Üzenetek‎ > ‎

1998

1998. január 25.
Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívlak mindnyájatokat. Drága gyermekek, csak az imádság által változik meg szívetek, így lesz jobb és egyre fogékonyabb az Isten Igéjére. Gyermekeim, ne engedjétek meg a Sátánnak, hogy szétszakítson benneteket, és azt tegyen veletek, amit akar. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek felelősek, elszántak és minden napot szenteljetek Istennek az imádságban. A Szentmise, gyermekeim, ne pusztán egy szokás, hanem az élet legyen számotokra. A Szentmisét minden nap átélve, vágyakozni fogtok az életszentségre, és növekedtek is a szentségben. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megváltoztatásához erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!  

1998. február 25. Hamvazószerda
Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok és újra arra hívlak benneteket, hogy imádságotokkal közeledjetek hozzám. Ebben a kegyelmi időben különösképp hívlak benneteket az önmegtagadásra. Gyermekeim, apró áldozataitok vállalásával elmélkedjétek végig és éljétek át Jézus mindnyájatokért vállalt kínszenvedését és halálát. Csak akkor fogjátok megérteni Jézus mérhetetlen Szeretetét, ha közeledtek hozzá. Imádság és önmegtagadás által nyitottabbak lesztek a hit ajándékára és a szeretetre az Egyház és a körülöttetek lévő emberek iránt. Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. március 25.  A Megtestesülés, Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe

Drága gyermekek! Ma is a böjtre és az önmegtagadásra hívlak benneteket. Gyermekeim, mondjatok le arról, ami akadályoz benneteket abban, hogy Jézushoz közel legyetek. Különösképp hívlak benneteket: Imádkozzatok, mert csak imádsággal győzhetitek le saját akaratotokat és lehettek nyitottak Isten akaratára még a legkisebb dolgokban is. Gyermekeim, mindennapi életetek példa lesz, ami arról tanúskodik, hogy Jézusért éltek, vagy pedig ellene és az Ő akarata ellen. Gyermekeim, szeretném, ha a szeretet apostolai lennétek. Gyermekeim, ha szeretettek, arról fölismerik, hogy az enyéim vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!  

1998. április 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádság által nyíljatok ki Isten felé, mint ahogy egy virág kinyílik a nap hajnali sugaraira. Gyermekeim, ne féljetek. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megkapja a megtérés ajándékát. Gyermekeim, csak így fogjátok megérteni a kegyelem fontosságát a mostani időkben, és csak így lesz az Isten közelebb hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!   

1998. május 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és áldozattal készüljetek a Szentlélek eljövetelére. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje, ezért újra hívlak benneteket, hogy döntsetek a Teremtő Isten mellett. Engedjétek meg, hogy átformáljon és megváltoztasson benneteket. Legyen kész a szívetek meghallani és élni is mindazt, ami a Szentlélek tervében található számotokra. Gyermekeim, engedjétek meg a Szentléleknek, hogy az igazság és az üdvösség útján az örök élet felé vezessen benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. június 25.
Drága gyermekek! Ma szeretném megköszönni, hogy az üzeneteim szerint éltek. Anyai áldásommal megáldalak, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. július 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádságban Jézussal legyetek, és így az imádság személyes megtapasztalása által fölfedezhessétek Isten Teremtményeinek Szépségét. Ha nem imádkoztok, nem beszélhettek az imádságról, nem tehettek róla tanúságot. Gyermekeim, ezért a szív csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy Ő Szeretetével megváltoztasson és átalakítson benneteket. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje számotokra. Használjátok ki személyes megtérésetekre, mert ha Isten a tiétek, minden a tiétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. augusztus 25.
Drága Gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy az imádság által még jobban közeledjetek hozzám. Gyermekeim, Édesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy mindnyájan üdvözüljetek és velem legyetek a Mennyországban. Gyermekeim ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg imává nem lesz az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. szeptember 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy atyáitok hitében élve váljatok tanúimmá. Gyermekeim, jeleket és üzeneteket kerestek, és nem látjátok, hogy Isten minden reggel a napkeltével arra hív benneteket, hogy térjetek meg, és térjetek vissza az igazság és az üdvösség útjára. Gyermekeim, sokat beszéltek, de keveset tesztek a saját megtérésetekért. Ezért térjetek meg, és kezdjétek el megvalósítani az üzeneteimet; ne szavakkal, hanem életetekkel, és így gyermekeim, lesz erőtök, hogy döntsetek a szív igazi megtérése mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. október 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez. Arra hívlak benneteket, hogy szítsátok föl családotokban az első napok tüzét, amikor a böjtre, imádságra és megtérésre hívtalak benneteket. Gyermekeim, akkor nyitott szívvel fogadtátok üzeneteimet, bár még nem is tudtátok hogy mi az imádság. Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg teljesen felém, hogy átformálhassalak és Fiam, Jézus Szívéhez vezethesselek, hogy Ő betöltsön benneteket Szeretetével. Gyermekeim, így találjátok meg az igazi békét, a békét, amit egyedül Isten ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. november 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy készüljetek Jézus jövetelére. Különösen a szíveteket készítsétek. Hadd legyen a szentgyónás megtérésetek első lépése, és aztán, drága gyermekek, döntsetek az életszentség mellett. Kezdődjön el még ma a megtérésetek és az életszentség melletti döntésetek, és nem holnap. Gyermekeim, az üdvösség útjára hívlak mindnyájatokat, és szeretném megmutatni nektek a Mennyországba vezető utat. Ezért, gyermekeim, legyetek az enyéim, és döntsetek velem az életszentség mellett. Gyermekeim, vegyétek komolyan az imádságot, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 

1998. december 25.
Drága gyermekek! Ebben a karácsonyi örömben áldásommal szeretnélek megáldani benneteket. Különös módon adom át nektek, gyermekeim, a kicsi Jézus áldását. Hadd töltsön el benneteket az Ő békéjével. Gyermekeim, ma nincs békétek, de vágyódtok utána. Ezért Fiammal, Jézussal együtt kérlek benneteket ezen a napon: Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert imádság nélkül nincs sem örömötök, sem békétek, sem jövőtök. Vágyakozzatok a békére és kérjétek, hiszen Isten az igazi béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! 
Comments