Üzenetek‎ > ‎

2007mirjana

2007. január 2.

„Ezekben az időkben, amely telve van Isten kegyelmével és szeretetével, aki elküldött engem hozzátok; kérlek benneteket, hogy ne legyetek kőszívűek. A böjt és az ima legyen a fegyveretek, hogy Jézushoz közeledjetek, és megismerjétek Őt. Kövessétek ragyogó példámat. Segíteni foglak benneteket. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.”

 

2007. március 2.

Drága gyermekek! Az én nevem szeretet. Az, hogy a ti időtökben ilyen sokáig vagyok közöttetek, nem más, mint szeretet, mert a Végtelen Szeretet küld engem. Ugyanezt kérem tőletek (a szeretetet). Kérem, hogy legyen szeretet a családokban. Kérem, hogy ismerjétek fel a szertetetet testvéreitekben. Csak így, a szeretet által fogjátok meglátni a Legnagyobb Szeretet arcát. A böjt és az ima vezéreljen benneteket. Nyissátok meg szíveteket a szeretet, vagyis az üdvösség felé. Köszönöm.

 

2007. március 18.

Március 18-án több ezer zarándok gyűlt össze Medjugorjéban, hogy imádkozzon Mirjana körül a jelenés színhelyén. A jelenés 14:07 h-kor kezdődött, és 5 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

„Drága gyermekek! Édesanyaként jövök hozzátok, ajándékokkal. Szeretettel és irgalommal jövök. Drága gyermekek, nekem igen nagy szívem van. Arra vágyom, hogy szíveitek, megtisztulva az ima és a böjt által az enyémben legyenek. Arra vágyom, hogy szíveink együtt győzedelmeskedjenek a szeretet által. Szeretném, ha e győzelem által meglátnátok a színtiszta igazságot, az igazi utat és az igazi életet. Azt szeretném, ha megláthatnátok Fiamat. Köszönöm.”

 

A Szűzanya megáldotta a jelenlévőket és az odavitt kegytárgyakat. Újból kiemelte azt, hogy az ő áldása csak anyai áldás, és kérte, hogy mindennap imádkozzunk azokért - a Szűzanya saját szavai szerint -, „akiket Fiam kiválasztott és megáldott”. (Úgy gondolom, ez a papokra vonatkozik – mondta Mirjana)

 

2007. április 2.

Drága gyermekek! Ne legyetek keményszívűek az Isteni Irgalmasság felé, amely oly hosszú időn át áradt rátok. Az imádságnak ebben a különleges idejében, engedjétek meg, hogy átformáljam szíveteket, s így segítségemre legyetek abban, hogy Fiam minden szívben feltámadjon, és Szívem győzedelmeskedjen. Köszönöm nektek!

Majd hozzátette: „Pásztoraitoknak szükségük van imáitokra.”

 

2007. május 2.

„Drága gyermekek! Ma azzal az anyai kívánságommal jövök hozzátok, hogy adjátok át nekem a szíveteket. Gyermekeim, tegyétek meg ezt teljes bizalommal, és félelem nélkül. A szívetekbe helyezem Fiamat, és az Ő irgalmát. Akkor majd, gyermekeim, más szemmel fogjátok látni a világot, amely körülvesz benneteket. Meglátjátok majd felebarátaitokat. Megérzitek fájdalmukat és szenvedésüket. Nem fordítjátok majd el fejeteket a szenvedőktől, merthogy Fiam elfordítja a fejét azoktól, akik így tesznek. Gyermekek, ne tétovázzatok.”

 

2007. június 2.

„Drága gyermekek! Most is, ezekben a nehéz időkben, Isten szeretete küld hozzátok. Gyermekeim, ne féljetek, veletek vagyok. Teljes bizalommal adjátok nekem szíveteket, hogy segíthessek nektek abban, hogy felismerjétek az idők jeleit, amelyben éltek. Segíteni fogok, hogy megismerjétek Fiam szeretetét. Győzni fogok általatok. Köszönöm nektek.”

 

A Szent Szűz ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, és újból elmondta, hogy amikor egy pap megáld minket, akkor Fia, Jézus áldását kapjuk.

 

2007. július 2.

 „Drága gyermekek, Isten nagy szeretetével jövök ma hozzátok, hogy az alázat és a szelídség útján vezesselek benneteket. Az első állomás ezen az úton a szentgyónás. Vessétek el a gőgötöket, és térdeljetek le Fiam előtt. Értsétek meg, gyermekeim, hogy nincs semmitek, és semmire sem vagytok képesek. A bűn az egyetlen dolog, amitek van, amit birtokoltok. Tisztuljatok meg, és fogadjátok el a szelídséget és az alázatot. A Fiam győzhetett volna erővel is, de ő a szelídséget, alázatot és a szeretetet választotta. Kövessétek Fiamat, és adjátok ide kezeteket, hogy együtt menjünk fel a hegyre és győzelmet arassunk. Köszönöm.”

A Szent Szűz újra beszélt a papok és áldásuk fontosságáról. Mirjana elmondta azt is, hogy a hegy, amelyet a Szűzanya az üzenetben említ, a lelki élet magaslatát jelenti, s nem egy konkrét hegyet, pl. Jelenések hegyét.

 

2007. szeptember 2.

 „Drága gyermekek! Ezekben az időkben, Isten jeleinek az idején, ne féljetek, mert veletek vagyok. Isten hatalmas szeretete küld hozzátok, hogy az üdvösségre vezesselek benneteket. Adjátok nekem a böjt és ima által megtisztult, egyszerű szíveteket. Egyedül szívetek egyszerűségében van az üdvösségetek. Veletek leszek, és vezetlek benneteket. Köszönöm!”

 

2007. október 2.

„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy nyitott szívvel és teljes bizalommal kísérjetek engem a missziómban, amit Isten rám bízott. Az út, amelyen Isten akaratából vezetlek benneteket, nehéz, de kitartó, és a végén mindannyian örvendezni fogunk Istenben. Ugyanakkor, gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok a hit ajándékáért. A sötétségben, amely be akar borítani benneteket, egyedül a hit által lesz Isten Igéje a világosság. Ne féljetek, veletek vagyok. Köszönöm nektek.”

Mirjana hozzáfűzte a következőket: „A jelenés végén, a megnyílt Égen keresztül egy nagyon élénk, erős fényt láttam, s a Szent Szűz ezen a fényen keresztül lépett be a Mennybe”

 

2007. november 2.

 „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a Szentléleknek, s engedjétek meg neki, hogy átalakítson benneteket. Gyermekeim, Isten maga a mérhetetlen Jóság, ezért, mint Édesanya kérlek benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, böjtöljetek, és reméljétek, hogy lehetséges elérni ezt a jóságot, mert ebből a jóságból születik a szeretet. A Szentlélek megerősíti majd bennetek ezt a szeretetet, és így Istent Atyátoknak nevezhetitek. Ezáltal, a végtelen szeretet által elkezdtek majd őszintén szeretni mindenkit, és Istenben úgy tekintitek őket, mint testvéreiteket. Köszönöm!”

 

2007. december 2.

A Szűzanya nagyon szomorú volt. A jelenés egész ideje alatt szemei könnyesek voltak. Ezt az üzenetet adta:

„Drága Gyermekeim! Ma, amikor szívetekbe tekintek, szívemet mély fájdalom és szenvedés járja át. Gyermekeim, álljatok meg egy pillanatra és nézzetek a szívetekbe. Valóban a Fiam, a ti Istenetek van-e az első helyen? Valóban az Ő parancsai az életetek mértéke?

Újra figyelmeztetlek benneteket: hit nélkül nincs Isten közelség és nincs Isten Igéje, mely az üdvösség és az egészséges értelem világossága.”

 

Mirjana még a következőket mondta:

Fájdalmasan kértem a Szűzanyát, hogy ne hagyjon el bennünket és ne vegye le rólunk a kezét. Ő fájdalmasan elmosolyodott kérésem hallatán és elment. Ez alkalommal nem mondta: „Köszönöm”.

Comments