Veszélyben a béke
 
A Szűzanya 2015. november 25-i üzenete
Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
 
            Múlt havi üzenetében Szűz Mária arra hívott bennünket, hogy imádkozzunk azokért, akik keményszívűvé váltak hívására. Arra is figyelmeztetett bennünket, hogy mennyire nem vagyunk tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten az Ő jelenléte által ajándékoz nekünk. Hihetetlen, mégis igaz az, hogy az ember képes elfelejteni Teremtőjét. Vakká válhat, és már többé nem látja azt, hogy Isten nélkül nincs bennünk élet, biztonság és béke.
 
            A Szűzanya jó édesanyaként, bár felvétett a mennybe, mégis velünk él, velünk jár és átéli minden szenvedésünket, békétlenségünket és félelmeinket. Tudatában vagyunk a béke veszélyezettségének úgy a nemzetek között, mint emberi kapcsolatainkban. Szinte nincs az emberi történelemnek olyan időszaka, amikor nem volt háború. A föld, amelyen élünk tele van igazságtalansággal, könnyel, az ártatlanul megöltek kiontott vérével. És pontosan erre a mi földünkre jött el Isten a názáreti Jézus emberi alakjában. Ő eljön hozzánk és arra hív, hogy kövessük Őt, mert csak így léphetünk ki a gyűlöletből, a pokolból és a rosszból. Ő elküldi hozzánk édesanyját, aki fáradhatatlan és végtelenül türelmes velünk. Ő szól és hív akkor is, amikor sokan zárkózottak és keményszívűek maradnak. Minden rossz ellenére Isten szereti ezt a világot, szereti az embert. És az ember iránti nagy szeretetében nem kívánta elvenni szabadságát. Az ember szabadsága iránt Isten tehetetlenné tette önmagát. Isten mélyen tiszteli az ember szabad akaratát.
 
            Szűz Mária beszél a mi szabadságunkról, arra biztatva bennünket, hogy döntsünk Isten mellett, amellett, ami örök, igaz, igazságos és becsületes. Hosszú évek óta szeretné felébreszteni szívünket, imára buzdítva bennünket. Szent Jakab levelében a következőket olvassuk: „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése (Jak 5, 16). Nem létezik más út és más mód, amely által eljuthatunk a békéig és legyőzhetjük a sátáni kísértéseket. A sátán mindig békétlenséget, háborút, félelmet és bizonytalanságot akar. A fa a gyümölcseiről ismerszik meg.  Ugyanígy a gyümölcseiről ismerjük meg azt, milyen lélek vezeti az embert, vagyis milyen lélek számára nyíltunk meg. Mindig van lehetőségünk választani a jó és a rossz között, dönthetünk arról, hogy Isten mellé állunk vagy szembe fordulunk vele.
 
            Legyetek erősek az imában és bátrak a hitben – mondja Szűz Mária. Jézus is tanított bennünket imádkozni. Ő nem azt mondta, hogy imádkozzátok a „Miatyánkot”, hanem, hogy „így imádkozzatok…” Ez pedig azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindig legyetek nyitottak közelségemre és jelenlétemre. Bátornak lenni a hitben azt jelenti: nem engedjük meg életünk során, hogy a kísértés vagy a keresztünk elbátortalanítson bennünket. Jézus nagy dolgokat ígért azoknak, akik hisznek neki. Rajtunk áll, hogy elindulunk-e Jézussal, engedelmeskedünk-e Szűz Mária hozzánk szóló szavának. Elég csak dönteni az elindulás mellett és a nap folyamán időt találni az imára, amelynek során Istennel beszélgethetünk. Tarts ki az ilyen imában, tápláld azt Isten Igéjének olvasásával, és sikerül majd legyőznöd a sátáni kísértéseket és megélni Isten jelenlétét.
 
 
Ima
            Szűz Mária, a hit Édesanyja! Te, aki hűséges maradtál Isten ígéretéhez és szavaihoz, a legnehezebb pillanatokban is járj közbe értünk. Ne hagyj el bennünket akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőled és elfelejtjük jelenlétedet. Ne hagyj el akkor sem, ha szívünk érzéketlenné válik édesanyai jelenlétedre. Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Imádkozz velünk és értünk, hogy le tudjuk győzni a sátán kísértéseit és támadásait. Te ismered legjobban a hit kísértéseit, mert magad is átélted azokat és előrehaladtál a hit útján.
            Neked ajánlok Mária, Édesanyánk minden nemzetet és helyet, ahol háború van, és mindazokat, akik gyűlöletben élnek. A Te kezedbe helyezem életünket, családjainkat, hogy az a béke uralkodjon benne, amely az ima által az Úrtól érkezik. Közbenjárásodra add, hogy megszülessen szívünkben a döntés, hogy teljes szívvel elfogadjuk hívásodat és növekedjünk a hit útján. Ámen.
 
 
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments