Üzenetek‎ > ‎

2002

2002. január 25.
„Drága gyermekek! Most amikor ti még az elmúlt évre tekintetek vissza, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nézzetek mélyen a szívetekbe és határozzátok el, hogy közelebb lesztek Istenhez, és az imádsághoz. Gyermekeim, még a földi dolgokhoz kötődtök, és kevéssé a lelki élethez. A mai hívásom is buzdítson benneteket, hogy Isten és a mindennapi megtérés mellett döntsetek. Nem tudtok megtérni gyermekeim, ha nem hagyjátok el a bűnt, és nem döntötök az Isten és a felebarát iránti szeretet mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. február 25.
„Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy váljatok Jézus barátaivá. Imádkozzatok a békéért a szívetekben és dolgozzatok személyes megtéréseteken. Gyermekeim, csak így válhattok a béke és Jézus szeretetének tanúivá a világban. Úgy nyíljatok meg az imádságra, hogy az létszükséglet számotokra. Térjetek meg, gyermekeim, és dolgozzatok azon, hogy minél több lélek megismerje Jézust és az Ö szeretetét. Közel vagyok hozzátok, és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”  

2002. március 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban egyesüljetek Jézussal. Tárjátok ki felé a szíveteket és adjatok neki mindent, ami benne van: örömöt, bánatot és betegséget. Hadd legyen számotokra ez a kegyelem ideje. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyen minden pillanat Jézusé. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. április 25.
„Drága gyermekek! Örüljetek velem együtt ennek a tavasznak, amikor ébredezik az egész természet és a szívetek változásra vágyik. Gyermekeim, nyíljatok meg és imádkozzatok! Ne feledjétek, hogy veletek vagyok, és a Fiamhoz szeretnélek vezetni benneteket, hogy Ő megajándékozzon benneteket őszinte szeretettel Isten iránt és mindaz iránt, ami Tőle származik. Nyíljatok meg az imádságban, és szívetek megtérését kérjétek Istentől, a többit Ő látja, és gondoskodik róla. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”  

2002. május 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tegyétek az első helyre életetekben az imádságot.  Imádkozzatok gyermekeim, és legyen számotokra öröm az imádság. Veletek vagyok és közbenjárok értetek, ti pedig gyermekeim, legyetek üzeneteim örömteli hordozói. Hadd legyen öröm velem az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. június 25.
„Drága gyermekek! Ma imádkozom értetek és veletek azért, hogy a Szentlélek segítsen benneteket és növelje hiteteket, hogy még jobban be tudjátok fogadni üzeneteimet, amelyeket ezen a szent helyen adok nektek. Értsétek meg gyermekeim, hogy ez kegyelmi idő mindnyájatoknak, és velem gyermekeim biztosan haladtok. Szeretnélek mindnyájatokat a szentség útjára vezetni. Éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg minden szavát. Legyenek számotokra különösen értékesek, mert az égből jönnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. július 25.
„Drága gyermekek! Ma együtt örülök védőszentetekkel és arra hívlak benneteket, hogy legyetek nyitottak Isten akaratára, hogy így növekedjen bennetek a hit és általatok azokban az emberekben, akikkel a mindennapi életben találkoztok. Gyermekeim, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé nem válik. Kérjétek Szent pártfogótokat, hogy segítsen nektek növekedni az Isten iránti szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 

2002. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma újra veletek imádkozom, hogy Isten még erősebb hitet adjon nektek. Gyermekeim, a hitetek kicsi és nem is tudatosul bennetek mennyire az, de ennek ellenére sem vagytok készek arra, hogy kérjétek Istentől a hit ajándékát. Azért vagyok veletek gyermekeim, hogy segítsek nektek megérteni és valóra váltani üzeneteimet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hiszen csak a hit és az imádság által talál a lelketek békét, és a világ az Istennel való együttlét örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2002. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim úgy imádkozzatok a békéért, hogy a világon minden ember megszeresse a békét. Csak akkor lesz elégedett a lélek, amikor megtalálja a békét Istenben, és akkor a szeretet kiárad a világban. Gyermekeim, különösen arra kaptatok meghívást, hogy éljétek a békét, és tegyetek róla tanúságot: a békéről szívetekben és családjaitokban, és így általatok lesz béke a világban is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. október 25.
„Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Gyermekeim, higgyétek el, hogy az egyszerű ima csodákat művelhet. Imáitok által nyitva van Isten felé a szívetek, és Ő csodát tesz az életetekben. Látva a gyümölcsöket, szívetek megtelik örömmel és Isten iránti hálával mindazért, amit Ő tett az életetekben és rajtatok keresztül mások életében. Imádkozzatok gyermekeim, és higgyétek, hogy Isten ad nektek kegyelmeket, csak ti nem látjátok. Imádkozzatok és meg fogjátok látni. Napjaitokat töltse be az imádság és a hálaadás mindazért, amit Isten ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”  

2002. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, szentgyónással nyissátok meg szíveteket Isten felé és készítsétek a lelketeket arra, hogy a kis Jézus újra megszülethessen a szívetekben. Engedjétek meg Neki, hogy átformáljon, és a béke és öröm útján vezessen benneteket. Gyermekeim, döntsetek az imádkozás mellett. Különösen most, ebben a kegyelmi időben vágyakozzon szívetek az imádságra. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 

2002. december 25.
„Drága gyermekek! Ez a nagy kegyelmek, de a nagy megpróbáltatások ideje is mindazoknak, akik a béke útját szeretnék követni. Éppen ezért gyermekeim, újra hívlak benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de ne csak szavakkal, hanem szívből. Éljetek üzeneteim szerint és térjetek meg!  Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek, különösen ma, amikor a karjaimban van a kis Jézus - a Béke Királya. Szeretném nektek adni a békét, ti pedig hordozzátok azt szívetekben és adjátok tovább másoknak, mindaddig, míg Isten Békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments