Üzenetek‎ > ‎

1985

1985. január 3.
„Drága gyermekek! Isten ezekben a napokban nagy kegyelmekben részesített benneteket. Ez a hét legyen a hálaadás ideje az Istentől kapott kegyelmekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. január 10.
„Drága gyermekek! Ma szeretnék nektek megköszönni minden áldozatot, különösen is köszönet azoknak, akik szívemnek kedvesek lettek, és készséggel jönnek ide. Sok egyházközségi tag nem hallgat üzeneteimre, de azok miatt, akik különösen közel vannak szívemhez, küldök üzeneteket az egyházközségnek. Továbbra is fogok üzenni, mert szeretlek benneteket, és azt szeretném, hogy szívből terjesszétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. január 14.
A Szent Szűz üzenete Vicka közvetítésével:
„Drága gyermekek! A sátán igen hatalmas, és minden erejével meg akarja zavarni terveimet, amelyeket veletek elkezdtem. Imádkozzatok, csak imádkozzatok, és ne hagyjátok abba egy pillanatra sem! Kérni fogom Fiamat, minden megkezdett tervem megvalósulásáért. Legyetek türelmesek és állhatatosak az imában. Ne engedjétek, hogy a sátán elbátortalanítson titeket. A sátán nagy erővel működik a világban. Legyetek éberek!”

1985. január 17.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán alattomosan harcol az egyházközség ellen, és ti, drága gyermekek, alábbhagytatok az imádsággal, és csak kevesen járnak szentmisére. Tartsatok ki a kísértés napjaiban! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. január 24.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban megérezhettétek Isten gyöngédségét az egyházközség megújulásában. A sátán még hevesebben akar dolgozni azon, hogy elvegye minden örömötöket. Az imával teljesen lefegyverezhetitek, és biztonságba kerülhet boldogságotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. január 31.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy nyissátok meg szíveteket Istennek, mint tavasszal a virágok, amelyek annyira vágyakoznak a nap után. Édesanyátok vagyok, és mindig azt szeretném, hogy közelebb legyetek az Atyához, s hogy Ő bőségesen megajándékozza szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. február 7.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán különösen megmutatkozik ebben az egyházközségben. Imádkozzatok, drága gyermekek, hogy Isten terve megvalósuljon, és a sátán minden tette Isten dicsőségét szolgálja. Azért maradtam veletek ilyen sokáig, hogy megsegítselek benneteket a kísértésekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. február 14.
„Drága gyermekek! Ma van az a nap, amikor üzenetet adok az egyházközségnek, de nem az egész egyházközség fogadja el üzeneteimet, és nem mindenki él eszerint. Szomorú vagyok. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy hallgassatok rám, és éljétek üzeneteimet. Minden családnak együtt kell imádkozni, és olvasni a Bibliát! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. február 21.
„Drága gyermekek! Napról napra hívtalak benneteket a megújulásra és az imádságra az egyházközségben, de nem fogadjátok el. Ma utoljára hívlak benneteket. Nagyböjt van, s ti most, mint plébánia a nagyböjti időben elindulhattok azon az úton, hogy megszeressétek üzeneteimet. Ha ezt nem teszitek, nem akarok több üzenetet adni nektek. Isten megengedte ezt nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. február 28.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ezen a héten váltsátok életre a következő szavakat: Szeretem Istent! Drága gyermekek, szeretettel mindent elérhettek, még azt is, amit lehetetlennek tartotok. Isten azt akarja, hogy ez az egyházközség teljesen hozzá tartozzon, s ezt szeretném én is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. március 7.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családotokban. Drága gyermekek, buzdítsátok a legkisebbeket is az imára, s a gyerekek is járjanak szentmisére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. március 14.
„Drága gyermekek! Valamennyien megtapasztalhattátok már életetekben a világosságot és a sötétséget. Isten minden embernek megadja a jó és a rossz ismeretét. A világosságra hívlak benneteket, amelyet el kell vinnetek azoknak, akik sötétségben vannak. Napról napra érkeznek hozzátok olyan emberek, akik sötétségben élnek. Drága gyermekek, adjátok nekik a világosságot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. március 21.
„Drága gyermekek! Szeretnék nektek üzeneteket küldeni, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy éljétek meg és fogadjátok el azokat. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, s különösen kiválasztottam ezt a plébániát, amely kedvesebb nekem, mint a többi, ahol örömmel tartózkodtam, amikor a Mindenható elküldött. Ezért, kérlek benneteket, fogadjatok el, drága gyermekek, a saját javatokért. Hallgassatok üzeneteimre! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. március 24.
„Ma szeretnélek mindnyájatokat szentgyónásra hívni, még akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok. Szeretném, ha ünnepemet mindannyian lelketek mélyén átélnétek. Ezt nem tudjátok megtenni, ha nem hagyatkoztok egészen Istenre; ezért hívlak benneteket az Istennel való kiengesztelődésre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. március 28.
„Drága gyermekek! Ma arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imában a legnagyobb örömöt fogjátok megtapasztalni, és felismeritek a kivezető utat a lehetetlen helyzetekből. Köszönöm, hogy elindultatok az imában. Mindegyikőtök külön-külön nagyon kedves a szívemnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a családjukban felélesztették az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. április 4. Nagycsütörtök
„Drága gyermekek! Köszönöm, hogy elkezdtetek többet elmélkedni a szívetekben Isten dicsőségéről. A mai nappal meg akartam szüntetni az üzeneteket, mert egyesek nem fogadják el. Az egyházközség azonban útnak indult, s úgy kívánok üzeneteket adni, mint soha azelőtt a történelem folyamán, a világ kezdete óta. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. április 5. Nagypéntek
Ivanka közvetítésével adott üzenet:
„Ti, az egyházközség tagjai nagy és nehéz keresztet kaptatok, de ne féljetek ezt hordozni. Fiam itt van, hogy segítsen.”

1985. április 11.
„Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani mindnyájatoknak ebben az egyházközségben, hogy imádkozzatok különösen a Szentlélek világosságáért. Mától Isten próbára akarja tenni az egyházközséget, hogy megerősíthesse a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. április 18.
„Drága gyermekek! Ma megköszönöm mindnyájatoknak a szívetek nyitottságát. Öröm tölt el minden Istennek megnyíló szív láttán, különösen az egyházközségben élők körében. Örüljetek velem! Imáitokat ajánljátok fel azért, hogy a bűnösök szíve megnyíljon. Ez az én vágyam. Ez Isten vágya is általam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. április 25.
„Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani nektek, hogy kezdjetek hozzá szívetek megműveléséhez, ugyanúgy, ahogy a szántóföldet művelitek. Munkáljátok meg és alakítsátok át szíveteket, hogy így Istentől jövő új lélek költözzön belé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. május 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, ne megszokásból. Vannak, akik eljönnek, de nem akarnak elmélyülni az imában. Ezért, mint Édesanya, szeretnélek figyelmeztetni benneteket: imádkozzatok, hogy minden pillanatban az imádság uralkodjon a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. május 9.
"Drága gyermekek! Nem, nem tudjátok mennyi kegyelmet ad nektek Isten. Nem akartok előrelépni ezekben a napokban, amikor a Szentlélek különleges módon működik. Szívetek evilági dolgok felé fordul, és azok foglalnak le benneteket. Fordítsátok szíveteket az imádság felé, és kérjétek, hogy kiáradjon rátok a Szentlélek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. május 16.
„Drága gyermekek! Elmélyültebb imára és misehallgatásra hívlak benneteket. Azt akarom, hogy a szentmise Isten-élmény legyen. Különösen a fiataloknak szeretném mondani: legyetek nyitottak a Szentlélekre, mert Isten szeretne magához vonni titeket ezekben a napokban, amikor a sátán cselekszik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. május 23.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban különösen arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt. Különösen ezekben a napokban a Szentlélek általatok cselekszik. Nyissátok meg szíveteket, hagyatkozzatok Jézusra, hogy szíveteken keresztül munkálkodhasson, és megerősítsen benneteket a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. május 30.
„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Legyen az imádság a mindennapi táplálékotok, különösképpen most, amikor a szántóföldi munkák annyira kimerítenek benneteket, hogy képtelenek vagytok szívből imádkozni. Imádkozzatok, így minden fáradtságot legyőztök. Az ima öröm és pihenés lesz számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. június 6.
„Drága gyermekek! Az elkövetkezendő napokban különféle nemzetiségű emberek érkeznek majd plébániátokra, ezért most a szeretetre hívlak benneteket: szeressétek először családtagjaitokat, akkor majd képesek lesztek befogadni és szeretni az ideérkezőket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. június 13.
„Drága gyermekek! Az évfordulóig azt kérem tőletek, hogy ti, az egyházközség, többet imádkozzatok, s ez legyen az Istenre hagyatkozásotok jele. Drága gyermekek, tudom, hogy mindannyian fáradtak vagytok: nem, nem tudjátok átadni magatokat nekem! Ezekben a napokban hagyatkozzatok rám teljesen! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. június 20.
„Drága gyermekek! Az előttünk álló ünnep alkalmából azt kérem, hogy nyissátok meg szívetek minden szív Ura előtt! Adjátok át nekem érzéseiteket, gondjaitokat. Vigasztalni akarlak benneteket megpróbáltatásaitokban. Isten békéjével, örömével, és szeretetével akarlak betölteni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. június 25.
Marija ezen a napon a következő kérdést intézi a Szűzanyához: „Drága Gospa, mit akarsz tanácsolni a papoknak?”
„Azt kérem, hogy hívjatok mindenkit a rózsafüzér imádkozására. Ezáltal legyőzhettek minden bajt, amivel a sátán a katolikus Egyházat akarja sújtani. Papok, mindannyian imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!”

1985. június 28.
„Drága gyermekek! Mai üzenetemmel az alázatra szeretnélek hívni benneteket. A napokban nagy örömben volt részetek azok miatt, akik idejöttek. Szeretettel beszéltetek tapasztalataitokról. Most arra kérlek benneteket, hogy továbbra is alázattal és nyílt szívvel beszéljetek az ideérkezőkkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. július 4.
„Drága gyermekek! Megköszönök nektek minden áldozatot, amit felajánlottatok. Azt kérem, hogy valahányszor áldozatot hoztok, szeretettel tegyétek. Azt szeretném, hogy ti, akik erőtlenek vagytok, bizalommal kezdjetek el segíteni. Ha bizalom van bennetek, az Úr adni fog. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. július 11.
„Drága gyermekek! Szeretem ezt az egyházközséget, és palástommal megoltalmazom minden sátáni cselekedettől. Imádkozzatok, hogy a sátán eltávolodjon ettől az egyházközségtől, s mindenkitől, aki idejön. Így meghallhatjátok Isten valamennyi hívását, s válaszolni tudtok rá életetekkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. július 18.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy helyezzetek el otthonaitokban minél több megszentelt tárgyat, s mindenki hordjon magán egy megszentelt dolgot. Szenteljetek meg minden tárgyat, így kevésbé fog megkísérteni benneteket a sátán, mert védőpajzsotok lesz ellene. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. július 25.
„Drága gyermekek! Vezetni szeretnélek titeket, de nem akarjátok meghallgatni üzeneteimet. Ma arra hívlak benneteket, hogy figyeljetek oda rájuk, s így képesek lesztek megélni mindazt, amit Isten általam akar mondani nektek. Nyíljatok meg Istennek, és Isten cselekedni fog általatok, és megadja nektek mindazt, amire szükségetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. augusztus 1.
„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezt az egyházközséget kiválasztottam, s úgy őrzöm kezemben, mint egy kicsiny virágot, amely nem pusztulhat el. Kérlek benneteket, adjátok át magatokat nekem, hogy tisztán és bűntelenül ajándékozhassalak titeket Istennek. A sátán elvette tervem egy részét, és azt akarja, hogy az övé legyen. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki, mert azt akarom, hogy ti az enyémek legyetek, s Istennek adhassalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. augusztus 8.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy most különösen kezdjétek el a harcot az imával a sátán ellen. Most, hogy tudatában vagytok tevékenységének, még többet akar elérni. Öltsetek magatokra fegyverzetet, győzedelmeskedjetek rózsafüzérrel a kezetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. augusztus 15.
„Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket, s azt akarom mondani nektek, hogy szeretlek benneteket, és arra buzdítalak, hogy éljetek üzeneteim szerint. Ma mindegyikőtöket megáldom azzal az ünnepélyes áldással, amelyet a Mindenható ad nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. augusztus 22.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy Isten megpróbáltatást akar küldeni rátok, amit imával legyőzhettek. Isten a mindennapi munkán keresztül próbál meg titeket. Most imádkozzatok, hogy nyugodtan felülkerekedjetek minden próbatételen. Mindenen keresztül, amivel Isten megpróbál titeket, jussatok át Istenre való nyitottsággal, és közeledjetek felé szeretettel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. augusztus 29.
„Drága gyermekek! Az imára hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán hasznot akar húzni szőlőtök terméséből. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön a terve. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. szeptember 5.
„Drága gyermekek! Ma köszönetet mondok minden imáért. Imádkozzatok továbbra is minél többet, így a sátán távol marad ettől a helytől. Drága gyermekek, a sátán terve összeomlott. Imádkozzatok, hogy megvalósulhasson az, amit Isten ebben az egyházközségben tervezett. Különösen megköszönöm a fiataloknak a felajánlott áldozataikat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. szeptember 12.

„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezekben a napokban a kereszt legyen a középpontban. Különösen imádkozzatok a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak. Otthonaitokban most különösen szenteljétek magatokat a keresztnek. Tegyetek ígéretet, hogy nem sértitek meg és nem gyalázzátok sem Jézust, sem a keresztet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


1985. szeptember 19.
Nem volt üzenet.

1985. szeptember 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy alázatban éljetek meg minden üzenetet, amelyet adok nektek. Drága gyermekek, ne hivalkodjatok azzal, hogy élitek az üzeneteket és azt mondjátok másoknak: „Én életre váltom az üzeneteket!” Ha szívetekben hordozzátok az üzeneteket és aszerint éltek, mindenki észre fogja venni, s így nem lesz szükségetek a szavakra, amiket azok használnak, akik nem hallgatnak rájuk. Nektek nem beszélnetek kell, drága gyermekek, hanem élnetek kell üzeneteimet, és életetekkel kell tanúságot tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. szeptember 26.
„Drága gyermekek! Köszönöm minden imátokat. Köszönöm minden áldozatotokat. Azt szeretném mondani, drága gyermekek, hogy éljétek azokat az üzeneteket, amelyeket adok. Különösen a böjtöt tartsátok meg, mert a böjttel megszerzitek nekem azt az örömöt, hogy Isten teljes terve megvalósul itt, Medjugorjéban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. október 3.
„Drága gyermekek! Azt akarom mondani, hogy legyetek hálásak minden kegyelemért, amelyet Isten adott nektek. Mondjatok köszönetet az Úrnak minden gyümölcsért, és dicsőítsétek Őt! Drága gyermekek, tanuljátok meg megköszönni a kis dolgokat, akkor majd képesek lesztek megköszönni a nagyokat is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. október 10.
„Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy valósítsátok meg üzeneteimet az egyházközségben. Különösen, e nekem oly kedves egyházközség fiataljait szeretném erre buzdítani. Drága gyermekek, ha élitek üzeneteimet, a szentség gyümölcsét termitek. Mint Édesanyátok, mindegyikőtöket a szentségre hívlak, hogy azt másoknak is átadhassátok. Tükör vagytok a számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. október 17.
„Drága gyermekek! Mindennek megvan a maga ideje. Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el dolgozni a szívetekben. Az összes mezei munka befejeződött: arra találtatok időt, hogy a legelhagyatottabb szögletet is kitisztogassátok, de szíveteket elhanyagoltátok. Dolgozzatok többet, s tisztítsátok meg szeretettel szívetek minden zugát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. október 24.
„Drága gyermekek! Napról napra szeretnélek szentségbe, jóságba, engedelmességbe, Istenszeretetbe öltöztetni benneteket. Így napról napra szebbek és felkészültebbek lesztek Uratok számára. Drága gyermekek! Hallgassátok és éljétek üzeneteimet! Szeretnélek vezetni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. október 31.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dolgozzatok az Egyházban. Mindnyájatokat ugyanúgy szeretem, és mindenkitől azt szeretném, hogy annyit tegyen, amennyit csak tud. Tudom, hogy képesek vagytok rá, de nem akarjátok, mert kicsinek és szegénynek érzitek magatokat ezekben a dolgokban. Legyetek határozottak és hozzatok kis virágokat az Egyháznak és Jézusnak, hogy mindenki boldog lehessen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. november 7.
„Drága gyermekek! A felebaráti szeretetre hívlak benneteket. A szeretetre azok iránt, akiktől rosszat kaptatok. Így majd szeretettel tudjátok megítélni a szívek szándékát. Imádkozzatok és szeressetek, drága gyermekeim! Szeretettel képesek lesztek megtenni azt is, amit lehetetlennek gondoltok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. november 14.
„Drága gyermekek! Én, az Édesanyátok, szeretlek benneteket, és az imára szeretnélek buzdítani benneteket. Drága gyermekek, fáradhatatlanul hívlak benneteket, még akkor is, ha távol vagytok a szívemtől. Édesanya vagyok, s nagy fájdalmat érzek mindazokért, akik eltévedtek. Könnyen megbocsátok és örülök minden gyermekemnek, aki visszatér hozzám. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. november 21.
„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani, hogy ez kivételes idő a számotokra, akik ehhez a plébániához tartoztok. Nyáron azt mondjátok, sok dolgotok van. Most nincs munka a szántóföldeken: most magatokon dolgozzatok! Gyertek szentmisére, mert ez az idő ajándék számotokra. Drága gyermekek, vannak, akik rendszeresen eljönnek a rossz idő ellenére is, mert szeretnek engem, s különösen szeretnék megmutatni szeretetüket. Azt kérem tőletek, hogy valamennyien mutassátok ki szereteteteket azáltal, hogy eljártok a szentmisére. Az Úr gazdagon meg fog jutalmazni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. november 28.
„Drága gyermekek! Szeretném mindnyájatoknak megköszönni azt, amit értem tettetek. Különösen a fiataloknak! Azt kérem, drága gyermekek, hogy tudatosan kötelezzétek el magatokat az imádság mellett. Az imádságban megismeritek Isten nagyságát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. december 5.
„Drága gyermekek! Azt kérem, hogy a Karácsonyra bűnbánattal, imádsággal, szeretet-cselekedetekkel készüljetek. Ne az anyagi dolgokra figyeljetek, mert akkor nem tudjátok átélni a Karácsonyt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. december 12.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy Karácsonykor ünnepeljük együtt Jézust. Azon a napon egészen sajátos módon fogom őt nektek adni. Azt kérem, hogy e napon ünnepeljétek Jézust, és az Ő születését. Drága gyermekek, ezen a napon imádkozzatok többet és gondoljatok gyakrabban Jézusra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. december 19.
„Drága gyermekek! Ma a felebaráti szeretetre akarlak hívni benneteket. Ha szeretitek a felebarátaitokat, jobban fogjátok érezni Jézus jelenlétét, különösen Karácsonykor. Isten nagy ajándékokat fog adni, ha ráhagyatkoztok. Karácsonykor elsősorban az édesanyáknak szeretném anyai áldásomat adni, a többieket Jézus áldja meg az Ő áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

1985. december 26.
„Drága gyermekek! Köszönetet mondok mindenkinek, aki meghallgatta üzeneteimet, s azt tette Karácsony napján, amit kértem. Mától szeretnélek benneteket minden bűntől mentesen a szeretetben vezetni. Engedjétek át nekem szíveteket! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Comments