Üzenetek‎ > ‎

1986

1986. január 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek egészen Isten mellett. Kérlek benneteket, drága gyermekek, adjátok át magatokat egészen, és képesek lesztek megélni mindazt, amit mondok nektek: nem lesz nehéz számotokra az Istennek való teljes önátadás. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. január 9.
„Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy imáitokkal segítsétek Jézust itteni terveinek megvalósításában. Hozzatok áldozatokat is Jézusért, hogy megvalósíthassa mindazt, amit tervezett, és a sátán semmit se tudjon tenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. január 16.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak titeket. Szükségem van imáitokra, hogy Isten megdicsőüljön általatok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, hallgassatok meg és éljetek anyai kéréseim szerint, mert szeretetből hívlak titeket, azért, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. január 23.
„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Ha szívvel imádkoztok, drága gyermekek, testvéreitek szívében elolvad a jég, és minden akadály eltűnik. A megtérés könnyű lesz azoknak, akik el akarják fogadni. Olyan ajándék ez, amelyet ki kell esdekelnetek felebarátaitok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. január 30.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindannyian imádkozzatok azért, hogy megvalósulhasson Istennek minden rátok vonatkozó terve, és mindaz, amit általatok akar véghezvinni! Segítsetek másokat a megtérésben, különösen azokat, akik Medjugorjéba jönnek. Drága gyermekek, ne engedjétek, hogy a sátán úrrá legyen szíveteken, mert így az ő képmása lesztek, nem az enyém. Arra kérlek, imádkozzatok, hogy jelenlétem tanúi legyetek. Nélkületek Isten nem valósíthatja meg azt, amit akar. Isten mindegyikőtöknek szabad akaratot adott: használjátok fel jól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. február 6.
„Drága gyermekek! Ez az egyházközség, amit kiválasztottam, különleges és eltér a többitől. Nagy kegyelmeket adok azoknak, akik szívből imádkoznak. Drága gyermekek, az üzeneteket először a plébánia híveinek adom, s azután szólnak másokhoz. Először nektek kell elfogadni az üzeneteimet, azután mások is elfogadják azokat. Felelnetek kell majd érte előttem és Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. február 13.
„Drága gyermekek! Ez a nagyböjt legyen bátorítás számotokra, hogy megváltozzatok. Kezdjétek el ebben a pillanatban. Kapcsoljátok ki a televíziót, s tegyetek félre minden olyan dolgot, ami nincs jó hatással rátok. Drága gyermekek, személyes megtérésre hívlak benneteket. Ez az idő értetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. február 20.
„Drága gyermekek! A második nagyböjti üzenetem az, hogy újítsátok meg az imát a kereszt előtt. Drága gyermekek, én különleges kegyelmeket, Jézus pedig a keresztből fakadó ajándékokat ad nektek. Fogadjátok el és éljetek ezek szerint! Elmélkedjetek Jézus szenvedésén, és életetekkel egyesüljetek Jézussal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. február 27.
„Drága gyermekek! Alázatban éljétek meg a nektek adott üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. március 6.
„Drága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy jobban nyíljatok meg Isten előtt, s így cselekedhessen általatok. Annyi gyümölcsöt fogtok befogadni, amilyen mértékben megnyíltok. Szeretnélek újból az imádságra hívni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. március 13.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy kis áldozataitokkal éljétek a nagyböjtöt. Köszönök minden áldozatot, amit bemutattatok nekem. Drága gyermekek! Továbbra is éljetek így, és szeretettel segítsetek bemutatni az áldozatot! Isten meg fog benneteket jutalmazni ezért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. március 20.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak titeket, hogy odaadással fogjatok hozzá az imához. Szeretnétek megvalósítani mindazt, amit mondok, de nem sikerül, mert nem imádkoztok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, nyíljatok meg és kezdjetek el imádkozni. Az ima öröm lesz számotokra. Ha elkezditek, nem lesz unalmas, mert örömmel imádkoztok majd. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. március 27.
„Drága gyermekek! Szeretném nektek megköszönni minden áldozatotokat, s a legnagyobbra hívlak titeket: a szeretet áldozatára. Szeretet nélkül nem tudtok sem engem, sem Fiamat elfogadni. Szeretet nélkül nem tudjátok megosztani tapasztalataitokat másokkal. Ezért, azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy kezdjétek el életre váltani magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. április 3.
„Drága gyermekek! Szeretnélek a szentmise átélésére hívni benneteket. Sokan megérezték már a szentmise szépségét, de vannak olyanok is, akik nem jönnek szívesen. Kiválasztottalak titeket, drága gyermekek, Jézus pedig kegyelmeit adja nektek a szentmisében. Ezért éljétek meg tudatosan a szentmisét, és jöjjetek örömmel. Szeretettel jöjjetek és fogadjátok el a szentmisét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. április 10.
„Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy növekedjetek a szeretetben. Egy virág nem fejlődhet megfelelően víz nélkül. Ugyanígy ti sem, drága gyermekek, nem tudtok Isten áldása nélkül növekedni. Napról napra kérnetek kell az áldást, hogy normálisan növekedjetek, és hogy Istennel valósítsátok meg minden munkátokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. április 17.
„Drága gyermekek! Anyagi dolgokkal vagytok elfoglalva, s az anyagiakban elveszítitek mindazt, amit Isten szeretne adni. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a Szentlélek ajándékaiért, amelyekre most szükségetek van ahhoz, hogy tanúságot tehessetek jelenlétemről, s mindarról, amit adok nektek. Drága gyermekek, hagyatkozzatok rám, hogy teljesen én vezethesselek benneteket. Ne foglaljanak le benneteket az anyagi dolgok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. április 24.
„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy mindnyájan fontosak vagytok. Különösen fontosak az öregek a családokban. Buzdítsátok őket az imádságra. Minden fiatal legyen példa az életével mások számára, tanúskodjanak Jézusról. Drága gyermekek, kezdjetek el megváltozni az ima által, s tudni fogjátok, mit kell tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. május 1.
„Drága gyermekek! Kérlek benneteket, kezdjétek el átalakítani életeteket a családban. Minden család legyen szép, harmonikus virág, amelyet Jézusnak kívánok átadni. Drága gyermekek, minden család legyen élő az imádságban, s ennek gyümölcseit szeretném látni egy napon! Csak így tudlak, mint virágszirmokat, odaajándékozni benneteket Jézusnak, Isten terveinek megvalósításához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. május 8.
„Drága gyermekek! Felelősek vagytok az üzenetekért. Itt van a kegyelem forrása, s ti vagytok az edények, amelyek továbbítják az adományokat. Ezért, drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy felelősséggel végezzétek a feladatotokat. Mindenki saját mértéke szerint fog felelni érte. Drága gyermekek, azt kérem, hogy adjátok át szeretettel az adományokat másoknak, ne tartsátok meg magatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. május 15.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, adjátok át szíveteket, hogy átformálhassam, s az enyémhez tehessem hasonlóvá. Azon tűnődtök, drága gyermekek, hogy miért nem tudtok megfelelni annak, amit kérek tőletek. Azért nem sikerül, mert nem adtátok át szíveteket, hogy átalakítsam. Beszéltek, de nem cselekedtek. Arra hívlak benneteket, hogy tegyetek meg mindent, amit mondok. Így veletek leszek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. május 22.
„Drága gyermekek! Ma a szeretetemet akarom nektek adni. Nem tudjátok, drága gyermekek, milyen nagy a szeretetem, és nem tudjátok elfogadni. Sokféleképpen akarom kifejezni, de ti nem ismeritek fel. Nem fogjátok fel szavaimat a szívetekkel, ezért nem érthetitek meg szeretetemet sem. Drága gyermekeim, fogadjatok be az életetekbe, s így képesek lesztek elfogadni mindazt, amit mondok, s amire hívlak titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. május 29.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg életetekben Isten és a felebarát iránti szeretetet. Szeretet nélkül, drága gyermekek, nem tehettek semmit. Ezért arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy váltsátok valóra a kölcsönös szeretetet. Csak így tudtok majd szeretni, elfogadni engem, s mindazokat, akik a plébániátokra érkeznek. Mindannyian megérzik majd rajtatok keresztül a szeretetemet. Ezért kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy mától kezdjetek el forrón szeretni, azzal a szeretettel, amellyel én szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. június 5.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, döntsétek el, hogy valóban életre akarjátok-e váltani üzeneteimet? Azt szeretném, hogy tevékenyen éljétek meg és továbbítsátok üzeneteimet. Különösen azt szeretném, drága gyermekek, hogy mindnyájan Jézust tükrözzétek vissza, aki be fogja ragyogni ezt a hitetlen, sötétben botorkáló világot. Azt szeretném, hogy világosság legyetek mindenkinek, és tanúskodjatok a világosságban. Drága gyermekek, ti nem a sötétségre, hanem a világosságra kaptatok meghívást. Éljetek hát világosságban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. június 12.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el élő hittel imádkozni a rózsafüzért. Így tudok majd nektek segíteni. Drága gyermekek, szeretnétek kegyelmeket kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok nektek segíteni, mert nem akartok megmozdulni. Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és legyen számotokra a rózsafüzér olyan kötelezettség, amit örömmel teljesítetek. Így majd megértitek, hogy miért vagyok ilyen sokáig veletek. Szeretnélek megtanítani benneteket imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. június 19.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban az én Uram megengedte, hogy még több kegyelmet nyerjek el számotokra. Ezért újra az imádságra akarlak buzdítani benneteket, drága gyermekek! Szüntelenül imádkozzatok! Így majd megadom nektek azt az örömet, amivel az Úr megajándékoz engem. Ezekkel a kegyelmekkel, drága gyermekek, azt szeretném, hogy szenvedésetek öröm legyen. Édesanyátok vagyok, és segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1986. június 26.
„Drága gyermekek! Isten megengedi, hogy vele együtt megteremtsem itt a béke oázisát. Azt kérem tőletek, óvjátok, hogy mindig tiszta maradjon. Vannak, akik hanyagságukkal lerombolják a békét és az imádságot. Tanúságtételre hívlak titeket, életetekkel segítsetek megőrizni a békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. július 3.

„Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Imádság nélkül, drága gyermekek, nem tapasztalhatjátok meg sem Istent, sem engem, sem a kegyelmeket, amelyeket nektek adok. Ezért azt kérem, hogy napjaitokat mindig imával kezdjétek el, és imával fejezzétek be. Drága gyermekek, napról napra tovább akarlak vezetni benneteket az imádságban; ám nem tudtok növekedni, mert nem akartok. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy legyen számotokra első helyen az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. július 10.

„Drága gyermekek! Ma az életszentségre hívlak benneteket. Szentség nélkül nem élhettek. Ezért szeretettel győzzetek le minden bűnt, és szeretettel győzzétek le a benneteket érő nehézségeket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, élesszétek fel magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. július 17.

„Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, gondolkodjatok el azon, hogy miért maradtam ilyen hosszú ideig veletek. Közvetítő vagyok Isten és köztetek. Ezért arra szeretnélek hívni benneteket, drága gyermekek, hogy mindig szeretettel valósítsátok meg azt, amit Isten kér tőletek. Drága gyermekek, mély alázattal éljetek meg tehát, minden üzenetet, amelyet nektek adok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. július 24.

„Drága gyermekek! Örülök mindazok miatt, aki közületek a szentség útján járnak, és arra kérlek benneteket, hogy tanúságtételetekkel segítsetek azoknak, akik nem tudnak szentül élni. Ezért, drága gyermekek, a családotok legyen az a hely, ahol az életszentség megszületik. Segítsetek mindenkinek, hogy szentül éljenek, különösen családtagjaitoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. július 31.

„Drága gyermekek! A gyűlölet széthúzást szül, nincs tekintettel senkire és semmire. Arra hívlak benneteket, hogy mindig az egyetértést és a békét hordozzátok. Különösen ott, ahol éltek, drága gyermekek, cselekedjetek szeretettel. Egyetlen eszközötök mindig a szeretet legyen. A szeretettel fordítsátok jóra mindazt, amit a sátán akar birtokolni és elpusztítani. Csak így lesztek teljesen az enyéim, s így tudok majd segíteni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. augusztus 7.

„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy a béke oázisát ígértem nektek, de nem értettétek meg, hogy az oázis körül sivatag van, ahol a sátán leselkedik rátok, s mindnyájatokat szeretne próbára tenni. Drága gyermekek, csak az imádsággal tudjátok legyőzni a sátán minden befolyását ott, ahol vagytok. Veletek vagyok, de szabadságotokat nem vehetem el. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. augusztus 14.

„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy imádságotok az Úrral való találkozás öröme legyen. Mindaddig nem vezethetlek benneteket, amíg nem érzitek magatokban az ima örömét. Napról napra szeretnélek még tovább vezetni benneteket az imádságban, de nem akarlak titeket kényszeríteni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. augusztus 21.

„Drága gyermekek! Köszönöm a szeretetet, amelyet irántam mutattok. Tudjátok, drága gyermekek, hogy végtelenül szeretlek benneteket, és napról napra kérem az Urat, hogy segítsen nektek megérteni, mennyire szeretlek benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. augusztus 28.

„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek mindenben példakép mások számára, különösen az imában és a tanúságtételben. Drága gyermekek, nélkületek nem tudok segíteni a világnak. Azt akarom, hogy mindenben együttműködjetek velem, még a legkisebb dolgokban is. Ezért, drága gyermekek, segítsetek nekem azzal, hogy szívből imádkoztok, és teljesen átadjátok magatokat nekem. Így tudlak majd tanítani és vezetni titeket azon az úton, amelyet elkezdtem veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. szeptember 4.

„Drága gyermekek! Ma is imára és böjtre hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy segítségetekkel mindent megtehetek, kényszeríthetem a sátánt, hogy ne vezessen titeket a rosszra, és elmenjen erről a helyről. Drága gyermekek, a sátán mindegyikőtökre leselkedik. Különösen a mindennapi dolgokban szeretne zavart kelteni bennetek. Ezért, drága gyermekek, azt kérem tőletek, hogy teljesen Istennek átadott és imával teli legyen minden napotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. szeptember 11.

„Drága gyermekek! Ezekben a napokban, amikor örömmel ünneplitek a keresztet, azt szeretném, hogy számotokra is legyen öröm a kereszt. Különösen azért imádkozzatok, drága gyermekek, hogy szeretettel tudjátok elfogadni a betegséget és a szenvedéseket, úgy, ahogyan Jézus elfogadta. Csak így ajándékozhatom nektek örömmel a kegyelmeket és gyógyulásokat, amelyeket Jézus megenged nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. szeptember 18.

„Drága gyermekek! Ma újra megköszönöm mindazt, amit ezekben a napokban értem tettetek. Különösen köszönöm, drága gyermekek, Jézus nevében az elmúlt hét során végbevitt áldozataitokat. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy azért kérem az áldozatokat, hogy segítsek nektek, s elűzzem tőletek a sátánt. Ezért újra hívlak benneteket, hogy Isten iránti különös tisztelettel hozzatok áldozatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy saját békétekkel segítsetek másoknak, hogy felismerjék és elkezdjék keresni a békét. Ti békében vagytok, drága gyermekek, s nem tudjátok felfogni, mit jelent a békétlenség. Ezért arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és életetekkel segítsetek megsemmisíteni mindazt, ami rossz emberben, és leplezzétek le a sátán csalásait. Imádkozzatok, hogy az igazság uralkodjon az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. október 2.

„Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem érthetitek meg az imádság értékét mindaddig, amíg azt nem mondjátok magatoknak: ez most az imádság ideje, semmi és senki nem számít, egyedül Isten. Drága gyermekek, megkülönböztetett szeretettel szenteljétek magatokat az imádságnak, s akkor Isten kegyelmekkel viszonozhatja nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. október 9.

„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az életszentség útján akarlak vezetni benneteket, de nem akarlak kényszeríteni titeket. Azt szeretném, hogy mindnyájan apró önmegtagadásokkal segítsetek magatoknak és nekem, hogy vezethesselek benneteket, s napról napra közelebb legyetek az életszentséghez. Drága gyermekek, arra sem akarlak kényszeríteni titeket, hogy teljesítsétek üzeneteimet, de ez a hosszú idő, mióta veletek vagyok, annak a jele, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s azt szeretném, hogy mindnyájan szentek legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. október 16.

„Drága gyermekek! Ma is szeretném megmutatni, mennyire szeretlek benneteket, de sajnálom, hogy nem tudok mindenkinek segíteni abban, hogy megértse szeretetemet. Ezért, drága gyermekek, az imára és az Istennek való teljes odaadásra hívlak benneteket, mert a sátán a mindennapi dolgokon keresztül akar megrostálni titeket, és az első helyet akarja megszerezni az életetekben. Szüntelenül imádkozzatok tehát, drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. október 23.

„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Különösen azt kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a békéért. Imáitok nélkül, drága gyermekek, nem tudok nektek segíteni, hogy megvalósítsátok az üzeneteket, amelyeket az Úr adott azért, hogy nektek átadjam. Imádkozzatok, tehát, drága gyermekek, hogy az imában felismerjétek Isten ajándékát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. október 30.

„Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy vegyétek komolyan és teljesítsétek üzeneteimet. Drága gyermekek, miattatok maradtam ilyen sokáig, hogy segítsek nektek megvalósítani minden üzenetet. Ezért, drága gyermekek, irántam való szeretetből teljesítsétek minden nektek adott üzenetemet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. november 6.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napról napra imádkozzatok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Minden léleknek szüksége van imára és kegyelemre, hogy eljusson Istenhez és Isten szeretetéhez. Ezáltal, drága gyermekek, ti is közbenjárókat nyertek magatoknak, akik segíteni fognak életetekben, hogy megértsétek, mennyire nincs jelentősége számotokra a földi dolgoknak, s a mennyország az, ami után vágyakoznotok kell. Ezért, drága gyermekek, szüntelenül imádkozzatok, hogy segítsetek magatokon és másokon is, akiknek imáitokkal örömöt szereztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. november 13.

„Drága gyermekek! Ma is azt kérem tőletek, hogy teljes szívvel imádkozzatok, és napról napra változtassátok meg életeteket. Különösen arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imáitokkal és áldozataitokkal kezdjetek el szent módon élni, mert azt szeretném, hogy mindazok, akik részesültek ebből a kegyelemforrásból, a mennyországba jussanak, s az életszentség ajándékát nyújtsák át nekem. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, alakítsátok napról napra életeteket, hogy szentekké legyetek. Én mindig közel leszek hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. november 20.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy megkülönböztetett szeretettel teljesítsetek és kövessetek minden üzenetet, amit közvetítek számotokra. Drága gyermekek, Isten nem akarja, hogy langyosak és határozatlanok legyetek, ellenkezőleg, azt szeretné, hogy mindenben hagyatkozzatok rá. Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, hogy lángolok ettől a szeretettől. Ezért, drága gyermekek, döntsetek ti is a szeretet mellett, hogy lángoljon bennetek a szeretet, s napról napra megismerjétek Isten szeretetét. Drága gyermekek, döntsetek a szeretet mellet, hogy a szeretet uralkodjon mindnyájatokban; de ne az emberi szeretet, hanem Isteni szeretete. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. november 27.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak, hogy szeretettel szenteljétek nekem életeteket, s így szeretettel vezethesselek benneteket. Megkülönböztetett szeretettel szeretlek benneteket, drága gyermekek, s szeretnélek elvezetni benneteket Istenhez a mennybe. Szeretném, ha megértenétek, hogy ez az élet nagyon rövid az örök élethez képest. Ezért, drága gyermekek, ma döntsetek újból Isten mellett. Csak így tudom megmutatni, mennyire kedvesek vagytok nekem, s mennyire vágyom arra, hogy mindnyájan üdvözüljetek, és velem legyetek a mennyben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. december 4.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, ezért itt vagyok, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket. Imádkozzatok tehát szüntelenül, drága gyermekek, és készítsétek szíveteket bűnbánattal és böjttel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. december 11.

„Drága gyermekek! Ebben az időszakban az imádságra hívlak benneteket, különösen azért, hogy megtapasztaljátok a születő Jézussal való találkozás örömét. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy úgy éljétek át ezeket a napokat, ahogyan én. Szeretnélek benneteket az örömmel elkísérni és megmutatni azt az örömöt, amire mindnyájatokat el akarom vezetni. Ezért drága gyermekek, imádkozzatok és hagyatkozzatok teljesen rám. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. december 18.

„Drága gyermekek! Ma újra az imádságra szeretnélek hívni benneteket. Amikor imádkoztok, sokkal szebbek vagytok, mint a virágok, amelyek a hó után megmutatják teljes szépségüket, és leírhatatlan színekben tündökölnek. Így ti is, drága gyermekek, imádság után tárjátok fel Istennek mindazt, ami szép bennetek, hogy kedvessé váljatok előtte. Drága gyermekek, imádkozzatok, nyissátok meg bensőtöket az Úrnak, hogy szép és harmonikus virággá formáljon benneteket a mennyország számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1986. december 25.

„Drága gyermekek! Ma is hálát adok az Úrnak, mindazért, amit velem tett, legfőképpen azért az ajándékáért, hogy ma is veletek lehetek. Drága gyermekek, ezekben a napokban, az Atya különleges kegyelmeket ad mindazoknak, akik megnyitják a szívüket. Megáldalak benneteket, és azt kívánom, drága gyermekek, hogy ti is felismerjétek a kegyelmeket, s bocsássatok mindent Isten rendelkezésére, hogy megdicsőüljön általatok. Szívem aggódva követi minden lépéseteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments