A BÉKE KIRÁLYÁT HOZOM NEKTEK

 

Drága Gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek.Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett.

Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Medjugorje, 2013.Karácsonyán

 

Ferenc pápa Karácsonykor a következő szavakkal fordult a hívőkhöz: „A béke mindennapi elkötelezettség, Isten ajándékánál kezdődik, abból a kegyelemből fakad, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. A jászolban fekvő Gyermekre, a béke Gyermekére tekintve gondoljunk azokra a gyermekekre, akik a háborúk legtörékenyebb áldozatai, de gondoljunk az idősekre is, a nőkre, akikkel rosszul bánnak, a betegekre… A háborúk kettétörnek és megsebeznek oly sok életet!”

         A Karácsony a béke ünnepe. Erre figyelmeztet bennünket az angyalok és az égi seregek szózata, akik Jézus születésekor így énekeltek: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek” (Lk 2, 14). Az evangélium angyali szavai visszhangzanak évszázadok óta az egyház által minden nemzedéken át. Ezek a szavak hívnak és vezetnek Jézushoz, aki a mi egyetlen békénk. De láthatjuk azt is, ahogyan régen, úgy ma is, az egész emberi történelem tele van háborúkkal, gyilkosságokkal, gonoszsággal és gyűlölettel.

         A gyenge emberi értelem azt kérdezi: Vajon Isten, aki megszületett és emberré lett nem alkothatott volna-e jobb világot, mint, amiben élünk? A világban lévő háborúk, a gyűlölet és a rossz nem Jézus tanítványainak világa és nem is azoké, akik övéi akarnak lenni. Isten átengedte a világot az ember szabad akaratának. Az ember olyan világot választ, amilyet akar. Isten tiszteli az ember szabadságát, de nem mond le az emberről.

         Isten a Szűzanya által ma is hív. A Szűzanya szavaiban felismerjük szeretetét és irántunk való türelmét. Az Isteni szavak, amelyek az angyalok által visszhangoztak Krisztus születése titkában képesek ma is megérinteni a szíveket és minden szívnek békét ajándékozni. Ezek a szavak változatlanok, ugyanolyan erővel működnek, mint régen. A Szűzanya szavai Međugorjéban a jelenések hosszú évei során teljesen azonosak. Szavai és szeretetének ereje változatlan a jelenések kezdettől mindmáig. Ő jól tudja, hogy nincs más Jézus Krisztuson kívül, aki igazi békét és örömet tudna ajándékozni nekünk.

         Abba a kísértésbe eshetünk, hogy mások megváltozására várunk, a hatalmon lévőkön elkezdve szeretteinkig, akikkel élünk. Ha mások változására várunk, akkor mindig várakozni fogunk. Egyetlen változást eszközölhetünk ki, ez pedig önmagunk megváltoztatása.

         Egy bölcs ember azt mondta: „Fiatalként lázadó voltam és mindig így imádkoztam Istenhez: ’Uram, adj erőt, hogy megváltoztathassam az egész világot.’ Amikor középkorú lettem felismertem, hogy hiábavalóságokra pazaroltam az időt. Saját megtérésemmel nem foglalkoztam, hogyan változtathattam volna meg a világot? Akkor így imádkoztam: ’Istenem, adj erőt, hogy legalább a családomat és barátaimat változtathassam meg.’ Most, amikor már megöregedtem, már csak egyet kérek: ’Istenem, legalább önmagamat változtassam meg.’ Ó, ha kezdettől fogva így imádkoztam volna nem tékozoltam volna hibavalóságokra az életem. Minden megváltoztattam volna.”

         Sohasem fogod megváltoztatni a világot, ha te először nem változol meg. Ha valakit meg akarsz változtatni, először te változz meg irányába. Akkor Isten rajtad keresztül, aki megtért és tiszta vagy, másoknak világosságot és változást ajándékozhat.

         A változásnak nincs sem szabálya, sem receptje. Egyetlen személy létezik csak, aki megajándékozhat bennünket vele, akihez Szűz Mária vezet bennünket, Jézus Krisztus. A szabályok nem változnak. A szabályból nem lehet élni, és a szabály nem tud üdvözíteni bennünket. A szabály nem változtat és nem is tesz jobbá. Ezt csak egy személy tudja megtenni, Jézus Krisztus.

         Engedjük meg Szűz Máriának, hogy úgy vezessen Fiához, Jézushoz bennünket, hogy merjünk felé menni és meghallani hangját, amely imára hív és biztos, hogy Jézushoz vezet. Csakis így hordozhatjuk és ajándékozhatjuk a békét, ha már azt előzőleg imában megkaptuk Jézus Krisztustól, a Béke Királyától.

         Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetét imádsággal zárja: „Mária, Jézus édesanyja segítsen számunkra megérteni és a mindennapokban megélni azt a testvériséget, amely Fiának szívéből árad, hogy elvihessük a békét minden emberhez szeretett Földünkön.”

 

IMÁDSÁG

Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának Anyja, te, Aki Istennek ajándékoztad szívedet és testedet, imádkozd ki számunkra, hogy bátran oda tudjuk ajándékozni az Úrnak, mindazt, ami vagyunk, és amink van. Könyörögd ki számunkra, hogy szegénységünkben ne féljünk nyitott kézzel az Úr elé állni, hogy Ő önmagával gazdagíthasson bennünket. Jézus Édesanyja taníts meg bennünket az alázatra és az egyszerűségre, amelyet az Úr elfogadott, és amelyben élt, amikor közénk jött, e világra született. Kézen fogva vezess Jézushoz, a Béke Királyához, hogy befogadhassuk és másoknak ajándékozhassuk a békét. Jézusnál való közbejárásod által a rossz és a gyűlölet hagyjon el minden szívet, és béke uralkodjon bennük. Béke uralkodjon minden szívben, minden családban és emberi kapcsolatainkban, hogy testvérként fogadjunk minden embert, hisz egy Atyánk van a mennyben. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

 

Comments