Üzenetek‎ > ‎

1990

1990. január 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek újra Isten mellett. Mindenekelőtt és mindenek fölött őt válasszátok, hogy Ő csodát tehessen az életetekben, s így napról napra öröm legyen vele az életetek. Ezért kicsinyeim, imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy a sátán félreértéseken, értetlenségeken és egymás el nem fogadásán keresztül cselekedhessen életetekben. Imádkozzatok, hogy megértsétek az élet ajándékának nagyságát és szépségét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. február 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket az Istennek való teljes önátadásra. Ebben az időben különösen azt kívánom, mondjatok le azokról a dolgokról, amelyekhez kötődtök, de ártanak lelki életeteknek. Ezért, gyermekeim, újra döntsetek teljesen Isten mellett, s ne engedjétek, hogy ezeken a dolgokon keresztül, amelyek ártanak nektek és lelki életeteknek, a sátán behatoljon életetekbe. Gyermekeim, Isten teljesen nektek adja magát, de csak az imádságban tudjátok őt felfedezni és megismerni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. március 25.

„Drága gyermekek! Veletek vagyok, még ha nem is vagytok ennek tudatában. Meg akarlak óvni benneteket mindattól, amit a sátán kínál, hogy megsemmisítsen titeket. Amint Jézust hordoztam méhemben, ugyanúgy szeretnélek hordozni titeket, drága gyermekek, a szentség felé. Isten meg akar menteni benneteket, s ezért az emberek, a természet és sok más eszköz által üzeneteket küld nektek, amelyek segíthetnek megérteni, hogy meg kell változtatnotok életetek irányát. Értsétek meg, tehát, gyermekeim, milyen nagyszerű ajándékot ad nektek Isten azáltal, hogy palástommal oltalmazhatlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. április 25.

„Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Veletek vagyok, és azt szeretném, drága gyermekek, ha minél közelebb lenne mindegyikőtök a szívemhez. Imádkozzatok, tehát, gyermekeim, és keressétek Isten akaratát az életetekben. Arra vágyom, hogy valamennyien fölfedezzétek a szentség útját, s ezen az úton növekedjetek egészen az örökkévalóságig. Imádkozni fogok értetek, közbenjárok Istennél, hogy megértsétek mekkora ajándékot ad nekem Isten azzal, hogy veletek lehetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. május 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, döntsétek el, hogy komolyan végzitek ezt a kilencedet. Szenteljetek időt az imádságra és az áldozatokra. Veletek vagyok, s szeretnék segíteni nektek, hogy növekedjetek a lemondásban és a vezeklésben s így megérezhessétek azok életének szépségét, akik különleges módon adták át nekem önmagukat. Drága gyermekek, Isten napról napra megáld benneteket és szeretné megváltoztatni az életeteket. Imádkozzatok, tehát, hogy legyen erőtök megváltoztatni az életeteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. június 25. A jelenések kilencedik évfordulója

„Drága gyermekek! Szeretnék megköszönni nektek minden áldozatot és imádságot. Különleges anyai áldásommal áldalak meg benneteket. Hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, s napról napra ismerjétek fel akaratát az imádságban. Drága gyermekek, szeretném hívni mindegyikőtöket a teljes megtérésre, hogy öröm legyen a szívetekben. Boldog vagyok, hogy ma ilyen nagy számban vagytok jelen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. július 25.

„Drága gyermekek! Ma a békére hívlak benneteket. Úgy jöttem ide, mint a Béke Királynője, és anyai békémmel gazdagítani szeretnélek benneteket. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, és szeretnélek elvezetni a békéhez, amelyet csak Isten adhat meg, s amely gazdaggá tesz minden szívet. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek békém hordozói és tanúi ebben a békétlen világban. Uralkodjon béke az egész világon, ezen a nyugtalan, és békére szomjazó világon. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. augusztus 25.

„Drága gyermekek! Ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy vegyétek komolyan és valósítsátok meg az életetekben üzeneteimet. Tudnotok kell kicsinyeim, hogy veletek vagyok, és ugyanazon az úton szeretnélek elvezetni benneteket a mennybe, amely szép azoknak, akik felfedezik az imádságban. Ezért gyermekeim, ne feledjétek, hogy üzeneteimet gyakorolnotok kell a mindennapi életben ahhoz, hogy mondhassátok: íme, én elfogadtam és megpróbáltam megvalósítani az üzeneteket! Drága gyermekek, oltalmazlak benneteket imáimmal a mennyei Atyánál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. szeptember 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, s hogy imádságotok beszélgetés legyen Istennel. Szeretném, ha mindnyájan több időt szentelnétek Istennek. A sátán erős, és sokféle módon akar megtéveszteni és megsemmisíteni titeket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket, bár a sátán arra törekszik, hogy lerombolja terveimet, és meg akadályozza a mennyei Atya akaratának megvalósulását ezen a helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. október 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy különleges módon imádkozzatok, mutassatok be áldozatokat és jócselekedeteket a világ békéjéért. A sátán hatalmas és minden erejével szeretné lerombolni Isten békéjét. Ezért, drága gyermekek, rendkívüli módon imádkozzatok velem a békéért. Veletek vagyok, segíteni szeretnék nektek imáimmal, és a béke útján akarlak vezetni benneteket. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Ne feledjétek el megvalósítani a béke üzeneteit. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. november 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az irgalmasság cselekedeteit szeretettel vigyétek végbe, irántam való szeretetből, valamint testvéreim, és testvéreitek iránti szeretetből. Drága gyermekek, mindazt, amit másokért tesztek, tegyétek nagy örömmel és Isten előtti mély alázattal. Veletek vagyok, és napról napra bemutatom áldozataitokat és imáitokat Istennek a világ üdvösségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1990. december 25.

„Drága gyermekek! Ma rendkívüli módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Drága gyermekek, béke nélkül nem tudjátok megtapasztalni a gyermek Jézus születését, sem ma, sem mindennapi életetekben. Ezért kérjétek a béke Urát, hogy oltalmazzon titeket palástjával és segítsen nektek, hogy felfoghassátok a béke nagyságát és fontosságát szívetekben. Így tudjátok majd kiárasztani a békét szívetekből az egész világra. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Isten előtt. Imádkozzatok, mert a sátán le akarja rombolni béketervemet. Engesztelődjetek ki, és segítsetek életetekkel, hogy béke uralkodjon az egész földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments