Üzenetek‎ > ‎

1994

1994.   január 25.

„Drága gyermekek! Mindannyian az én gyermekeim vagytok. Szeretlek benneteket. De gyermekeim, nem szabad elfelejtenetek, hogy imádság nélkül nem lehettek a közelemben! Ezekben az időkben a sátán szeretne felfordulást kelteni szívetekben és családotokban. Gyermekeim, ne hagyjátok magatokat! Ne engedjétek, hogy irányítson benneteket, és az életeteket. Szeretlek benneteket és közbenjárok értetek Istennél. Gyermekeim, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   február 25.

„Drága gyermekek! Ma megköszönöm az imáitokat. Mindannyian segítettetek abban, hogy ez a háború mielőbb befejeződjön. Közel vagyok hozzátok, mindnyájatokért imádkozom, és kérlek benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Csak az imádság által győzhetjük le a gonoszt és védhetjük meg mindazt, amit a sátán le akar rombolni az életetekben. Az édesanyátok vagyok, egyformán szeretem mindegyikőtöket, és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   március 25.

„Drága gyermekek! Ma veletek örülök és hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem és váljatok eszközzé kezemben a világ üdvösségéért. Azt szeretném gyermekeim, hogy mindannyian, akik megéreztétek a szentség illatát üzeneteimen keresztül, vigyétek el azokat a világba, amely éhezi Istent, és Isten szeretetét. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy ilyen sokan követtetek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   április 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékomért. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy mindnyájan segítsetek megvalósítani terveimet ezen az egyházközségen keresztül. Most különösen arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy döntsétek el, hogy a szentség útján fogtok járni. Csak így lehettek közel hozzám. Szeretlek benneteket, és arra vágyom, hogy mindnyájatokat magammal vigyem a Mennybe. Ám ha nem imádkoztok, nem vagytok alázatosak, és nem engedelmeskedtek az üzeneteknek, amelyeket adok, akkor nem segíthetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   május 25.

„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok bennem, és mélyebben éljétek meg az üzeneteimet. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Ám arra is várok, hogy a szívetek nyitott legyen az üzeneteimre. Örüljetek, mert Isten szeret benneteket, és minden nap lehetőséget ad arra, hogy megtérjetek, és erősebben higgyetek a Teremtő Istenben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   június 25.

„Drága gyermekek! Ma, itt látva mindnyájatokat, öröm van a szívemben! Megáldalak, és arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy az üzeneteim szerint éltek. Gyermekeim, szeretnélek Jézushoz vezetni benneteket, mert ő a ti üdvösségetek. Ezért gyermekeim, minél többet imádkoztok, annál inkább fogtok hozzám és Fiamhoz, Jézushoz tartozni. Megáldalak mindnyájatokat anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1994.   július 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy türelemmel határozzátok el, hogy időt szántok az imádságra. Gyermekeim, nem mondhatjátok, hogy hozzám tartoztok, és hogy üzeneteim által megtérést éltetek át, ha nem vagytok készek minden nap arra, hogy időt adjatok Istennek. Közel vagyok hozzátok és megáldalak benneteket! Gyermekeim, ne feledjétek, ha nem imádkoztok, nem vagytok közel sem hozzám, sem a Szentlélekhez, aki a szentség útján vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   augusztus 25.

„Drága gyermekek! Ma különös módon, veletek egységben imádkozom azért a kegyelemért, hogy szeretett fiam eljöjjön hazátokba. Imádkozzatok, gyermekeim, legkedvesebb fiam egészségéért, aki szenved, és akit én választottam ki a mostani időkre. Imádkozom és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál azért, hogy apáitok álma beteljesedjék. Rendkívüli módon imádkozzatok gyermekeim, mert a sátán erős, és szeretné lerombolni szívetekben a reményt. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   szeptember 25.

„Drága gyermekek! Együtt örülök veletek, és az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok a szándékomra. Szükségem van imáitokra, mert általuk szeretnélek közelebb vinni benneteket Istenhez. Ő a ti üdvösségetek. Isten azért küld engem, hogy segítsek, és a Mennyország felé vezesselek benneteket, amely a célotok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   október 25.

„Drága gyermekek! Veletek vagyok, és ma örülök, hogy a Magasságbeli megajándékozott azzal, hogy veletek lehetek, hogy tanítsalak és vezesselek benneteket a tökéletesség útján. Gyermekeim, azt szeretném, ha csodálatos virágcsokorrá válnátok, amit Mindenszentek napján szeretnék átnyújtani Istennek. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg és éljetek a szentek példája szerint. Az Anyaszentegyház kiválasztotta őket, hogy a mindennapi életetekben ösztönzést adjanak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   november 25.

„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Édesanyátok vagyok, és azt kívánom, hogy szívetek az enyémhez legyen hasonló. Kicsinyeim, imádság nélkül nem élhettek, és nem mondhatjátok, hogy az enyémek vagytok. Az imádság öröm. Az imádság az, amire vágyakozik az emberi szív. Ezért kicsinyeim, közeledjetek szeplőtelen szívemhez és felfedezitek Istent. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1994.   december 25.

„Drága gyermekeim! Ma együtt örülök, és imádkozom veletek a békéért: a békéért a szívetekben, békéért a családotokban, békéért a vágyaitokban, és békéért az egész világon. A Béke Királya áldjon meg ma benneteket, és adjon békét nektek. Megáldalak, és szívemben hordozlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments