítani sebeinket. Szűz Mária vezess el bennünket lelki életünk mélységeibe, hogy megszabaduljunk a langyos és felszínes keresztény élettől. Vond szívünket szívedre, hogy tőled tanuljunk imádkozni, hinni és Isten akaratát teljesíteni. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments