Ma is Fiamat, Jézust hozom nektek

Üzenet, 2015. december 25.
„Ma is elhozom nektek Fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
 
Emlékezzünk a Szűzanya tavalyi, karácsonyi üzenetére, amelyben a következőket mondta:… „Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy szíveteket betöltse az Ő békéje és öröme. Imádkozom értetek, hogy egyre nyitottabbak legyetek az imára.”
A Szűzanya sokszor mondta: „Drága gyermekek, csak a Fiam, Jézus tud igazi békét és örömet ajándékozni nektek.” Édesanyaként nem tud jobbat és értékesebbet ajándékozni számunkra Fiánál. Tudja, hogy egyedül Őbenne és Ővele juthatunk el a békéhez ebben a békétlen világban.
Tudjuk, hogy a „béke” szó mennyire jelen van a nyilvános, politikai és társadalmi életben is. Körülöttünk, mindenhol a békéről beszélnek és mégis lehetséges, hogy bennünk is háború dúl. Egyre kevesebb a béke. Különböző békekonferenciákon, beszélgetések és tárgyalások által megpróbálkoznak eljutni a békéhez, a háborúk azonban mindenhol egyre szörnyűbbek. A békétlenség, mint fenyegetés mindenhová beszivárog. Békétlenség van az emberek szívében, békétlenség a társadalomban, az egyházban, a nemzetek között. A béke nem érhető el törvények által. Egyetlen törvény sem hozhat békét.
Az emberi szívben vagy béke, vagy háború jön létre. A szívben születik minden egyenetlenség és nyugtalanság. Ezt Szent Ágoston is megtapasztalta, aki életútján sokat tévelygett, szenvedélyeinek és a bűn csábításainak hódolva. Ennek gyümölcseként, ürességet és csalódást tapasztalt. Békére akkor talált, amikor Istennel találkozott. Ezért „Vallomásaiban” a következőket mondja: „Békétlen a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk.”
Nehéz felsorolni a békétlenség és a feszültség okait. Minden nagy technológiai előrehaladás és „minőségi élet” ellenére, életünk a háborgó tengerhez hasonló. Ma arról beszélnek, hogy megszaporodott az antidepresszánsok iránti kereslet. Hová tűnt a derű és az öröm, a béke és a megelégedettség? Milyen választ adhatnánk erre a nehéz kérdésre? Egy azonban biztos: minden ember békességre és nyugodt életre vágyik. R. Tagore az alábbiakat írja: „a vihar mégiscsak végcélját, a békét keresi akkor, amikor minden erejével a béke ellen támad”, így életünk minden összetűzés ellenére is, afelé a pont felé vágyakozik, amely magában hordozza a béke teljességét és a végső megnyugvást.
Az ember téves módon is megpróbálhat eljutni a békéhez. Minden téves keresési módszerünk elmélyíti békétlenségünket. Létezik felszínes béke is, amely ingatag. Létezik külső béke is, amely nem erősíti meg azt a szükségletet, hogy benne az ember megtalálja benső békéjét. A külső béke a „világ békéje”, amelyről Jézus beszél, amikor olyan békét ígér, amely más, egészen különleges. Ha minden „békés” a házam körül, az nem azt jelenti, hogy békesség van a szívemben is. A külső béke néha belső békétlenséget vált ki.
Jézusban nekünk adatott az igazi béke teljessége. Benne jött el hozzánk a minden kegyelem teljessége, ezért benne a „béke” és a „kegyelem” szorosan összekapcsolódik. A békét az birtokolja, aki befogadta a kegyelmet. Békével telt az, az ember, aki elfogadta azt, amit Isten szeretne számára adni, aki nem zárkózott be önmagába, aki szabad a bűn rabságától, amely félelmet és békétlenséget okoz. A békétlenség nem Istentől van. Isten jelenlétének legbiztosabb jele a béke.
Aki Istenre támaszkodik, mély békét kap. Ez nem azt jelenti, hogy megőriztetik a békétlenségtől, a kereséstől és a harctól, a kísértéstől és a megpróbáltatástól. Az a béke, amelyet Isten ad, nem a bajok és a szenvedések nélküli „békés élet”. A békét a legyőzött kísértés, az elutasított megpróbáltatás, Isten akarata megtételének megharcolt állhatatossága hozza el. Az Ő akarata a mi békénk.
 
 
Imádság
 
Szűz Mária, Te az Úr alázatos szolgálóleánya, boldoggá lettél, mert hittél Isten ígéreteiben és Isten szavaiban. Boldognak hirdet téged minden nemzedék, mert rád tekintett az Úr, tekintetre méltatta kicsinységedet és alázatosságodat, amelyben az Úr hűséges szolgálójaként éltél. Te kiüresítetted önmagadat, ezért Isten be tudott tölteni önmagával és ajándékaival. Te nem szűnsz meg édesanyja lenni mindazoknak, akik bizalommal rád hagyatkoznak. Te nem szűnsz meg ma sem Jézust ajándékozni minden feléd megnyíló szívnek. Ne szűnj meg közbenjárni értünk, akkor sem, ha mi feladjuk vagy elfáradunk.
Könyörögd ki minden szívnek, minden családnak és nemzetnek azt a hőn óhajtott békét, amelyet csak a te Fiad, a mi Megváltó Jézusunk ajándékozhat nekünk. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
 
Comments