Üzenetek‎ > ‎

1997

1997.   január 25.

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok el a jövőtökön. Új világot hoztok létre Isten nélkül, csupán a saját erőtökre támaszkodva; ezért elégedetlenek vagytok, és örömtelen a szívetek. Ez az idő az én időm, ezért újra hívlak benneteket gyermekeim, hogy imádkozzatok. Amikor rátaláltok az Istennel való egységre, éhséget fogtok érezni Isten Igéje iránt, és a szívetekben, gyermekeim, túlárad majd az öröm, és bárhol is lesztek, Isten szeretetéről fogtok tanúságot tenni. Megáldalak benneteket, és ismétlem, azért vagyok veletek, hogy segítsek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   február 25.

„Drága gyermekek! Ma is különösen arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Istennek, és legyetek aktívak. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy ezekben az időkben lássátok meg, kinek van szüksége lelki vagy anyagi segítségetekre. Példátokkal, gyermekeim, Isten kinyújtott keze lesztek, melyet az emberiség keres. Csak így fogjátok megérteni, hogy tanúságtételre vagytok hivatottak, s arra, hogy Isten Igéjének és szeretetének örömteli hordozói legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   március 25.

Drága gyermekek! Ma különösen arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe a keresztet, és szemléljétek Jézus sebeit. Kérjétek Jézust, drága gyermekek, hogy gyógyítsa be sebeiteket, amelyeket életetek során szereztetek, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt. Drága gyermekek, csak így fogjátok megérteni, hogy a világnak szüksége van a Teremtő Istenbe vetett hitben való gyógyulásra. Jézus szenvedése és kereszthalála által meg fogjátok érteni, hogy ti is csak az ima által válhattok a hit igazi apostolaivá; amikor a hitet, amely ajándék, egyszerűségben, és imában élitek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   április 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy életetek a Teremtő Istenhez kapcsolódjon, mert csak így lesz értelme az életeteknek, és megértitek majd, hogy Isten szeretet. Isten szeretetből küld hozzátok, hogy segítsek nektek megérteni: Nélküle nincs sem jövő, sem öröm, és főleg nincs örök üdvösség. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy hagyjátok el a bűnt, és fogadjátok el mindenkor az imát, hogy az imádságban felismerhessétek életetek értelmét. Isten odaadja magát annak, aki Őt keresi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1997.   május 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dicsőítsétek Istent, hogy Isten Neve szent legyen szívetekben és életetekben. Gyermekeim, amikor Isten szentségében vagytok, Isten veletek van, békét és örömöt ad nektek, amit csak az ima által kaphattok Istentől. Ezért gyermekeim, újítsátok meg az imát családjaitokban, és akkor szívetek megdicsőíti Isten szent Nevét, és a Mennyország fog uralkodni szívetekben. Közel vagyok hozzátok és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   június 25. a jelenések tizenhatodik évfordulója

Drága gyermekek! Ma különleges módon vagyok veletek, és anyai béke-áldásomat hozom el nektek. Imádkozom és közbenjárok értetek Istennél, hogy megértsétek, mindnyájan a béke hordozói vagytok. Nem lehet békétek, ha szívetek nincs békében Istennel. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az ima békétek alapja. Nyissátok meg szíveteket, és adjatok időt Istennek, hogy a barátotok legyen. Amikor igazi barátság szövődik Istennel, azt semmiféle vihar nem képes lerombolni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   július 25.

Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy válaszoljatok az imára való meghívásomra. Drága gyermekek, szeretném, hogy ezekben az időkben találjatok egy kis sarkot a személyes imára. A szív imájára szeretnélek vezetni benneteket. Csak így fogjátok megérteni, hogy ima nélkül üres az életetek. Az életetek értelmét fedezitek majd fel, amikor az imában felfedezitek Istent. Ezért, gyermekeim, nyissátok ki szívetek ajtaját, és megértitek majd, hogy az imádság öröm, amely nélkül lehetetlen élni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   augusztus 25.

„Drága gyermekek! Isten úgy adja nekem ezt az időt, mint ajándékot számotokra, hogy taníthassalak, és vezethesselek benneteket a Megváltás útján. Drága gyermekek, most nem értitek ezt a kegyelmet, de hamarosan eljön az idő, amikor bánkódni fogtok az üzenetek miatt. Ezért gyermekeim, éljetek meg minden szavát annak, amit ebben a kegyelmi időben adtam, és újítsátok meg az imát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Különösen azokat hívom, akik fölajánlották magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy váljanak példaképpé mások számára. Hívok minden papot, szerzetest, és szerzetesnőt, hogy imádkozzák a rózsafüzért, és tanítsanak másokat is imádkozni. Gyermekeim, a rózsafüzér különösen kedves nekem. A rózsafüzér által megnyitjátok nekem szíveteket, és így segíteni tudok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1997.   szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy belássátok, szeretet nélkül nem érthetitek meg, hogy Istennek az első helyen kell lennie az életetekben. Ezért, gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy ne emberi szeretettel, hanem Isten szeretetével szeressetek. Így életetek szebb és önzetlen lesz. Megértitek majd, hogy Isten a legegyszerűbb módon, szeretetből adja magát nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy megértsétek szavaimat, melyeket szeretetből adok, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és képesek lesztek szeretettel elfogadni másokat, és megbocsátani mindazoknak, akik vétettek ellenetek. Válaszoljatok imával; az ima pedig a Teremtő Isten iránti szeretet gyümölcse. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1997.   október 25.

„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy üzeneteim szerint élve újuljatok meg. Gyermekeim, hadd legyen imádság az életetek, és legyetek példakép mások számára. Gyermekeim, szeretném, ha a béke és Isten örömének hordozóivá válnátok a mai, békétlen világban. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai békémmel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


1997.   november 25.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy értsétek meg keresztény hivatásotokat. Gyermekeim, vezettelek benneteket, és ebben a kegyelmi időszakban is vezetlek, hogy tudatában legyetek keresztény hivatásotoknak. A szent vértanúk ezzel a tanúságtétellel haltak meg: „én keresztény vagyok, és Istent mindenek fölött szeretem.“ Ma is arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy örvendezzetek, és legyetek boldog keresztények, felelősek és tudatosak, mivel Isten maga hívott meg benneteket különösen arra, hogy örömmel kinyújtott kéz legyetek azok felé, akik nem hisznek, és hogy életetek példája által hitet és Isten iránti szeretetet kapjanak. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy szívetek megnyíljon, és érzékeny legyen Isten Igéjére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 


1997.   december 25.

„Drága gyermekek! Ma is együtt örülök veletek, és a jóságra hívlak benneteket. Szeretném, hogy mindegyikőtök megfontolja, és hordozza a békét szívében, és ezt mondja: Istent akarom életemben az első helyre tenni! Ilyen módon, gyermekeim, közületek mindenki szentté fog válni. Mondjátok gyermekeim, mindenkinek: „Jót akarok neked.“ - és ők jóval fognak válaszolni, és a jóság beköltözik majd minden ember szívébe. Gyermekeim, ma este Fiam jóságát hozom nektek, aki életét adta, hogy megváltson benneteket. Ezért, gyermekeim, örvendezzetek, és nyújtsátok kezeteket Jézus felé, aki maga a jóság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments