Üzenetek‎ > ‎

1996

1996.   január 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek a béke mellett. Kérjétek Istent, hogy adja meg nektek az igazi békét. Éljétek a békét szívetekben és meg fogjátok érteni, Drága gyermekek, hogy a béke Isten ajándéka. Drága gyermekek, szeretet nélkül nem valósíthatjátok meg a békét. A béke gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a megbocsátás. Veletek vagyok, és mindnyájatokat hívlak gyermekeim, hogy bocsássatok meg elsősorban családotokban, és akkor képesek lesztek megbocsátani másoknak is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   február 25.

Drága gyermekek! Ma a megtérésre hívlak benneteket. Ez a legfontosabb üzenet, amit itt adtam nektek. Gyermekeim azt szeretném, hogy mindnyájan üzeneteim hordozói legyetek. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy éljetek az elmúlt évek során adott üzeneteim szerint. Ez az idő a kegyelem ideje. Különösen most, amikor az egyház is imádságra és megtérésre hív benneteket. Gyermekeim, én is hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket itt adtam nektek, amióta megjelenek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   március 25.

Drága gyermekek! Hívlak benneteket, határozzátok el újra, hogy Istent szeretitek mindenek fölött. Ezekben az időkben, amikor a fogyasztói szellem miatt az emberek elfelejtik, mit is jelent szeretni és az igazi értékeket becsülni, ismét kérlek benneteket, gyermekeim, hogy tegyétek Istent az első helyre életetekben. A sátán ne vonzzon benneteket anyagi dolgokkal, hanem ellenkezőleg, gyermekeim, döntsetek Isten mellett, aki szabadság és szeretet. Válasszátok az életet, ne pedig a lélek halálát. Gyermekeim, ebben az időben, amikor Jézus szenvedéséről és haláláról elmélkedtek, arra hívlak, hogy döntsetek az élet mellett, amely újra kivirágzik a Feltámadással, és újuljon meg ma az életetek a megtérés által, amely az örök életre vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   április 25.

Drága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy az imádságot tegyétek az első helyre a családotokban. Gyermekeim, ha Isten az első helyen áll, akkor mindenben, amit tesztek, az ő akaratát fogjátok keresni. Így könnyebbé válik mindennapi megtérésetek. Gyermekeim, kutassátok alázattal azt, ami nincs rendben a szívetekben, és akkor meg fogjátok érteni, hogy mit kell tennetek. A megtérés mindennapi kötelességetekké válik, amit örömmel teljesítetek. Gyermekeim, veletek vagyok, megáldalak, és hívlak benneteket, hogy legyetek tanúim az imádság és a személyes megtérés által. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1996.   május 25.
Drága gyermekek! Ma szeretnék megköszönni nektek minden imádságot és áldozatot, amit ebben a nekem szentelt hónapban felajánlottatok. Gyermekeim, azt kívánom, hogy ebben az időszakban, amely általam különlegesen kapcsolódik az Éghez, ti is mindnyájan legyetek aktívak. Imádkozzatok, hogy megérthessétek, mindnyájatoknak együtt kell működnötök életetek és példátok által az üdvösség művében. Gyermekeim, azt szeretném, hogy az emberek megtérjenek, és bennetek megláthassanak engem és Fiamat, Jézust. Közbenjárok majd értetek, és segíteni fogok nektek, hogy világossággá váljatok. Segítsetek másoknak, mert őket segítve, a ti lelketek is megtalálja az üdvösséget. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!


1996.   június 25.

Drága gyermekek! Ma megköszönöm áldozataitokat, amelyeket felajánlottatok nekem ezekben a napokban. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem, és döntsetek a megtérés mellett. Gyermekeim, szívetek még nem teljesen nyitott előttem, ezért újra hívlak benneteket, nyíljatok meg az imádságra, hogy az imádságban a Szentlélek segítsen, hogy szívetek hússzív legyen, ne pedig kőszív.  Gyermekeim, köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra és elhatároztátok, hogy velem együtt haladtok a szentség felé! 


1996.   július 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy minden nap döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, sokat beszéltek Istenről, de kevéssé tesztek tanúságot az életetekkel. Ezért gyermekeim, döntsetek a megtérés mellett, hogy életetek igaz legyen Isten előtt, és így életetek igazságában tanúságot tegyetek a szépségről, amit Isten adott nektek. Gyermekeim, újra hívlak benneteket, határozzatok az imádság mellett, mert a megtérést az imádságban élhetitek át. Az egyszerűségben mindnyájan hasonlóak lesztek egy gyermekhez, aki nyitott az Atya szeretetére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   augusztus 25.

Drága gyermekek! Hallgassatok rám, mert szeretnék szólni hozzátok, és hívni benneteket, hogy legyen nagyobb hitetek és bizalmatok Istenben, aki végtelenül szeret benneteket. Gyermekeim, nem tudtok Isten kegyelmében élni, ezért újra kérlek mindnyájatokat, hogy hordozzátok Isten igéjét szívetekben és gondolataitokban. Gyermekeim, helyezzétek a Szentírást látható helyre családotokban, olvassátok és éljétek. Tanítsátok a gyermekeiteket, mert ha ti nem mutattok példát nekik, a gyermekek eltávolodnak az istentelenségben. Elmélkedjetek és imádkozzatok, és Isten meg fog születni szívetekben, és szívetek boldog lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   szeptember 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ajánljátok fel a szándékaimra keresztjeiteket, és szenvedéseiteket. Gyermekeim, az Édesanyátok vagyok, és Istennél kegyelmeket kérve számotokra, szeretnék nektek segíteni. Gyermekeim, szenvedéseiteket úgy adjátok át Istennek, mint ajándékot, hogy az öröm szépséges virágaivá változhassanak. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, hogy megérthessétek, a szenvedés örömmé, a kereszt pedig az öröm útjává válhat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   október 25.

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Isten előtt, hogy megváltoztasson benneteket. Gyermekeim, kedvesek vagytok számomra, szeretlek mindnyájatokat, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek a közelemben, és lángolóan szeressétek Szeplőtelen Szívemet. Szeretnélek megújítani és szívemmel Jézus szívéhez vezetni benneteket, aki még ma is szenved értetek, és hív benneteket a megtérésre és a megújulásra. Általatok szeretném megújítani a világot. Értsétek meg, gyermekeim, hogy ma ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Gyermekeim, hívlak benneteket, szeretlek, és különös módon kérlek benneteket: térjetek meg! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   november 25.

Drága gyermekek! Ma újra hívlak benneteket az imádságra, hogy imával, böjttel, és kis áldozatokkal készüljetek Jézus jövetelére. Gyermekeim, legyen ez számotokra a kegyelem ideje. Használjatok ki minden percet, és tegyetek jót, mert egyedül így érezhetitek meg Jézus születését a szívetekben. Ha életetekkel példát mutattok, és Isten szeretetének jelévé váltok, az öröm diadalmaskodni fog az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1996.   december 25.

Drága gyermekek! Ma különleges módon, a kicsiny Jézust ölemben tartva vagyok veletek, és arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyíljatok meg az Ő hívására. Ő boldogságra hív benneteket. Gyermekeim, éljétek az evangélium örömhírét, amelyet azóta ismételgetek nektek, amióta veletek vagyok. Gyermekeim, az édesanyátok vagyok, és a szeretet Istenét és a béke Istenét szeretném megismertetni veletek. Nem akarom, hogy szomorúságban teljen az életetek, hanem arra vágyom, hogy az evangélium szerint az örökkévalóságra teljessé váljon az örömben. Az életetek csak így nyer értelmet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
Comments