ISTEN A BÉKE ÉS A TI REMÉNYSÉGETEK

„Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok,
békétlenséget és éhséget. Nincs imádság, sem Istenbe vetett bizalom, ezért a Magasságbeli
megengedi, hogy reményt és örömet hozzak nektek. Nyíljatok meg! Nyissátok meg szíveteket
Isten irgalma előtt, és Ő mindent meg fog adni nektek, amire szükségetek van, és betölti
szíveteket békével, mert Ő a béke és a ti reményetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok
hívásomra."

2010. november 25-i üzenet

Adventi időben vagyunk, mely a remény ideje, Üdvözítőnk születésére várakozunk. És
pontosan ekkor halljuk a Boldogságos Szűz Mária üzenetét, aki édesanyai tekintettel néz ránk,
és azt látja, hogy szívünk sötétséggel, halállal és reménytelenséggel telt. Gondolhatjuk azt is,
hogy ez nem a mi szívünk állapotára vonatkozik. Azt is mondhatjuk, hogy a Szűzanya valaki
másra gondol, és ez nem érint minket. De hiszem, hogy mindannyian többé-kevésbé átéltük
vagy át fogjuk élni a reménytelenség pillanatait. A reménytelenség pillanatai a kétségbeesés
és a sötétség pillanatai. Ez az állapot, amikor az ember úgy érzi, hogy kicsúszott a talaj a lába
alól, és nincs támpont, amibe kapaszkodhatna. A külső és belső nehézségek tapasztalatait és
érzéseit mindannyian ismerjük. Bennünk él a vágy és a belső meggyőződés, hogy az életben
mindennek simán kell mennie, hogy győznünk kell, egészségesnek és nagy problémáktól
mentesnek kell lennünk. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a valóság más, és veszélyhelyzetben
elveszítjük hitünket és reményünket.

Az öröm és a remény, melyet a Szűzanya hoz nekünk, nem emberi optimizmus. A
mi reménységünk egyetlen igazi oka Jézus Krisztus. Ő Izrael és a világ reménysége. Szűz
Mária az ő „igen”-jével magának Istennek nyitotta ki a mi világunk ajtaját. Így évezredek
reménysége jött közénk, és valósággá lett közöttünk.

Nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt… Ő a béke és a ti reménységetek –
mondja nekünk a Béke Királynője üzenetében. A mi egyetlen és igazi reménységünk csakis
Isten lehet. A mi Istenünk szeretett bennünket és mindvégig szeret. Azért jött, hogy életünk
legyen és bőségben legyen. Isten az örök életet ígérte nekünk. Szent János evangéliumában
Jézus megmagyarázza nekünk milyen ez az élet: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az
egyedüli igaz Istent, és akit küldtél - Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Megismerni azt, aki életet ad,
aki az élet forrása, és kapcsolatba lépni Vele, annyit jelent, mint megtapasztalni és vele együtt
lenni az élet teljességében és mindabban, amire az élethez szükségünk van.

XVI. Benedek pápa „Spe Salve” című enciklikájában arról a helyről beszél, ahol a
reményt tanuljuk: „A remény első lényeges iskolája az imádság… Az imádkozás nem azt
jelenti, hogy kilépünk a történelemből, és visszahúzódunk saját boldogságunk magányos
szögletébe. A jó imádság a belső tisztulás folyamata, mely Isten és az emberek befogadására
tesz alkalmassá.”

A remény forrása az imádság, az ima pedig feltételen éberséget igényel. Imádkozni
nem könnyű. Ezt állítják az imádság mesterei mind a múltban, mind a jelenben. Az imádság

légkörére hatással van a gondolkodásmód, az életstílus, a megélt értékek. Megfigyelhető,
hogy a mai világ hangos, túl elfoglalt, gyors, fogyasztói mentalitással átszőtt, és mint ilyen,
nem alkalmas az imádságos tapasztalatra. Különösen ma nem könnyű imádkozni.

Mennyei Édesanyánk szól az ima és az Istenbe vetett bizalom hiányának
következményeiről. Ez pedig reménytelen halál, a békétlenség és az éhség. Szűz Mária
megélte az Istennel való találkozás örömét Gábor angyal által, de hallotta a prófétai szavakat
is a fájdalom tőréről és a szenvedésről, melyek őt és Fiát, Jézust fogják érni. Mária édesanyai
szívében nem hal meg a remény még életének legnehezebb pillanataiban, a Kálvárián és a
kereszt lábánál sem. A Szűzanya szívében az átélt szenvedésektől mélyebben íródtak be az
angyal szavai: Ne félj, Mária.

Engedjük meg Édesanyánknak, a Béke Királynőjének, hogy kézen fogva vezessen
bennünket Jézushoz, az újszülött Béke Királyához, hogy meg tudjuk élni azt az újjászületést,
melyet Urunk erre a karácsonyra kíván nekünk ajándékozni.

Könyörögjünk: Bizalommal és imával fordulunk hozzád, Édesanyánk. Szívünk
tekintetét és hitünket feléd szeretnénk fordítani, aki hozzánk jössz. De még inkább szeretnénk
megengedni Neked, hogy tekinteted ránk ragyogjon és átöleljen. Szeretnénk megengedni,
hogy ránk tekints és tekintetünk találkozzon. Vizsgáld meg szívünket, és könyörögd ki
számunkra a bátorságot, hogy a lelkünk mélyén merjünk találkozni önmagunkkal. A te
kezedbe és Szeplőtelen Szívedbe szeretnénk tenni szívünket. Te taníts bennünket hinni és
remélni minden reménytelenség ellenére, életünk legnehezebb pillanataiban is, hogy soha el
ne veszítsük Istenbe vetett hitünket, ami az egyetlen biztonságunk.

Kérünk téged, Mária, különösen ebben az adventi időben mindazokért, akik
sötétségben és kétségbeesésben élnek. Minden családot felajánlunk neked. Látogasd meg
valamennyiüket úgy, ahogyan meglátogattad rokonodat, Szent Erzsébetet. Az ő szívüket is
töltse el olyan öröm, mely betöltötte Erzsébetet, aki így kiáltott fel: Hogyan lehetséges az,
hogy Uramnak Anyja jön el hozzám?

Közbenjárásod által add meg nekünk a lelki újjászületést, melyre oly nagy szükségünk
van, és mely után annyira vágyakozunk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
(fordította: Sarnyai Andrea)
Comments