Üzenetek‎ > ‎

Éves jelenések

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

2013. június 25-én volt Ivanka Ivanković Elez látnok éves jelenése. Ivanka utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya, miután átadta neki a 10. titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, a jelenések évfordulóján. Ebben az évben is így történt.

A jelenésen csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után a következőket mondta:

A Szűzanya nem adott üzenetet.
Megáldott bennünket anyai áldásával.

A Szűzanya üzenete 2013. május 20-án Ivan Dragičević által:

Ma is, mint minden nap a Szűzanyával való találkozás után, szeretném közelebb hozni hozzátok és megosztani veletek a találkozást. A Szűzanya ma is nagy örömmel és boldogan érkezett. Most is mindig édesanyai üdvözletével köszöntött: "DICSÉRTESSÉK A JÉZUS DRÁGA GYERMEKEIM!" Ezután a Szűzanya kitárt karral imádkozott felettünk, különösen a jelenlévő betegek felett. Majd a következőket mondta: "DRÁGA GYERMEKEK, MA IS KÜLÖNÖS MÓDON HÍVLAK BENNETEKET, EBBEN A KEGYELMI IDŐBEN, NYÍLJATOK MEG A SZENTLÉLEKRE. DRÁGA GYERMEKEK, NE ENGEDJÉTEK MEG, HOGY A VILÁG VEZESSEN TITEKET. IMÁDKOZZATOK, LEGYETEK KITARTÓAK AZ IMÁBAN. A SZENTLÉLEK SZÁLLJON LE A CSALÁDOKRA, AMELYEK SÖTÉTSÉGBEN VANNAK." A Szűzanya együtt imádkozott velünk és közbenjárt értünk Fiánál. "KÖSZÖNÖM DRÁGA GYERMEKEK, HOGY MA IS VÁLASZOLTATOK HÍVÁSOMRA." Ezután a Szűzanya megáldott édesanyai áldásával mindannyiunkat és mindazokat a kegytárgyakat, melyeket áldásra hoztak. Mindannyiótokat felajánlottalak Neki, szükségleteiteket, szándékaitokat, családjaitokat, de különösen a betegeket. Ezután a Szűzanya folytatta az imát és imádkozott mindnyájunkért, majd imádságban távozott, a kereszt és a fény jelében, a következő köszöntéssel: "MENNYETEK BÉKÉVEL DRÁGA GYERMEKEIM!"

2012 december 29. A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által:

Röviden szeretném elmondani a mai találkozásomat a Szűzanyával, de szavakkal leírni nagyon nehéz, mert minden szó szegény ahhoz, hogy kifejezze e találkozás szépségét. Különösen nehéz szavakba önteni az édesanya szeretetét. Szegényes szavaimmal mégis szeretném elmondani röviden és a legegyszerűbb módon a mai találkozást. A Szűzanya ma este is nagy örömmel és boldogan érkezett. Édesanyai áldásával köszöntött bennünket: "Dicsértessék a Jézus drága gyermekeim."Ekkor a Szűzanya kitárt karral imádkozott mindnyájunk, de különösen a jelenlévő betegek felett. Majd a következőket mondta: "Drága gyermekek ma is az örömre hívlak benneteket, újra az örömre hívlak titeket, de ugyanakkor a felelősségvállalásra is. Drága gyermekek felelősséggel fogadjátok üzeneteimet, és éljétek azok szerint, mert üzeneteim megélése által szeretnélek elvezetni benneteket Fiamhoz. Ezekben az években együtt vagyok veletek és ujjam Fiamra, Jézusra mutat, mert szeretnélek mindannyiótokat átadni neki. Ezért az elkövetkezendő napokban a ti feladatotok az legyen, hogy felteszitek magatoknak a kérdést: 'Mit tehetnék azért, hogy szívem közelebb kerüljön Jézushoz? Mit kell elengednem, mit kell elutasítanom ahhoz, hogy szívem közelebb kerüljön Jézushoz?'Drága gyermekek, imádkozom mindnyájatokért, hogy válaszotok ez legyen: 'Igen, közel szeretnék lenni Jézushoz!' Köszönöm drága gyermekek, hogy ma is válaszoltatok hívásomra és igent mondtatok." Ezután felajánlottalak mindnyájatokat, szükségleteiteket, szándékaitokat, családjaitokat, de különösen a betegeket… Ezután a Szűzanya folytatta egy ideig az imát a papokért és az egyházi hivatásokért. Majd a Szűzanya imádkozva ment el a kereszt és a fény jelében e köszöntéssel: „Menjetek békével drága gyermekeim.” Köszönöm!
(Medjugorje, Jelenések hegye 2012. december 28. 22:00)

2012. december 25. A Szűzanya üzenete Jakov Čolonak:

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:15-kor kezdődött és 10 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek. Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2012. június 25. A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak ma, 2012. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután Ivankára bízta a 10. titkot, azt mondta, hogy élete végéig meg fog jelenni neki évente egyszer, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is.
A jelenéskor, amely 7 percig tartott, Ivanka családi házában tartózkodott, és csak Ivanka családja volt jelen.
A jelenést követően Ivanka ezt mondta:
A Gospa az ötödik titokról beszélt nekem, majd ezt mondta: „Édesanyai áldásomat adom nektek. Imádkozzatok a békéért, békéért, békéért.”

2011. június 25. A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2011. június 25-én volt az éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután átadta neki a tizedik titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 8 percig tartott. Ivanka a családi házukban tartózkodott a jelenés alatt, és csak a családja volt vele. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: A Szűzanya az első titokról beszélt  és a végén azt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok anyai áldásomat.” 


2010. június 25. 

A jelenések 29. évfordulója

A Szűzanya éves jelenése Ivanka Elez látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak minden évben egyszer megjelent a Szűzanya 2010. június 25-ig. Az utolsó minden napos jelenése alkalmával, mely 1985. május 7-ig tartott a Szűzanya megmondta neki az utolsó titkot is, a tizediket. Tudomására hozta azt is, hogy egész életében meg fog neki jelenni évente egyszer, a jelenések évfordulóján. Így történt ez, ebben az évben is. 

A jelenés ideje alatt, mely 6 percig tartott, Ivanka a családi házukban tartózkodott. A jelenésen csak Ivanka családja volt jelen. 

A jelenés után Ivanka látnok a következőket mondta: 

A Szűzanya az 5. titokról beszélt és a végén azt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok édesanyai áldásomat.”

  
 
Marija, Mirjana, Ivan és Ivanka látnokok.2010. március 18.


Mirjana éves jelenése

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó ilyen jelenés alkalmával, miután a Gospa rábízta a 10. titkot, közölte vele azt is, hogy minden évben március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez minden évben. Ma a Kék Keresztnél több ezer hívő gyűlt össze imádkozni. A jelenés 13:50-kor kezdődött és 13:54-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

„Drága gyermekek ! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeressetek teljes szívetekből és teljes lelketekből. Imádkozzatok a szeretet ajándékáért, mert amikor a lélek szeret, magához hívja Fiamat. Fiam nem utasítja vissza azt, aki hívja Őt, és aki általa szeretne élni. Imádkozzatok azokért, akik nem értik a szeretetet, akik nem fogják fel, hogy mit jelent szeretni. Imádkozzatok, hogy Isten Atya legyen számukra és ne bíró. Ti, gyermekeim, legyetek apostolaim, legyetek szeretetem folyama. Szükségem van rátok. Köszönöm nektek.”2009. december 25. Jakov Colo éves jelenése: 

Jakov Colo látnoknak az utolsó minden napos jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta, hogy ezentúl minden évben egy alkalommal fog neki megjelenni december 25-én, karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:35-kor kezdődött és 12 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

"Drága gyermekek, mindez idő alatt, amikor Isten különleges módon megengedi nekem, hogy veletek legyek, szeretnélek azon az úton vezetni benneteket, amely Jézushoz és az üdvösségetekhez vezet. Gyermekeim, csak Istenben találhattok üdvösséget, ezért különösen ezen a kegyelemteljes napon, a kis Jézussal a karjaimban kérlek benneteket: engedjétek meg Jézusnak, hogy megszülessen a szívetekben. Csak Jézussal a szívetekben indulhattok el az üdvösség és az örök élet útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"


2009. június 25. Ivanka éves jelenése

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2009. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Gospa miután átadta Ivankának a 10. titkot, azt mondta, hogy élete végéig, minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ebben az évben is. A jelenés Ivanka családi házában volt, ahol csak Ivanka családja, férje és három gyermeke volt jelen.

A jelenés után ezeket mondta Ivanka: 
A Gospa 10 percet maradt, és a 10. titokról beszélt nekem.
Azt mondta a Gospa: „Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy legyetek a béke apostolai. Béke, béke, béke.”
Comments