Üzenetek‎ > ‎

1993

1993.   január 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Ezek azok a napok, amikor döntenetek kell Isten mellett, a béke, és a jó mellett, hogy minden gyűlölet és féltékenység eltűnjön életetekből és gondolataitokból, egyedül Isten és a felebarát szeretete lakozzék bennetek. Így és csakis így lesztek képesek felismerni az idők jeleit. Veletek vagyok, és új időszak felé vezetlek benneteket, amelyet Isten kegyelemként ad, hogy még jobban megismerjétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   február 25.

„Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket anyai áldásommal és a megtérésre hívlak mindnyájatokat. Azt szeretném, ha mindannyian elhatároznátok, hogy megváltoztatjátok életeteket, és többet dolgoznátok az egyházban; de nem szavakkal és gondolatokkal, hanem példamutatással. Legyen az életetek örömteli tanúságtétel Jézusról. Nem mondhatjátok, hogy már megtértetek, hiszen életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia. Ahhoz, hogy megértsétek mit kell tennetek, imádkozzatok, gyermekeim, és Isten majd megmutatja, hogy mit tegyetek, és miben kell megváltoznotok. Veletek vagyok és a palástom alá veszlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   március 25.

„Drága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket, mint még soha, hogy imádkozzatok a békéért: békéért a szívetekben, békéért a családotokban és békéért az egész világon, mert a sátán háborút és békétlenséget akar, és le akar rombolni mindent, ami jó. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   április 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ébresszétek föl szíveteket a szeretetre. Menjetek ki a természetbe, szemléljétek, miként ébredezik a természet, és ez segíteni fog abban, hogy kitárjátok szíveteket a Teremtő Isten előtt. Azt kívánom, hogy ébresszétek föl a szeretetet családotokban, hogy a szeretet győzzön ott, ahol békétlenség és gyűlölet van. Amikor szeretet van a szívetekben, akkor imádság is. És ne feledjétek el, drága gyermekek, hogy veletek vagyok, és imáimmal segítelek, hogy Isten erőt adjon nektek a szeretetre. Anyai szeretetemmel szeretlek, és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   május 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal nyíljatok meg Isten előtt, hogy a Szentlélek elkezdhessen csodákat tenni bennetek és általatok. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Hiszen, drága gyermekeim, mindannyian fontosak vagytok üdvösségtervemben. Hívlak benneteket, hogy a jó és a béke hordozói legyetek. Isten csak akkor tud nektek békét adni, ha megtértek és imádkoztok. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és tegyétek azt, amire a Szentlélek indít benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   június 25.

„Drága gyermekek! Ma is örülök jelenléteteknek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal, és közbenjárok értetek Istennél. Újra hívlak benneteket, hogy éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg azokat életetekben, tetteitekben. Veletek vagyok és napról-napra megáldalak mindnyájatokat. Drága gyermekek, ezek rendkívüli idők, és azért vagyok veletek, hogy szeresselek és oltalmazzalak benneteket. Azért, hogy védelmezzem szíveteket a sátántól, és egyre közelebb vigyek mindenkit Fiam, Jézus szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra!” 


1993.   július 25.

„Drága gyermekek! Köszönöm imáitokat és a szeretetet, amit irántam tanúsítotok. Kérlek benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékaimért. Drága gyermekek, végezzetek kilencedeket, áldozatot hozva abban, amiben a leginkább megkötve érzitek magatokat. Szeretném, ha az életetek hozzám kötődne. Édesanyátok vagyok, és azt szeretném, gyermekeim, ha nem vezetne félre benneteket a sátán.  Ő tévútra akar vinni benneteket, de nem teheti meg, ha nem engeditek neki. Ezért kicsinyeim, újítsátok meg az imádságot a szívetekben, s akkor megértitek hívásomat és mély vágyamat arra, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   augusztus 25.

„Drága gyermekek! Szeretném, ha megértenétek, hogy az édesanyátok vagyok, és szeretnélek segíteni és hívni benneteket az imádságra. Csak az ima által tudjátok az üzeneteimet megérteni, elfogadni és megvalósítani az életetekben. Olvassátok a Szentírást, éljétek meg, és imádkozzatok, hogy képesek legyetek megérteni az idők jeleit. Ez egy rendkívüli idő. Ezért veletek vagyok, hogy közelebb hozzalak benneteket szívemhez és Fiam, Jézus szívéhez. Drága gyermekeim, azt kívánom, hogy a világosság gyermekei legyetek, nem pedig a sötétségé. Éljétek tehát azt, amit mondok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   szeptember 25.

„Drága gyermekek! Édesanyátok vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy az imádság által közeledjetek Istenhez, mert Ő a ti békétek és Megváltótok. Ezért gyermekeim, ne az anyagi vigaszt keressétek, hanem Istent. Imádkozom értetek, közbenjárok Istennél külön-külön mindegyikőtökért. Várom imátokat, s azt, hogy elfogadjatok engem, és elfogadjátok az üzeneteimet úgy, mint a jelenések első napjaiban. Csak akkor fognak csodák történni, amikor megnyitjátok szíveteket és imádkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   október 25.

„Drága gyermekek! Ezekben az években hívtalak benneteket, hogy imádkozzatok és éljétek azt, amit mondok nektek, de csak kevéssé éltek üzeneteim szerint. Beszéltek, de nem valósítjátok meg; gyermekeim, ezért tart ilyen sokáig a háború. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten felé, és a szívetekben éljetek mindig Istennel együtt; tegyétek a jót és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Szeretlek benneteket és szeretnélek megoltalmazni minden rossztól, de ti ezt nem akarjátok! Drága gyermekek, nem segíthetek, he nem éltek Isten parancsai szerint, ha nem élitek a Szentmisét, ha nem utasítjátok el a bűnt. Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a jóság apostolai. Tegyetek tanúságot Istenről, és Isten szeretetéről ebben a békétlen világban, és ő meg fog áldani benneteket, és megadja mindazt, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   november 25.

„Drága gyermekek! Most, ezekben az időkben, úgy hívlak benneteket, mint eddig még soha, hogy készüljetek Jézus eljövetelére. A kis Jézus uralkodjék a szívetekben, hiszen csak akkor lesztek boldogok, amikor Jézus a barátotok lesz. Nem lesz nehéz sem imádkozni, sem áldozatokat felajánlani, sem tanúságot tenni Jézus nagyságáról az életetekben, mert ő fog akkor erőt és az örömöt adni nektek. Imáimmal és közbenjárásommal közel vagyok hozzátok, szeretlek és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1993.   december 25.

„Drága gyermekek! Ma együtt örülök a kis Jézussal, és azt kívánom, hogy Jézus öröme töltsön be minden szívet. Az üzenetemmel, gyermekeim, áldást adok Fiammal, Jézussal együtt, hogy minden szívben a béke uralkodjék. Szeretlek benneteket gyermekeim, és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imáitokkal jöjjetek közelebb hozzám. Ti csak beszéltek, beszéltek, de nem imádkoztok. Döntsetek tehát, gyermekeim, az ima mellett.  Csak így lesztek boldogok, és Isten meg fogja adni, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 
Comments