ISTEN NÉLKÜL NINCS BÉKE
 

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek, és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.(A Szűzanya 2015. június 25-i üzenete)
 
            A Szűzanya harmincnégy év óta sem szűnik meg édesanyaként szólni, hívni és szeretni gyermekeit. Nem azért jön, hogy elvegyen tőlünk valamit, vagy megfosszon bennünket az élet örömeitől. Ő Istennel teljes, a Szentlélek jegyese, teljesen Istené. Ez lelkének alapállapota. Elmerülve az Istenben lát bennünket minden nyomorúságunkban és azzal a szeretettel szeret bennünket, amelyet tőle kap. Lényünk legmélyéig hatolóan szeret, a forrásig, ahonnan származunk. Ez az a szeretet, amely legmélyebben érint. Mária látja az Istent, az Istennel táplálkozik, lénye teljesen Istennel átitatott. Fiat-ját – legyen nekem – az egész emberi nem nevében mondta ki. Ámen-jében visszhangzik minden Ámen, amely a földről az ég felé száll. Így átadva magát Istennek, Mária mindnyájunkat egyesít önmagával. Ő nem csak valamilyen válasz volt Istennek, hanem az emberiség válasza volt Isten szeretetére. Ez édesanyai szerepe. Segít nekünk Isten elé vinnünk kívánságainkat és imáinkat. Ezért támaszt jelent számunkra, abban a tekintetben, hogy a Magasságbeli meg fog hallgatni bennünket, mivel Máriáról mondatott, hogy kegyelmet talált Istennél, ezért felemel minket Őhozzá.
 
            Szűz Mária Jézussal a szívében jön, az édesanya szeretetével érkezik hozzánk. Elsősorban szeretetet szeretne ajándékozni nekünk, és azután meghívni a megtérésre. Aki szeretve érzi magát, képes arra, hogy válaszoljon a hívásra. Aki megnyílik a szeretetre, az gyógyulttá és szabaddá lesz mindattól, ami nem az Isten, azért, hogy azután Istent tudja befogadni.
 
            Mária tudja, hogy egyetlen út vezet Istenhez: az ima. Ő maga is imádkozott. A galileai Kánában Jézushoz fordul: „Nincs több boruk”. Ő maga semmit sem tesz, csak rámutat az ifjú pár bajára, és mindent átad Jézusnak. Ily mutatja meg, hogy egyedül Ő képes megszabadítani a bajtól. Mária nagyon konkrét leckét ad arra vonatkozóan, hogyan kell imádkozni. Egyszerű szavai minden idők keresztény imamodellje. Ő nem mondja meg azt, mit kell Jézusnak tennie. Nincs személyes terve, amit Jézusnak szeretne tenni. Ő csak rámutat a bajra, de nem tesz semmi mást. Így arra tanít bennünket, bizalommal vigyük az Isten elé szükségleteinket és fájdalmainkat, hogy Ő szeretete és akarata szerint cselekedhessen. Nem határozhatjuk meg Istennek hogyan, mikor és milyen módon segítsen nekünk. A mi egyedüli dolgunk a bizalom és az önátadás. Csak ily módon élvezhetjük majd imáink gyümölcseit. Amikor Isten ajándékoz, akkor bőségesen ad.
            A Szűzanya más üzeneteiben is beszélt arról, hogy Isten nélkül nem találunk békére. Világunk azért van tele háborúval, békétlenséggel és félelemmel, mert az ember a saját erejéből próbálja felépíteni az Isten nélküli világot.
 
            Imádság
            Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának Édesanyja! Kérünk Téged, aki a békéért való imára hívsz bennünket, olyan imára, amely által Isten kezébe helyezhetjük életünket és az egész világot, imádkozd ki számunkra Mária, Édesanyánk a kegyelmet, hogy bizalommal és állhatatosan tudjunk imádkozni, ahogyan te imádkoztál, együtt az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Az apostolokkal való imádnak a Szentlélek eljövetele lett a gyümölcse, mely által megszületett az egyház. A Szentlélek erejéből történt a félelemmel telt apostolok szívében az átalakulás, akik a Feltámadott Krisztus tüzes lelkű tanúivá lettek. Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy hosszú évek óta nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat és szeretetedet, amellyel ma is szeretsz bennünket. Hadd váljon szívünk hússzívvé, olyanná, amely kész megnyílni és befogadni Isten ajándékait, a békét és az örömöt. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments