Üzenetek‎ > ‎

1987

1987. január 1.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az új évben éljetek a nektek adott üzeneteim szerint. Drága gyermekek, tudjátok, hogy miattatok maradtam itt ilyen sokáig, hogy megtanítsalak benneteket a szentség útján járni. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok szüntelenül, és teljesítsétek az üzeneteket, amelyeket küldök, mert Isten és irántatok érzett nagy szeretettel teszem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. január 8.

„Drága gyermekek! Szeretném megköszönni nektek az üzeneteimre adott minden válaszotokat. Különösen köszönöm, drága gyermekek, minden áldozatotokat és imátokat, amit felajánlottatok nekem. Drága gyermekek, továbbra is akarok nektek üzeneteket adni, de mától nem csütörtökönként, hanem minden hónap 25-én. Eljött az idő, amikor beteljesedett az, amit az én Uram akart. Mostantól kevesebb üzenetet adok, de továbbra is veletek maradok. Ezért kérlek, drága gyermekek, hallgassátok meg üzeneteimet és éljetek azok szerint, hogy így vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

1987. január 8-án a Szűzanya bejelenti, hogy továbbra is szeretne üzeneteket adni, de ez többé nem heti, hanem havi üzenet lesz, minden hónap 25-én, Marija közvetítésével.


1987. január 25.

„Drága gyermekek! Íme, ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy mától mindnyájan kezdjetek el új életet élni! Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kiválasztott benneteket arra, hogy eszközei legyetek az emberiség üdvösségének nagy tervében. Ti nem tudhatjátok, milyen fontos szerepetek van Isten tervében. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten tervét, amit általatok akar véghezvinni. Veletek vagyok, hogy képesek legyetek egészen megvalósítani. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. február 25.

„Drága gyermekek! Ma szeretnélek palástommal beborítani és a megtérés útjára vezetni benneteket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, adjátok át az Úrnak egész múltatokat, minden rosszat, ami felgyülemlett szívetekben. Azt szeretném, hogy mindnyájan boldogok legyetek, de a bűnnel ez senkinek sem lehetséges. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, s az imában az öröm új útját fogjátok megismerni. Az öröm eltölti a szíveteket, s így boldog tanúi lesztek mindannak, amit Fiam és én véghezviszünk általatok. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. március 25.

„Drága gyermekek! Ma megköszönöm jelenléteteket ezen a helyen, ahol különleges kegyelmeket adok nektek. Mindnyájatokat arra hívlak, hogy mától kezdjétek el élni azt az életet, amelyet Isten vár tőletek, és kezdjétek el gyakorolni a szeretet és irgalmasság jócselekedeteit. Nem akarom, hogy miközben az üzeneteket élitek, bűnt kövessetek el, ami nem kedves előttem. Ezért, drága gyermekek, éljetek mindnyájan új életet, anélkül, hogy tönkretennétek mindazt, amit Isten bennetek teremtett és nektek adott. Különleges áldásomat adom, s veletek maradok a megtérésetek útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. április 25.

„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy Isten rendkívüli kegyelmeket ad az imában. Ezért kérjétek, és imádkozzatok azért, hogy megérthessétek mindazt, amit ezen a helyen adok nektek. A szív imájára hívlak benneteket, drága gyermekeim. Tudnotok kell, hogy imádság nélkül nem érthetitek meg, amit Isten veletek eltervezett. Imádkozzatok tehát! Azt szeretném, hogy Isten terve megvalósuljon mindnyájatok által, s növekedjen mindaz, amit a szívetekbe ültetett. Ezért imádkozzatok, hogy Isten áldása megóvhasson benneteket minden fenyegető rossztól. Megáldalak benneteket, drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. május 25.

„Drága gyermekek! Arra hívom mindegyikőtöket, hogy kezdjetek el Isten szeretetében élni. Drága gyermekek, készek vagytok arra, hogy bűnt kövessetek el, s gondolkodás nélkül a sátán kezébe adjátok magatokat. Kérlek benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a sátán ellen. Édesanyátok vagyok, s ezért az életszentség teljességére akarlak vezetni benneteket. Azt akarom, hogy mindenki boldog legyen itt a földön, s aztán velem legyen a mennyben. Ez jövetelem célja, drága gyermekek, és ez a vágyam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. június 25.

„Drága gyermekek! Ma köszönetet mondok nektek, s szeretnélek az Isten békéjére hívni titeket. Szeretném, ha mindnyájan megtapasztalnátok szívetekben azt a békét, amelyet Isten ad. Szeretném ma mindegyikőtöket megáldani. Megáldalak benneteket Isten áldásával, és kérlek benneteket, drága gyermekek, kövessétek utamat és éljetek aszerint! Szeretlek benneteket, drága gyermekek, s ezért nem is tudom, hányszor hívtalak benneteket. És köszönöm nektek mindazt, amit szándékaimért tesztek. Kérlek, segítsetek, hogy bemutathassalak benneteket Istennek. Segítsetek, hogy megmenthesselek és az üdvösség útján vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. július 25.

„Drága gyermekek! Kérlek benneteket, hogy mától fogadjátok el az életszentség útját. Szeretlek benneteket, és ezért szeretném, hogy szentek legyetek. Nem akarom, hogy a sátán meggátoljon benneteket ezen az úton. Drága gyermekek, imádkozzatok, s fogadjatok el mindent, amit Isten ezen a keserű úton nyújt nektek. Ugyanakkor, aki ezt az utat választja, annak Isten kinyilvánítja jóságát, s örömmel fog eleget tenni Isten minden hívásának. Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak, vágyakozzatok a mennyország után. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. augusztus 25.

„Drága gyermekek! Ma újra hívom mindegyikőtöket, határozzátok el, hogy megvalósítjátok az üzeneteket! Isten megengedte, hogy ebben az esztendőben is - amelyet az egyház nekem szentelt - szóljak hozzátok, buzdítsalak benneteket az életszentségre. Drága gyermekek, kérjétek Istentől azokat a kegyelmeket, amelyeket általam ad. Kész vagyok rá, hogy könyörögjek Istennél mindazért, amit kértek, hogy életszentségetek teljes legyen. Ezért, drága gyermekek, ne felejtsetek kérni, mert Isten megengedte, hogy kegyelmeket eszközöljek ki számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívom mindegyikőtöket: legyen az imádság élet számotokra. Drága gyermekek, szenteljetek időt egyedül Jézusnak, s ő mindent megad nektek, amit kerestek s teljességében kinyilatkoztatja magát nektek. Drága gyermekek, a sátán erős, s alig várja, hogy megkísértsen benneteket. Imádkozzatok, hogy ne árthasson nektek, s ne akadályozzon meg benneteket a szentség útján. Drága gyermekek, növekedjetek napról napra az imádság által Isten felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. október 25.

„Drága gyermekek! Ma arra szeretném hívni mindegyikőtöket, hogy döntsetek a mennyország mellett. Az út nehéz azoknak, akik nem döntöttek Isten mellett. Drága gyermekek, határozzátok el magatokat, és higgyétek, hogy Isten teljességében nektek adja önmagát. Meghívottak vagytok, válaszolnotok kell az Atya hívására, aki általam hív benneteket. Imádkozzatok, mert az imában eljuthattok a szeretetet tejességére. Megáldalak benneteket és szeretnék segíteni, hogy mindnyájan anyai palástom alatt legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. november 25.

„Drága gyermekek! Ma is hívlak benneteket, döntsétek el, hogy újból teljesen átadjátok nekem magatokat. Csak így tudlak mindnyájatokat bemutatni Istennek. Drága gyermekek, tudjátok, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s szeretném, ha mindnyájan hozzám tartoznátok. Isten azonban mindenkinek szabadságot adott, s én szeretettel tiszteletben tartom, s alázattal meghajlok szabadságotok előtt. Szeretném, drága gyermekek, ha segítenétek, hogy megvalósulhasson mindaz, amit Isten elgondolt ezen a plébánián. Ha nem imádkoztok, nem ismerhetitek meg szeretetemet, és Isten tervét sem, ami erre a plébániára és minden egyes tagjára vonatkozik. Imádkozzatok, hogy a sátán ne ragadjon magával benneteket gőgjével és hazug erejével. Veletek vagyok, és szeretném, ha elhinnétek, hogy szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1987. december 25.

„Drága gyermekek! Örüljetek velem! Örül a szívem Jézus miatt és szeretném őt ma nektek adni. Azt kívánom, drága gyermekek, hogy nyissátok meg szíveteket előtte, s én szeretettel átadom őt nektek. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy Jézus átformáljon, tanítson és oltalmazzon titeket. Ma rendkívüli módon imádkozom értetek, és bemutatlak Istennek, hogy ő megnyilvánulhasson bennetek. Hívlak benneteket, hogy őszintén, szívből imádkozzatok, s így minden imátok Istennel való találkozás legyen. Munkátokban és mindennapi életetekben tegyétek Istent az első helyre. Ma nagyon komolyan kérlek benneteket, hogy hallgassatok rám, s cselekedjetek úgy, amint kérem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments