Isten nélkül nincs jövőtök

A Szűzanya 2017. november 25-i üzenete:

"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és keressétek a békét. Ő, aki azért jött erre a földre, hogy békéjét adja nektek, függetlenül attól, hogy kik és mik vagytok, Ő, a Fiam, a ti testvéretek rajtam keresztül a megtérésre hív benneteket, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Ezért, higgyetek és imádkozzatok és éljetek kegyelemben, várakozva a vele való személyes találkozásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus példabeszédét az özvegyről, aki szüntelenül zaklatta a bírót, védje meg vádlójától. A példabeszéd az özvegy kitartásáról szól, aki nem adta fel, nem hátrált meg a számtalan elutasítás ellenére sem. A bíró a végén meghallgatja kérését, de nem azért mert irgalmas, hanem azért, hogy megszabaduljon tőle és zaklatásától. Jézus ezt a példabeszédet arra használja fel, hogy közelebb hozza hozzánk, mennyivel másként hallgatja meg imánkat Isten, mint az igazságtalan bíró az özvegyet.

Ez az evangéliumi példabeszéd Jézus következő szavaival zárul: „De, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?“ (Lk 18,8). Ima és hit. A valóság két oldala. Az ima és a hit együtt jár. Ismert ez a mondás: „Mond el hogyan imádkozol és megmondom miben hiszel.“ Az imában, az ima megélésében láthatóvá válik, miből áll a keresztény élet lényege. Az imában egyedül a keresztény ember az, ami. Jézus az Atyához szóló imájában mutatja be Istennel való kapcsolatát, akit Ő „édesapjának“ nevez.

Ezért kiáltottak fel az apostolok Jézust látva: „Uram, taníts meg minket imádkozni!“ és „Uram, növeld a hitünket!“. Ezek a mi és a világ alapszükségletei. Gyakran halljuk, mennyire gyengül sok keresztény hite. A lelkipásztori törekvésekkel és a mind több lelkiségi hitirodalom ellenére is sok kereszténynél eltűnt a hit. A hit eltűnése az ima elhagyásának függvénye.

Ezért a Szűzanya, mint édesanya, az evangéliumi özvegy példája szerint fáradhatatlanul kiált és imára hívja gyermekeit. Ő tudja, hogy ez az Istennel való találkozás egyetlen útja. Az Istennel való élő kapcsolatba szeretne elvezetni bennünket. Minden kapcsolatot táplálni, ápolni és mélyíteni kell.

Ha eltűnik a hit és az Istennel való hiteles kapcsolat akkor, ahol Istennek kellene lennie, más istenek és bálványok kerülnek, amelyek manipulálják az embert. A Szűzanya 1997. január 25-i üzenetében mondja: „... Ti saját erőtökből Isten nélküli világot alkottok és ezért elégedetlenek és szívbéli öröm nélküliek vagytok.“

A modern Európa a különböző vallások isteneinek templomához hasonlít, így ma úgy tűnik visszatér a pogánysághoz vagy, ahogy a Szűzanya mondja, az Isten nélküli világhoz. Isten és Jézus Krisztus nélkül nincs jövő, se élet itt a földön, de az örökkévalóságban sem.

 

Imádság

Szűz Mária, hálát adok neked, aki édesanyai szavakkal a megtérésre hívsz bennünket. Köszönjük Neked minden nap Istennek kimondott igenedet és ma értünk, gyermekeidért is. Köszönjük édesanyai szavadat és hangodat, amely nem szűnik meg visszhangozni ezen a földön. Köszönünk Neked minden szívet, aki meghallotta és felismerte az édesanya hangját, amelyet követ is. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, Te, aki kegyelemmel teljes vagy, hogy megélhessük az igazi találkozást a mi Urunkkal, aki egyedül tudja megtéríteni, értelemmel és az élet teljességvel betölteni szívünket. Ámen.

 

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 
Comments