Üzenetek‎ > ‎

2004

2004. január 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Különösen imádkozzatok, gyermekeim, mindazokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Imádkozzatok, hogy a szívük megnyíljon és közeledjen szívemhez és fiam, Jézus Szívéhez, és így átformálhassuk őket a béke és a szeretet embereivé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”  


2004.   február 25.

„Drága gyermekek! Ma is, ahogy eddig még soha, arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket az üzeneteimre. Gyermekeim, legyetek azok, akik Istenhez vonzzák a lelkeket, és ne azok, akik eltávolítják tőle. Veletek vagyok, és különösen szeretlek mindnyájatokat. Ez a bűnbánat és a megtérés ideje. Szívem mélyéből hívlak benneteket, hogy teljes szívből legyetek az enyéim és akkor meglátjátok, hogy Istenetek hatalmas, mert áldásának és békéjének bőségét fogja adni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 


2004.   március 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Gyermekeim, különösen most, ebben a kegyelmi időben nyissátok ki a szíveteket és mutassátok meg szereteteteket a Megfeszítettnek. Csak így találtok békét, és a szívetekből kiárad az imádság a világba. Gyermekeim, legyetek példakép és ösztönzés a jóra. Közel vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


2004.   április 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy még inkább alázatban és szeretetben éljétek meg üzeneteimet, hogy a Szentlélek betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Csak így lehettek a béke és a megbocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”  


2004.   május 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra buzdítlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szívemnek és Fiam, Jézus Szívének. Csak így lesztek minden nap egyre inkább az enyémek és így fogjátok még jobban buzdítani egymást a szentségre. Így öröm fog uralkodni a szívetekben, és a béke és a szeretet hordozóivá váltok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 


2004.   június 25.

„Drága gyermekek! Ma is öröm van a szívemben. Szeretném megköszönni amit tesztek azért, hogy megvalósuljon a tervem. Mindegyikőtök fontos, ezért gyermekeim, imádkozzatok és örvendezzetek velem minden szívnek, aki megtért és a béke eszköze lett a világban. Az imacsoportok erősek és általuk látható, gyermekeim, hogy a Szentlélek működik világszerte. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 


2004.   július 25.

„Drága gyermekek! Újra hívlak benneteket: legyetek nyitottak az üzeneteimre. Gyermekeim, szeretnélek közelebb vezetni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, ezért imádkozzatok és böjtöljetek. Különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért és így bemutathassalak benneteket Fiamnak, Jézusnak, hogy Ő átalakítsa és megnyissa szíveteket a szeretetre. Amikor szeretet lesz a szívetekben, akkor fog uralomra jutni bennetek a béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


2004.   augusztus 25.

„Drága gyermekek! A szív megtérésére hívlak mindnyájatokat. Döntsétek el, mint ahogy idejövetelem első napjaiban tettétek, hogy teljesen megváltoztatjátok az életeteket. Gyermekeim, csak így lesz erőtök letérdelni, és megnyitni szíveteket Isten előtt. Isten hallani fogja az imáitokat és meghallgatja. Én mindegyikőtökért közbenjárok Isten előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” 


2004.   szeptember 25.

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek szeretet, ahol gyűlölet van, és táplálék, ahol éhség van. Nyissátok meg a szíveteket gyermekeim, és bőkezűen nyújtsátok ki kezeteket, hogy általatok minden teremtmény szüntelenül hálát adhasson a Teremtő Istennek. Imádkozzatok, gyermekeim, és tárjátok ki szíveteket Isten Szeretete felé – erre, viszont képtelenek vagytok, ha nem imádkoztok. Ezért, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


2004.   október 25.

„Drága gyermekek! Ez egy kegyelmi idő a családoknak, ezért arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot. Hadd legyen Jézus a családjaitok szívében. Az imádságban tanuljátok meg szeretni mindazt, ami szent. Kövessétek a szentek életét, így buzdítani fognak és tanítóitok lesznek az életszentség útján. Hadd váljék minden család a szeretet tanújává ebben az imádság nélküli és békétlen világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


2004.   november 25.

„Drága gyermekek! Most arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Különösen azokért imádkozzatok, gyermekeim, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét és nem keresik a Megváltó Istent. Gyermekeim, legyetek a feléjük nyújtott kezem, és példátok vonzza közelebb őket Szívemhez és Fiam Szívéhez. Isten megjutalmaz benneteket kegyelmekkel és minden áldással. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” 


2004.   december 25.

„Drága gyermekek! Ma is örömmel hozom hozzátok a karjaimban Fiamat, Jézust, aki megáld, és a békére hív benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyetek az Örömhír bátor tanúi minden helyzetben. Csak így fog Isten megáldani benneteket, és megadni mindazt, amit hitben kértek Tőle. Veletek vagyok mindaddig, amíg a Mindenható megengedi. Nagy szeretettel közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Comments