Harcoljatok a kísértések ellen!
 
A Szűzanya üzenete 2015. március 25-én
Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson, és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
 
Az evangéliumokban gyakran találkozunk azzal, hogy Jézus sok megkötözött emberből kiűzi az ördögöt. Jézus a gonosz lélek kiűzésének feladatát már attól a pillanattól apostolaira bízta, hogy meghívta őket követésére. Ez az egyház feladata ma is. Ennél azonban még fontosabb elkerülni az ördögi kísértéseket és cselvetéseket.
 
A Katolikus Egyház Katekizmusában a következőket olvassuk: „Ősszüleink engedetlen döntése mögött egy istenellenes, kísértő hang áll, mely irigységből taszította őket a halálba. A Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a lényben egy bukott angyalt lát, akit Sátánnak vagy ördögnek nevez…” (KEK 391). Ez az Egyház tanítása a kezdetektől fogva.
           
A II. Vatikáni Zsinat után hét évvel VI. Pál pápa a Szent Péter téren egész beszédét annak szentelte, hogy megerősítse a Sátán létezésének tényét. Többek között ezt mondta: „Mire van leginkább szüksége az Egyháznak? Ne csodálkozzatok azon, ha válaszom túl egyszerűnek, babonaságnak, vagy valótlanságnak tűnik számotokra: az egyik legnagyobb szükséglet a gonosz vagyis, ahogyan hívjuk a sátántól való védelem… szörnyű valóság: misztikus és borzasztó.”
 
II. János Pál pápa 1987. május 24-én az olaszországi Pugliában, a közismert Szent Mihály arkangyal kegyhelyen tett látogatása alkalmával szentbeszédében a következőket mondta: „Ez a harc a sátán ellen, amelyet Szent Mihály arkangyal alakja jelenít meg, ma is aktuális, mert az ördög ma is él és működik a világban. Valóban a rossz, amely a világban van, a rendetlenség, amelyet a társadalomban látunk, az ember következetlensége, belső szétszakítottsága, amelynek áldozatává is vált, nem csak az áteredő bűn következménye, hanem a sötét sátáni erők működésének hatása is.”
 
Az ördög, a rossz működik a világban és az emberben is. Az ördög erősebb és intelligensebb az embereknél. Ezért nem tudnak tőle szabadulni az emberek. A világ kezdetekor az ember hitt a Gonosznak, és átadta az uralmat az ördögnek a világ fölött. Ezért a gonosz „e világ fejedelme”. De Jézus kiűzte a Gonoszt a világból, elvette tőle a hatalmat, és elhozta a világba Isten országát. A sátán országa haldoklik, elítéltetett. Ebben a megtévesztésben, csábításban felhasználja a világ szerkezetét, és a már megkísértett embereket.
 
Az ember megkísértetett, bűnbe esett, és magától nem tud kiszabadulni abból. Az embert csak olyan valaki tudja megszabadítani, aki nem rabja a Gonosznak, aki erősebb nála. Egyetlen ember sem tudja ezt megtenni, csak Isten. Jézus Krisztusban ez megtörtént.
 
            A Szűzanya ebben az üzenetében kifejezetten beszél a rossz, és a Gonosz megkísértéséről. A Gonosz és a rossz mindig kívánatosnak, vonzónak és ígéretesnek mutatkozik. Pontosan úgy, ahogyan Ádámmal és Évával történt a világ teremtésekor. „Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére” (Ter 3,6). Ugyanez történik velünk ma is, ha átengedjük magunkat a kísértésnek, amely megtéveszt és tönkretesz, üressé teszi lelkünket és szívünket.
 
Ezért a Szűzanya édesanyaként figyelmeztet bennünket: „Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek.”
 
Nincs más eszköz, és nincs más út Istenhez az imádságon kívül. Ezért Szűz Mária fáradhatatlanul ismétli: „Legyetek erősek az imában”.
 
Hallgassunk Égi Édesanyánk szavára, hogy Istené lehessünk és maradjunk, hogy megtapasztalhassuk az élet teljességét, amelyet Jézus ajándékoz nekünk.
 
           
Imádság
 
Szűz Mária, Te, aki szívvel és testtel, a Szentlélek erejéből méhedben fogantad Isten Igéjét, járj közben értünk, hogy megmenekülhessünk és ellenállhassunk a Gonosz cselvetéseinek. Te, Szent Szűz, aki eltapostad az őskígyó fejét, imádkozz értünk, hogy meg tudjuk nyitni szívünket Jézus előtt, és így előre haladhassunk a megtérés útján, valamint a kegyelemben és bölcsességben való fejlődésben, amely Istentől érkezik.
 
Édesanyánk, neked ajánljuk mindazokat, akik rabságban élnek, akik engedtek a Gonosz csábításának, és így megkötözötté váltak. Közbenjárásoddal szabadítsd ki őket a sátáni hatás alól, hogy szabad szívvel élhessenek Istenért és embertársaikért. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments