KÉRJÉTEK A SZENTLELKET!
 
A Szűzanya 2015. április 25-i üzenete
"Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Békétlen a lelketek, mert a lélek gyenge és fáradt a földi dolgoktól. Gyermekeim, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket a hit és a remény erejével, hogy erősek legyetek a rossz elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
 
Üzenetének elején a Szűzanya jelenéseinek, közelségének és jelenlétének céljáról beszél. Megerősít bennünket abban, hogy velünk van és nem hagy el bennünket. Azt szeretné, hogy mi is vele legyünk és maradjunk. Közelségének célja, hogy az üdvösség felé vezessen minket. A mi üdvösségünk Jézus Krisztus. Egyedül Ő halt meg értünk és a mi üdvösségünkért. A mi bűneinkért halt meg. Azért halt meg hogy életünk legyen és bőségben legyen. A Szűzanya első nap Međugorjéban a kicsi Jézussal a karjában jelent meg. Nincs értékesebb és drágább annál az ajándéknál, amelyet Ő ad nekünk.
 
A Szűzanya igazi édesanyaként szeret bennünket és ezért a szívével néz minket, és láthatja lelkünk, szívünk állapotát. Csakis az ismeri a másikat, aki szeret. Ő látja és ismeri szívünk minden békétlenségét. A békétlen lélek bezárul és önmaga körül forog. A békétlen lélek képtelen meglátni a valóságot és az abból való kiút lehetőségét. Az üdvösség is csak mástól jöhet, ugyanúgy, ahogyan az életünket is mástól, Istentől kaptuk. A Szűzanya hívása és biztatása is rajtunk kívüli, nem tőlünk és békétlenségünktől származik.
 
Békétlenséggel és haraggal a szívünkben nem tudunk imádkozni. A sivatagi atyák azt mondják, hogy minden, amiből bűn fakad, azt már a szívünkben hordozzuk. Jézus, amikor a magvetőről szóló példabeszédét magyarázza tanítványainak, arról az okokról szól, amelyek elfojtják Isten igéjének magvát. Ez pedig az Isten igéje miatti szorongattatás és üldözés, valamint a világi gondok, a csalóka gazdagság és az egyéb vágyak (vö. Mk 4, 17-19). Ez ugyanaz, amiről a Szűzanya beszél üzenetében. A földi dolgoktól terhelten a békétlenség, a gyengeség és a fáradtság vesz erőt rajtunk. Sajnos, sokan ilyen állapotba kerülve az alkoholban vagy a drogban találnak erőforrásra, amely függővé teszi őket. Az ideig tartó és a túlzott aggodalmak, az alkoholizmus és a rendetlen vágyak nemcsak a lelket terhelik meg, hanem eltávolítják az embert az Istentől. Sok ember ilyen bűvkörben él, amelyből már nem találja a kiutat. Ha ehhez még szegénység is társul, akkor a bajok olyan naggyá lesznek, hogy eltakarják a vallásosság szükségességét, és így az embert belehajszolhatják az öngyilkosság gondolatába is. Ha, nyitott szemmel járunk, láthatjuk a világban élő terheket hordozó és békétlen lelkek sokaságát.
 
Ebbe a békétlen világba és a békétlen lelkekbe hozza el a Szűzanya a világosság és a remény sugarát, így kínálva fel a kiutat a sötétségből, amelyben sok lélek él. A Szűzanya ismeri legjobban a Szentlélek átváltoztató erejét, mert ugyanazon erő által foganta szívébe, méhébe az Isten Fiát. Hallgassunk a hívására, hogy a kegyelem és a Szentlélek által átváltozottakká lehessünk.
 
Imádság
Boldogságos Szűz Mária, a Szentlélek jegyese, kérlek téged járj közben értünk, kik itt, e siralomvölgyben élünk, ahol te is éltél. Neked volt bátorságod hinni, átadni magad és követni Isten akaratát. Azért jössz el hozzánk, hogy elvezess bennünket arra a teljes szabadságra és szépségre, amelyet Isten ígér és ad mindazoknak, akik megnyílnak számára. Te boldog vagy, ó Mária, mert hittél. Könyörögd ki számunkra a Szentlélek kegyelmét, úgy imádkozz velünk és értünk, ahogyan az apostolokkal imádkoztál Jézus ígéretét – a Szentlélek ajándékát várva. A Szentlélek alakítsa át bennünk mindazt, ami túl gyenge, bűnös és tehetetlen, és tegyen alkalmassá minket arra, hogy átadjuk magunkat Isten akaratának és így napról napra növekedjünk a szív tisztaságában és szabadságában. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments