Üzenetek‎ > ‎

1988

1988. január 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét a teljes megtérésre hívlak benneteket, ami nehéz azoknak, akik nem Istent választották. Teljes megtérést kérek, drága gyermekeim. Isten megadhatja nektek mindazt, amit kértek tőle. De ti csak betegség, problémák és nehézségek között keresitek Istent. Azt gondoljátok, hogy Isten messze van, nem hallgat meg titeket, nem hallja imáitokat. Nem, drága gyermekek, ez nem igaz! Amikor messze vagytok Istentől, azért nem tudjátok befogadni a kegyelmeket, mert nem kéritek erős hittel. Nap mint nap imádkozom értetek, s szeretnélek egyre közelebb vinni benneteket Istenhez, de nem tehetem, ha ti nem akarjátok. Ezért, drága gyermekek, tegyétek életeteket Isten kezébe. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. február 25.

„Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra és az Istenre való teljes ráhagyatkozásra akarlak hívni benneteket. Tudnotok kell, hogy szeretlek benneteket, és szeretettel jövök ide, hogy megmutassam a béke és lelketek üdvösségének útját. Szeretném, ha rám hallgatnátok, és nem engednétek meg a sátánnak, hogy, elcsábítson benneteket. Drága gyermekek, a sátán eléggé hatalmas, ezért kérem imáitokat azokért, akik az ő befolyása alatt állnak, hogy megmenekülhessenek. Tegyetek tanúságot életetekkel. Szenteljétek életeteket a világ üdvösségéért! Veletek vagyok, és köszönetet mondok nektek, s a mennyben megkapjátok megígért jutalmatokat az Atyától. Tehát, gyermekeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem tud nektek ártani, mert ti Isten gyermekei vagytok, s én vigyázok rátok. Imádkozzatok! A rózsafüzér legyen mindig a kezetekben, ez jelezze a sátánnak, hogy hozzám tartoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. március 25.

„Drága gyermekek! Ma ismét az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem vagytok tudatában annak, milyen szeretettel szeret benneteket Isten. Ezért engedi meg hogy veletek legyek, hogy tanítsalak benneteket, és hogy segítsek megtalálni a béke útját. De nem fedezhetitek fel ezt az utat, ha nem imádkoztok. Ezért, drága gyermekek, hagyjatok mindent, és szenteljetek időt Istennek, s akkor Isten megajándékoz és megáld benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, földi életetek mulandó, mint a tavaszi virág, amely ma csodálatraméltó, de holnap már senki sem fog emlékezni rá. Imádkozzatok tehát, hogy imádságotok, Istenre való ráhagyatkozásotok irányjelző legyen. Így tanúságtételetek nemcsak a jelen, hanem az örökkévalóság számára is értékes lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. április 25.

„Drága gyermekek! Isten szentekké akar tenni benneteket. Ezért általam a teljes önátadásra hív. Legyen a szentmise az életetek! Értsétek meg, hogy a templom Isten palotája; az a hely, ahol összegyűjtelek benneteket, és ahol meg akarom mutatni az utat Istenhez. Jöjjetek és imádkozzatok. Ne másokat figyeljetek, ne szóljátok meg őket, hanem legyen életetek tanúságtétel a szentség útján. A templom tiszteletreméltó, megszentelt hely, mert maga az emberré lett Isten lakik benne éjjel és nappal. Ezért gyermekeim, higgyetek és imádkozzatok, hogy az Atya növelje hiteteket és azután kérjétek, amire szükségetek van. Veletek vagyok. Örülök megtéréseteknek és védelmezlek benneteket anyai palástommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. május 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy hagyatkozzatok teljesen Istenre. Imádkozzatok kicsinyeim, hogy a sátán ne himbáljon benneteket, mint ágakat a szél. Legyetek erősek Istenben. Azt szeretném, ha általatok az egész világ megismerné az öröm Istenét. Életetekkel tegyetek tanúságot Isten öröméről. Ne aggodalmaskodjatok, ne nyugtalankodjatok. Isten segíteni fog nektek, és megmutatja az utat. Azt akarom, hogy minden embert az én szeretetemmel szeressetek, jókat és rosszakat egyaránt. A szeretet csak így hódíthatja meg a világot. Gyermekeim, az enyéim vagytok. Szeretlek benneteket, s azt kívánom, hagyatkozzatok rám, hogy elvezethesselek benneteket Istenhez. Szüntelenül imádkozzatok, hogy a sátán ne tudjon kihasználni benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek: hozzám tartoztok. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. június 25. A jelenések hetedik évfordulója

„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket, amely odaadó és kedves Isten előtt. Gyermekeim, a szeretet minden keserűséget és nehézséget elfogad, Jézus kedvéért, aki a szeretet. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok Istenhez, hogy jöjjön a segítségetekre, de ne a ti vágyaitok, hanem az ő szeretete szerint. Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és megbocsáthasson mindent, ami akadályoz benneteket a szeretetet útján. Isten így alakíthatja majd életeteket és növekedni fogtok a szeretetben. Gyermekeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy Isten szeretete napról napra növekedhessen, egészen a beteljesedésig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. július 25.

„Drága gyermekek! Ma az Istenre való teljes ráhagyatkozásra hívlak benneteket. Mindazt, amit tesztek, amit birtokoltok, adjátok át Istennek, hogy királyként uralkodjon mindenetek fölött. Így Isten elvezethet benneteket általam a lelki élet mélységeibe. Gyermekeim, ne féljetek, mert én veletek vagyok akkor is, amikor azt gondoljátok, hogy nincs kiút, s a sátán uralkodik. Békét hozok nektek. Édesanyátok vagyok, a Béke Királynője. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Legyen Isten a mindenetek az életben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. augusztus 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy örüljetek az életnek, amelyet Isten ad nektek. Gyermekeim, örvendezzetek a teremtő Istenben, aki ilyen csodálatosan megalkotott benneteket. Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hála legyen, amely az öröm folyamaként árad a szívetekből. Gyermekeim, szüntelenül adjatok hálát mindazért, amitek van, minden kis ajándékért, amit Isten adott, hogy így mindig leszálljon rátok Istentől az öröm áldása. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Kivétel nélkül mindegyikőtöket az életszentségre hívom. Isten megajándékozott benneteket a szentséggel. Imádkozzatok, hogy ezt jobban megértsétek, s akkor tanúságot tudtok majd tenni Istenről az életetekkel. Drága gyermekek, megáldalak benneteket és közbenjárok értetek Istennél, hogy utatok és tanúságtételetek teljes legyen, és Isten örömére szolgáljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. október 25.

„Drága gyermekek! Minden napra szól a hívásom, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket adok, különösen azért, gyermekeim, mert szeretnélek közelebb vezetni benneteket Jézus szívéhez. Gyermekeim, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban szenteljétek magatokat szeretett Fiamnak, hogy mindegyikőtök szíve az övé lehessen. Azután pedig, hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Azt kívánom, hogy ajánljátok föl magatokat személyesen, és úgy is, mint család és plébánia, hogy így kezeim által mindenki Istenhez tartozzon. Imádkozzatok, drága gyermekeim, hogy megértsétek ennek az üzenetnek a fontosságát. Semmit sem magamért, hanem mindent a ti lelketek üdvösségéért akarok. A sátán erős, ezért gyermekeim, kitartó imával bújjatok anyai szívemhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1988. november 25.

„Drága gyermekek! Imádkozni hívlak benneteket, hogy az imában találkozzatok Istennel. Isten nektek adja magát. De azt várja tőletek, hogy szabadon válaszoljatok hívására. Ezért gyermekeim, tűzzetek ki egy időpontot a nap folyamán, amikor békében és alázatban imádkozhattok és találkozhattok Istennel, a Teremtővel. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Törekedjetek tehát arra, hogy minden találkozásotok az imádságban az Istennel való találkozás öröme legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!


1988. december 25.

„Drága gyermekek! A békére hívlak benneteket. Éljétek a békét szívetekben és környezetetekben, hogy mindenki megismerje a békét, ami nem tőletek, hanem Istentől származik. Gyermekeim, nagy nap ez a mai: örvendjetek velem! Ünnepeljétek Jézus születését az én békémmel. A békével, amellyel, mint Édesanyátok, a Béke Királynője jöttem hozzátok. Ma különleges áldásomat adom nektek. Vigyétek el minden teremtményhez, hogy békéjük legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments