A MEDJUGORJEI ESEMÉNYEK MEG FOGJÁK VÁLTOZTATNI A VILÁGOT –
MONDTA VICKA IVANKOVIĆ-MIJATOVIĆ LÁTNOK

Sok medjugorjei zarándok szívébe és emlékezetébe fogadta Vicka Ivanković-Mijatovićot.
Azt a melegszívű, nyitott, kedves lányt, aki hétfőnként tanúságot tesz a Boldogságos Szűz
Máriával való találkozásairól a régi, kékre festett, szülői háznál, a Jelenések hegyének
tövében. Vicka választottjával, Marióval családot alapított és új otthonukba költöztek, Krehin
Gradac községbe, mely nem messze fekszik Medjugorjétól. A Glasnik Mira újságíróját
őszinte örömmel, nyitottan, mosolyogva fogadta. A beszélgetés közben kislánya, Mária
Szofia kíváncsian és buzgón segédkezett, miközben ő Ante nevű kisfiát altatta. A tea mellett
folytatott beszélgetés sok mosolyt és vidámságot csalt elő háziakból. Kellemes találkozás volt
a közkedvelt medjugorjei látnokkal, akiből megingathatatlan biztonság és őszinteség sugárzik,
miközben gyengéden, de szorosan ölelte magához kislányát.

– Édesanya, feleség, olyasvalaki, aki megéli a szív, az élet teljességét. Míg nézem Önt,
másnak tűnik, mint az a Vicka, akit gyakran láttunk a kék háznál, miközben tanúságot
tesz a zarándokoknak.

– Ez így van. Gyakran mondom, hogy ezt nem lehet összehasonlítani a Szűzanyával való
találkozással és az Ő szépségével, vagyis a vele való találkozás szépségével, mert nincs hozzá
hasonló szépség. Az anyaság más módon szép, különös örömmel és megelégedettséggel
teli. Isten megadta nekem ezt a kegyelmet, és ez valóban kivételes ajándék. Érthető, hogy ez
idő alatt nem tudok a zarándokok szolgálatára lenni, mert az élet ajándékát kaptam, melyet
örömmel őrzök és nevelek. Hálát adva a kegyelemért, életünkkel többféle módon is tanúságot
tehetünk.

– Életének csodálatos időszaka ez, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy súlyos
betegként járt fel a Križevacra és a Jelenések hegyére.

– Ha szenvedni szeretnénk vagy valamit tenni Isten dicsőségére, akkor arról nem sokat
beszélünk. Ha Isten valóban szenvedést, áldozatot kér tőlünk, akkor azt teljességben és
alázatban kéri. Csak Ő és én. A szenvedés lényege, hogy valóban megtegyük azt, amit Isten
kér tőlünk, és teljesen közel legyünk hozzá. Ő tudja, hogy miért ad vagy vesz el tőled valamit.

– Egyik üzenetében azt mondja a Szűzanya, hogy addig marad velünk, míg a
Magasságbeli megengedi neki.

– Rögtön az jut eszembe, hogy a jelenés első napjaiban bíztattak bennünket: „Kérdezzétek
meg a Szűzanyát, mennyi ideig marad velünk?” És mi megkérdeztük: „Drága Szűzanya, a
többiek nevében kérdezzük, mert szeretnék tudni...” Ő azt válaszolta: „Untatlak benneteket?”
Ez mélyen és keményen érintett engem, úgyhogy elhatároztam, soha többé nem fogom
feltenni ezt a kérdést. Ugyanakkor tudom, hogy az emberek nem rossz szándékból kérdezték.

Hogyan untathatna bennünket a Szűzanya? Ő nem csak nekünk adta ezt a választ, hanem
megértettem, hogy az egész világnak szól. Ezért mondja ebben az üzenetében, hogy „Addig
maradok, míg a Magasságbeli ezt megengedi.” És azt is mondta: „Én csak a kegyelmek
közvetítője vagyok, amit a Magasságbeli ajándékoz nekem, azt adom nektek.” Mi kérjük a
Szűzanyát: Szűzanya, kérd Fiadat! Ő közvetítő köztünk és Jézus között.

– Az Ég és a Föld számos találkozásakor szerte a világban, de különösen
Medjugorjéban, Isten arra kér bennünket, hogy az irgalmasság továbbra is előzze meg
az Ő igazságosságát. Mondhatjuk ezt így?

– Látja, ez nem kérés, hanem tiszta, mérhetetlen szeretet. Isten nem maga miatt kér
bennünket, hanem azért, mert már nem tud más módon közeledni hozzánk. Elküldi
Édesanyját, jelenlétét, és így mindent nekünk ad. Az egész Menny itt van, de mi annyira
vakok, süketek vagyunk, hogy semmit sem értünk. Isten egyszerűen szeret bennünket és
reméli, hogy erős szeretetével legalább egy kicsit meg tud változtatni minket. Az ember
rövid idő után átadja magát Istennek, majd ezután visszatér szükségleteihez és imádsággal
folytatja, melyről ő maga dönt. A Szűzanya ezért ajánlja, hogy minden nap, lépésről lépésre
kell haladnunk Isten felé, úgy, hogy nem helyezzük kívánságainkat és szándékainkat az első
helyre. A Szűzanya azt mondja: „Ti imádkozzatok tervem és Isten tervének megvalósulásáért,
és mindazt, amire szükségetek van, mi tudjuk legjobban, hogy mikor fogjuk megadni
nektek. Ezért nem kell sokat imádkoznotok, inkább imádkozzatok tervem és Isten tervének
beteljesedéséért, és a megfelelő pillanatban megkapjátok hálánk ajándékát.”

– Ez igaz válasz lesz sokak számára.

– Aki választ keres, meg fogja kapni. Ha nyitott a szívünk és szeretnénk tenni valamit, akkor
nem kell félnünk. A legnagyobb probléma a szívünk. A Szűzanya üzeneteit megérthetjük
ésszel és értelemmel, tudományosan kifejtett filozofálással, de ha minden egyes szót nem
fogadunk a szívünkbe, akkor mindez nem ér semmit. Jézus és a Szűzanya senkinek sem
fogja mondani, hogy valamit tennie kell, hanem mindig lehetőséget ad az újrakezdéshez.
Mindenkor arra hívlak benneteket, hogy érezzétek az igazi szeretetet, az igazi szeretetet pedig
csak egyféleképpen lehet megtalálni, Jézusban és a Szűzanyában. Minden más múlandó.

– A világ mindig elég hatalmas ahhoz, hogy egy kissé megkárosítson bennünket.

– A probléma nem a világban van. A világ nem földrajzilag rendeltetett erre, és nem jelent
erőszakot, épületet vagy falat. A világ mi vagyunk, mindannyian a világ része vagyunk. És ha
azt mondjuk, hogy a világ megkárosított, akkor ez nem igaz, mert mi magunkat károsítottuk
meg. Fontos megértenünk, hogy mindannyian a világ része vagyunk. Ezért ha mindannyian
megváltoznánk, ha jót tennénk a világért, akkor a világ felvirágozna.

– Mit mond a Szűzanya a családról, az Ön családjáról?

– Családom példakép kellene legyen sokak számára. A Szűzanya azt kéri, hogy a családok

újítsák meg a rózsafüzér imát, de a legfontosabb, amit kér tőlünk a közösség, az az
egység: mindannyian a családban találjunk időt arra, hogy együtt lehessünk. Ha az ember
őszintén tesz valamit, azt akarja követni, amit a Szűzanya mond, akkor ő lassan-lassan a
cselekedeteivel válaszol családjának. A legfontosabb, amit a Szűzanya mond nekünk az,
hogy imádság nélkül nincs jövő. Az imádságnak kell lennie az első helyen az életünkben. Ha
családunkban elkezdünk imádkozni, akkor lesz párbeszéd, mosoly és minden jó, és mindez
összhangban lesz Isten akaratával. Ha az ember nem imádkozik, nincs ideje sem önmagára,
sem a családjára, akkor széthúzás támad a családban. Ha azonban minden nap munka előtt
imádkozunk, ha a napot térdelve kezdjük, akár csak kettő vagy öt percig is, és azt mondjuk:
Istenem, köszönöm neked ezt a napot, és benne önmagamat, jól vagyok, és itt vagyok, készen
a Te szolgálatodra, akkor ezzel megtettük a legszükségesebbet. Napunkat és önmagunkat
Isten kezébe helyeztük. Este összegyűjtjük a családunkat, hálát adunk Istennek ajándékáért,
hogy jól vagyunk, hogy a családunk is jól van, Isten kezébe helyezünk mindent és elmegyünk
aludni, mert holnap új nap kezdődik, melyet újra hálaadással és imával kell kezdenünk.

– Meglátogatja-e Önt még minden nap a Szűzanya, és még mindig ugyanolyan-e, mint
kezdetben?

– A Szűzanya még minden nap meglátogat, és kicsit sem változott, de mi annál inkább.
Néha megváltozik az arca, valamilyen benyomás hatására, a hangulata többé-kevésbé vidám
vagy szomorú. Érkezését háromszori fényvillanás jelzi. Szürke ruhája van, fehér a fátyla,
csillagból korona van a fején, a szeme kék, fekete a haja, és az arca pirospozsgás. Lebeg a
levegőben egy szürke felhőn, lába nem érinti a földet. Ünnepeken: Húsvétkor, Karácsonykor,
Nagyboldogasszony ünnepén, és a születésnapján arany ruhában jelenik meg. Karácsonykor
karjában a kis Jézussal érkezik. Egy alkalommal, néhány évvel ezelőtt, Nagypénteken a
felnőtt Jézussal jelent meg, akinek testét sebek borították. Nagyon meggyötört volt, a fején
töviskoronával. A Szűzanya azt mondta: „Eljöttem, hogy megmutassam nektek, mennyit
szenvedett értünk Jézus.”
A születésnapunkon a Szűzanya gratulál nekünk, születésnapján pedig mi köszöntjük fel
Őt. Kezet fogunk és megpusziljuk egymást. Ő normális személy, élő, ugyanúgy, mint mi.
A Szűzanya szépsége leírhatatlan, semmihez sem hasonlítható, mert ezen a Földön nem
létezik hozzá hasonló szépség. Egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért olyan szép, mire Ő a
következőképpen válaszolt: „Szép vagyok, mert szeretek. Kezdjetek el ti is szeretni, és ti is
szépekké váltok. Az igazi szépség nem a külső szépség, hanem a lelkünk és szívünk mélyéből
fakad. Ti manapság túl sokat foglalkoztok a külsőtökkel, mert elfelejtettétek a belső szépség
fontosságát. Én arra hívlak és kérlek benneteket, hogy kicsit jobban figyeljetek a belső
szépségre, a külső pedig magától fog jönni, ezért nem kell aggódnotok.”

– Nagyon érdekes történet, amikor Ön és Jakov a Mennyországban voltak, szó szerint.
Hogy is volt?

– Ez szó szerint így igaz! Nem a jelenés ideje alatt történt, hanem délután, mielőtt a
templomba indultunk a rózsafüzérre. Betértünk Jakovékhoz, és megkértük megboldogult
édesanyját, hogy készítsen nekünk uzsonnát. Míg ő lement a konyhába, mi a felső, kis

szobában voltunk. A fotóalbumban a családi fényképeket nézegettük. Egyszer csak Jakov,
aki az albumot fogta, hirtelen eldobta, majd térdre borult. Én is mellette találtam magam.
A Szűzanya meglepett bennünket. 15 óra 20 perckor érkezett, és ebben igazán nem is
reménykedtünk. Azt mondta: „Most te és Jakov velem jöttök, hogy lássátok a Mennyországot,
a Poklot és a Tisztítótüzet.” Jakov a következőt mondta válaszul: „Drága Szűzanya, vidd el
Vickát, mert neki több testvére van, de én egyedül vagyok!” Jakov azt gondolta, hogy ha
elmegyünk, akkor többé nem fogunk visszajönni. Én arra gondoltam, hogy hány napig, hány
órán át utazunk odáig, és vajon az Ég felé vagy a Földön fogunk utazni?! De hála Istennek,
minden úgy lesz, ahogyan a Szűzanya mondja, nem szóltam semmit, csak azt gondoltam,
legyen az Ő akarata szerint.
Ekkor a Szűzanya megfogta a jobb kezemet, Jakovnak pedig a bal kezét, és elvitt bennünket.
A mennyezet egyszerre csak megnyílt felettünk, pont annyira, hogy át tudtunk menni. Egy
szempillantás alatt a Mennyországban voltunk. Egy határtalan hely volt, olyan ragyogó
fény töltötte be, mely nem létezik a Földön. Az emberek szürke, rózsaszín és sárga ruhában
voltak. Sétáltak, imádkoztak, énekeltek, és kicsi angyalok vették körül őket. A Szűzanya a
következőket mondta: „Nézzétek, mennyire boldogok ők, akik a Mennyországban vannak.”
Olyan boldogság volt ez, melyet nem lehet szavakkal leírni, nem létezik ilyen boldogság a
Földön.
A Tisztítótűz is egy nagy terület volt, de itt nem látszottak az emberek. Hamuszürke volt
minden, és azt lehetett érzékelni, hogy az emberek rángatóztak és dörömböltek. Világosan
lehetett érezni, hogy értük sokat kell imádkozni, mert szükségük van az imáinkra ahhoz,
hogy kiszabaduljanak a Tisztítótűzből. A Pokol közepén hatalmas tűz ég. A Szűzanya
először megmutatta, hogy milyenek voltak ezek az emberek normális állapotukban, és
azután hogyan jönnek ki a tűzből különböző állati alakokat öltve, mintha soha nem is lettek
volna emberek. És minél mélyebbre zuhannak a tűzbe, annál inkább Isten ellen vannak. A
Szűzanya megmagyarázta, hogy azok, akik a Pokolban vannak, saját akaratukból mentek
oda, így akarták. Azok az emberek, akik itt élnek a Földön, és mindent Isten akarata ellen
tesznek, ők már itt is a pokolban élnek, a sorsuk ott csak tovább folytatódik. A Szűzanya azt
mondja: „Sok ember, aki itt él a Földön, azt gondolja, hogy a halállal minden befejeződik.
Tévednek, mert ti itt a Földön csak átutazók vagytok.”

– Sokan vannak, akik nem szeretnek hallani a Pokol létéről.

– Igen, sokan vannak, akik azt kérdezik tőlem, hogy’ néz ki a Mennyország, milyen a
Tisztítótűz. A Pokolról azonban nem kérdeznek. Azt gondolják, és igazuk is van, hogy
Isten mérhetetlen szeretet, és senkit sem fog a Pokolba küldeni. A Szűzanya ezt különös
módon érzékeltette, és a következőket mondta: „Isten senkit sem fog a Pokolba küldeni,
így mi magunk döntjük el, hogy hová szeretnénk menni, szabad akaratot kaptunk. Így azok
a személyek, akik a Pokolban vannak, a saját akaratukból mentek oda. Minden embernek
van lehetősége itt a Földön megjavulni, bűnbánatot tartani és kiérdemelni a Mennyországot.
Csakis rajtunk áll, hogy mennyit teszünk ezért.”

– A Szűzanya korábbi üzeneteiben gyakran említette, hogy a Sátán nagyon erős.

– Nemcsak a korábbi üzeneteiben említi, hanem a mostaniakban is. A Sátán erős, és minden
szabad pillanatot kihasznál, mert jól tudja ugyanis, hogy hol vagyunk a legérzékenyebbek. Fő
célja, hogy tönkretegye családjainkat, hogy minél több viszályt, széthúzást szítson.

– A nagy kegyelmek ideje van.

– Igen, a nagy kegyelmek idejét éljük, és azt gondolom, hogy míg a Szűzanya velünk van, ez
hatalmas, felbecsülhetetlen kegyelem. És ez mindannyiunk számára egyformán megadatott.
Nincs különbség, mert nem a neked és a nekem szóló kegyelemről van szó, hanem a
kegyelem felkínáltatott mindenki számára. Csakis rajtunk áll, hogyan válaszolunk, hogyan
fogadjuk be.

– Ki vezeti a beszélgetés fonalát, a Szűzanya vagy Vicka?

– Néha Ő, néha én. Attól függ, hogyan alakul a beszélgetés.

– Van-e még valami, amit eddig nem mondott el a Szűzanya?

– Alapjában véve mindent elmondott, kivéve azt, ami a jövőben fog megtörténni. Amikor
eljön ennek az ideje, nyilvánosságra kerül. A Szűzanya azt mondja, sok új üzenete van
számunkra, de még nem tudja elmondani, mert még az eddigieket sem fogadtuk el. Nem
élünk úgy, ahogyan ő kéri. Sokan mondják, hogy a Szűzanya mindig ugyanazt mondja,
egyformák az üzenetei, mindig hasonlókat kér. De mi mást tehetne az Édesanya, amikor oly
sokan vannak azok, akikre érvényes a mondás: - az egyik fülükön be, a másikon pedig ki -
és a szívükben nem marad semmi. Ő a legegyszerűbb módon, a legegyszerűbb jelenlétével,
minden erejével arra törekszik, hogy megértsük üzeneteit, de mi nem értjük, és mindig valami
újról szeretnénk tudni. Senki sem érdeklődik arról, hogy mit mondott eddig. Ez azt jelenti,
nem érdekel bennünket, hogy mit mondott a Szűzanya, hanem kérdéseinkkel igazoljuk
önmagunkat, mert üresek vagyunk. Ha elfogadjuk és elkezdjük élni a Szűzanya üzeneteit,
meg fogjuk látni, hogy egyetlen szava sem ugyanaz.
A Szűzanya minden hónap 25-én ad üzenetet az egész világnak. Az első években a Szűzanya
minden csütörtökön adott üzenetet. Miért nem ad most is minden csütörtökön üzenetet? Mert
azt gondolta, hogy az túl sok számunkra. Egy üzenet sem hosszabb harminc szónál. Mintha
ezzel azt ajánlaná, tessék, itt van, lehetőséget kínálok számotokra, hogy lássam, mennyire
vagytok készen, mennyit fogtok tenni?! Az üzenetet a szívünkbe kell helyeznünk, meg kell
élnünk, hogy ha majd a következőt kapjuk, azt is készek legyünk befogadni. Alig hogy
elkezdjük élni a Szűzanya üzeneteit, meg fogjuk látni minden szavának fontosságát.

fordította: Sarnyai Andrea
Comments