Üzenetek‎ > ‎

1989

1989. január 25.
„Drága gyermekek! A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek a szépségét és nagyságát ennek az útnak, amelyen Isten különleges módon megmutatja magát nektek. Imádkozzatok, hogy nyitottak legyetek mindarra, amit Isten általatok tesz, és hogy életetek során tudjatok hálát adni Istennek, és örülni mindannak, amit Isten minden egyes ember által tesz. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. február 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Ebben a kegyelmi időszakban azt szeretném, hogy mindnyájan egyesüljetek Jézussal. Ám szüntelen imádság nélkül nem tapasztalhatjátok meg az Istentől kapott kegyelmek szépségét és nagyságát. Ezért, kicsinyeim, töltsétek be szíveteket mindig akár egészen kis fohászokkal is. Veletek vagyok, és szüntelenül virrasztok minden szív fölött, amely nekem adja magát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. március 25.

„Drága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Arra a nagy örömre és békére hívlak, amelyet egyedül Isten adhat. Veletek vagyok, és minden nap közbenjárok értetek Isten előtt. Azt kérem, gyermekeim, hogy hallgassátok meg és éljétek üzeneteimet. Évek óta hívlak benneteket az életszentségre, mégis messze vagytok tőle. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. április 25.

„Drága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket Minden, amit birtokoltok, legyen Isten kezében. Így, csakis így lesz öröm a szívetekben. Kicsinyeim, örüljetek mindannak, amitek van. Köszönjétek meg Istennek, mert mindez Isten adománya. Így életetek során hálát tudtok adni Istennek mindenért, és felfedezitek Istent mindenben, még a legkisebb virágban is. Nagy örömöt fogtok megtapasztalni. Istent fogjátok fölfedezni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. május 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten előtt. Látjátok gyermekeim, miként nyiladozik a természet, hogy gyümölcsöt, életet adjon. Így hívlak én is benneteket arra, hogy életetek Istenben legyen, s hogy teljesen ráhagyatkozzatok. Veletek vagyok, gyermekeim, s szüntelenül az élet örömébe szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném, ha mindannyian felfedeznétek az örömöt és szeretetet, amely egyedül Istenben található, és amelyet egyedül Isten adhat. Isten semmi mást nem akar tőletek, mint ráhagyatkozásotokat. Ezért, gyermekeim, döntsetek komolyan Isten mellett, mert minden más elmúlik. Egyedül Isten örök! Imádkozzatok, hogy felfedezzétek az Istentől kapott élet nagyságát és örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. június 25. A jelenések nyolcadik évfordulója

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az elmúlt nyolc év során adott üzeneteimet. Ez az idő a kegyelem ideje. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindegyikőtök nagy kegyelmeket kapjon Istentől. Megáldalak, és különleges szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. július 25.

„Drága gyermekek! Ma a szív megújulására hívlak benneteket. Nyíljatok meg Isten előtt, adjátok át neki minden nehézségeteket, kereszteteket, hogy Isten örömmé változtassa azokat. Kicsinyeim, nem tudtok megnyílni Istennek, ha nem imádkoztok. Ezért mától határozzátok el, hogy időt szenteltek arra, hogy egyedül, a csöndben Istennel találkozzatok. Így lesztek képesek Istennel tanúságot tenni a jelenlétemről. Gyermekeim, nem akarlak kényszeríteni benneteket, hanem szabadon, mint Isten gyermekei, adjátok oda az időtöket Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. augusztus 25.

„Drága gyermekek! Az imádságra hívlak benneteket. Az imával, gyermekeim, örömöt és a békét kaptok. Imádság által gazdagodtok Isten kegyelmében. Ezért gyermekeim, legyen élet számotokra az imádság. Különösen azt kérem, imádkozzatok azokért, akik messze vannak Istentől, hogy megtérhessenek. Akkor szívünk gazdagabb lesz, hiszen Isten fog uralkodni minden ember szívében. Ezért, drága gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imádság hódítsa meg az egész világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy köszönjétek meg Istennek minden adományát, amelyet fölfedeztetek életetek során, még a legkisebb ajándékot is, amit megtapasztaltatok! Én hálát adok veletek együtt, és arra vágyom, hogy mindnyájan megtapasztaljátok az ajándékok örömét, és Isten legyen mindenkinek mindene. Gyermekeim, így tudtok majd állandóan növekedni az életszentség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. október 25.

„Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Szüntelenül hívlak benneteket, de még mindig messze vagytok. Ezért mától döntsétek el, hogy komolyan időt szántok Istenre. Veletek vagyok és szeretnélek megtanítani benneteket szívből imádkozni. A szív imájában Istennel találkoztok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. november 25.

„Drága gyermekek! Évek óta hívlak benneteket üzeneteim által. Gyermekeim, az üzenetekkel egy csodálatos mozaikot szeretnék alkotni a szívetekben, hogy mindnyájatokat mint eredeti képet mutathassalak be Istennek. Gyermekeim, ezért szeretném, ha döntéseitek szabadok lennének Isten előtt, mert ő szabadságot adott nektek. Imádkozzatok, hogy mindenféle sátáni befolyástól mentesen egyedül Isten mellett döntsetek. Imádkozom értetek Isten előtt és kérem, hogy hagyatkozzatok Istenre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1989. december 25.

„Drága gyermekek! Ma különösen megáldalak benneteket anyai áldásommal, s közbenjárok értetek Istennél, hogy megadja nektek a szív megtérésének ajándékát. Évek óta hívlak benneteket elmélyült lelki életre és egyszerűségre, ti mégis hidegek vagytok! Ezért, kicsinyeim fogadjátok el komolyan és éljétek az üzeneteket, hogy lelketek ne legyen szomorú, ha már nem leszek veletek, és nem vezetlek többé benneteket, mint bizonytalan gyermekeket az első lépésekre. Tehát, gyermekeim, olvassátok minden nap az üzeneteket, amelyeket adtam, és váltsátok életre. Szeretlek benneteket, ezért hívlak hogy lépjetek Istennel az üdvösség útjára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments