Üzenetek‎ > ‎

1995

1995.   január 25.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok ki Jézusnak szívetek ajtaját, miként a nap felé kinyíló virág. Jézus szeretné békével és örömmel betölteni a szíveteket. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani a békét, ha nem vagytok békében Jézussal. Ezért hívlak benneteket a szentgyónásra, hogy Jézus legyen az igazságotok és a békétek. Gyermekeim, imádkozzatok, hogy legyen erőtök megvalósítani azt, amit mondok. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   február 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az üzeneteim misszionáriusai, amelyeket ezen a számomra kedves helyen adok nektek. Isten megengedte, hogy ilyen hosszú ideig maradjak veletek, ezért gyermekeim, kérlek benneteket, hogy szeretettel valósítsátok meg üzeneteimet, és vigyétek el azokat az egész világnak, hogy így a szeretet folyója áradhasson a gyűlölettel és békétlenséggel teli népekre. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy váljatok békévé ott, ahol békétlenség van, világossággá ott, ahol sötétség van, hogy így minden szív befogadja a világosságot és az üdvösség útját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   március 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy valósítsátok meg a békét szívetekben és családotokban. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretet ott, ahol nincs hit. Ezért gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy ma újra döntsetek a megtérés mellett. Közel vagyok hozzátok gyermekeim, és hívlak benneteket az ölembe, hogy segítsek nektek, ám ti ezt nem akarjátok, így a sátán megkísért benneteket, és már a legapróbb részletekben elvész a hitetek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok és az imádság révén áldásban és békében lesz részetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   április 25.

„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeretet nélkül sem Istennel, sem testvéreitekkel nem tudtok együtt élni. Ezért hívlak mindnyájatokat, hogy tárjátok ki szíveteket Isten szeretete előtt, amely hatalmas és mindegyikőtök előtt nyitva áll. Isten, az emberek iránti szeretetből elküldött hozzátok, hogy megmutassam nektek az üdvösség útját, a szeretet útját. Ha nem szeretitek először Istent, nem lesztek képesek szeretni, sem a felebarátotokat, sem azt, akit gyűlöltök. Ezért gyermekeim, imádkozzatok és az imádság által megismeritek a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   május 25.

„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy segítsetek nekem imáitokkal közelebb hozni minél több szívet szeplőtelen szívemhez. A sátán erős, és egyre több embert akar minden erejével önmagához és a bűnhöz közelíteni. Ezért leselkedik, és meg akar ragadni minden pillanatot. Kérlek benneteket gyermekeim, hogy imádkozzatok és segítsetek nekem, hogy segíthessek. Édesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, ezért segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   június 25.

„Drága gyermekek! Ma boldog vagyok, mert ilyen nagy számban látlak itt benneteket, s válaszoltatok hívásomra és eljöttetek, hogy megvalósítsátok üzeneteimet. Arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy a béke örömteli hordozói legyetek ebben a békétlen világban. Imádkozzatok a békéért, hogy mielőbb a béke ideje uralkodjék, amit türelmetlenül vár a szívem. Közel vagyok hozzátok gyermekeim, a Magasságbeli előtt közbenjárok mindnyájatokért, és anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   július 25.

„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában érthetitek meg idejövetelemet. A Szentlélek az imában megvilágosít benneteket, hogy megértsétek, hogyan kell megtérnetek. Gyermekeim, szeretnék összeállítani belőletek egy gyönyörű, az örökkévalóságra készülő csokrot. Ti azonban nem fogadjátok el a megtérés, az üdvösség útját, amelyet jelenéseim révén kínálok nektek. Gyermekeim, imádkozzatok, térjetek meg szívből és közeledjetek hozzám. A jó győzzön a rossz fölött! Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   augusztus 25.

„Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Az imádság legyen élet számotokra. Egyetlen család sem állíthatja magáról, hogy békében van, ha nem imádkozik. Ezért a reggeli imával kezdődjön a napotok, és hálaadással fejezzétek be este. Gyermekeim, veletek vagyok, szeretlek és megáldalak benneteket, s azt kívánom, hogy mindnyájan karjaimban legyetek. Nem lehettek az ölelésemben, ha nem vagytok készek minden nap imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeressetek bele a Legméltóságosabb Oltáriszentségbe. Imádjátok őt, gyermekeim, a plébániátokon, s akkor egységben lesztek az egész világgal. Jézus a barátotok lesz és nem beszéltek többé róla úgy, mint akit alig ismertek. A vele való egység öröm lesz számotokra, és tanúi lesztek Jézus minden teremtmény iránti szeretetének. Gyermekeim, amikor Jézust imádjátok, hozzám is közel vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   október 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy menjetek ki a természetbe, mert ott találkoztok a Teremtő Istennel. Hívlak ma benneteket gyermekeim, hogy adjatok hálát Istennek mindazért, amit ad nektek. Hálát adva felismeritek a Magasságbelit és mindazokat a javakat, ami körülvesz benneteket. Gyermekeim, Isten nagy, és hatalmas a szeretete minden teremtmény iránt. Imádkozzatok tehát, hogy megértsétek Isten szeretetét és jóságát. A Teremtő Isten jóságából és szeretetéből, mint ajándék vagyok én is veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1995.   november 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el újra Istent szeretni elsőként, aki mindnyájatokat megszabadított és megváltott; azután pedig szeressétek a körülöttetek élő testvéreiteket. Szeretet nélkül gyermekeim, nem növekedhettek a szentségben, és nem vihettek végbe jócselekedeteket. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok szüntelenül, hogy Isten felfedje nektek szeretetét. Mindnyájatokat meghívtalak, hogy egyesüljetek velem és szeressetek. Ma is veletek vagyok, és hívlak benneteket, hogy fedezzétek fel a szeretetet szívetekben és családotokban. Szeretnetek kell ahhoz, hogy Isten szívetekben lakjon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”


1995.   december 25.

„Drága gyermekek! Ma is veletek örülök, s elhozom nektek a kis Jézust, hogy megáldjon benneteket. Kérlek, drága gyermekek, egyesítsétek vele életeteket! Jézus a Béke Királya, egyedül ő adhatja meg a békét, amit kerestek. Veletek vagyok, és felajánllak benneteket Jézusnak, különösen most, ezekben az új időkben, amikor dönteni kell mellette. Ez az idő a kegyelem ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 
Comments